Clotilde Armand riscă un dosar penal pentru că „toacă” banii Primăriei Sector 1 pe asistență juridică, deși are în subordine o „armată” de juriști

În organigrama Primăriei Sectorului 1 există o Direcție Juridică în cadrul căreia lucrează 22 de juriști, care sunt plătiți să reprezinte primăria în rezolvarea unor litigii, însă primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a preferat să încheie cu un cabinet de avocatură un contract „în vederea apărării intereselor Sectorului 1 și ale primarului Sectorului 1” în litigiile în instanță cu firma de salubritate Romprest SA, căreia i-a declarat război după preluarea mandatului de primar.

Nu discutăm aici despre cine are dreptate în litigiile dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest, ci numai despre faptul că primăria le plătește anual angajaților Direcției Juridice salarii în valoare de aproximativ 3,6 milioane și este aberant să mai plătească unei firme de avocatură zeci sau sute de mii de euro.

Obiectul contractului este „5 în 1”, incluzând cinci tipuri de servicii juridice: litigii aflate în prezent pe rolurile instanțelor de judecată, dar și litigii care s-ar putea să apară în viitor în derularea contractului cu Romprest. Un alt obiectiv este reprezentarea Primăriei Sector 1 în fața autorităților române, dar și în fața Curții Constituționale și în fața unor instanțe europene, cum ar fi spre exemplu Curtea de Justiție a Uniunii Europene! Practic, Clotilde Armand e dispusă să toace banii bucureștenilor pe servicii de asistență juridică nu numai în litigii aflate pe rolurile instanțelor, ci și în litigii care „s-ar putea să apară”.

Legea, mai precis Ordonanța 26/2012, permite ca instituțiile publice care au angajați juriști să recurgă la serviciile unei firme de avocatură numai în condiții „temeinic justificate” și cum contractul de la Primăria Sector 1 a fost încheiat și pentru asistența la eventuale viitoare procese, adică pe supoziții, e posibil ca Clotilde Armand să se aleagă cu un dosar penal, cum i s-a întâmplat unui primar din Maramureș, condamnat la un an de închisoare.

Clotilde Armand are la Direcția Juridică o „armată” de 22 juriști, cărora le plătește anual salarii în valoare de 3,6 milioane lei

În organigrama Primăriei Sectorului 1 există Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ, care are un director și 21 de angajați. Direcția e formată din trei servicii: Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, cu un șef de serviciu și 10 juriști, Serviciul Legislație și Avizare Contracte, cu un șef și 7 juriști și Compartimentul spații cu altă destinație, cu doi angajați.

Potrivit grilei de salarizare de pe site-ul primăriei, directorul executiv al Direcției Juridice are un salariu de bază de 13.745 lei, iar cei doi șefi de servicii au salarii de bază de câte 13.847 lei. La consilieri juridici, salarizarea este ierahizată: un consilier juridic asistent are un salariu de bază de 9.369 lei, un consilier juridic principal are salariul de 10.014 lei, iar salariul de bază a unui consilier juridic superior este de 10.982 lei. Numai salariile lunare, fără sporuri de condiții vătămătoare, vouchere de vacanță, indemnizații de hrană, sunt în valoare totală de 228.113 lei. Cu sporuri, totalul salariilor ajunge la aproximativ 300.000 de lei lunar. Anual, valoarea salariilor juriștilor Primăriei Sector 1 este de aproximativ 3.600.000 lei.

Primărița Sectorului 1 a preferat ca de războiul său cu Romprest să se ocupe un cabinet de avocatură, nu juriștii primăriei

Cu toate că are la dispoziție un asemenea corp de juriști specializați în litigii economice și de contencios administrativ, Clotilde Armand a considerat că angajații săi sunt depășiți de situație în litigiile cu Romprest. În cadrul unei ședințe a Consiliului Local, de pe 15 decembrie, chiar a spus că în ultimii ani juriștii nu au reușit să recupereze niciun prejudiciu, iar în litigiile cu Romprest ar fi vorba și de recuperarea a 94 milioane lei. Așa și-a motivat decizia de a încheia un contract cu o casă de avocatură care să reprezinte primăria în instanță.

Citește și Marian Mina (PSD): În ultimii 17 ani, firma lui Clotilde Armand a luat de la statul român 45 de milioane euro

Pe data de 29 decembrie 2020, Clotilde Marie Brigitte Armand a încheiat cu Cabinetul de Avocatură Georgiana Raluca Trandafir contractul nr JAC 86-S/29.12.2020, pentru „consultanță/asistență juridică și reprezentare, conform Legii 95/1995, în vederea apărării intereselor Sectorului 1 al Municipiului București, ale Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București”. Durata contractului este de un an de zile, putând fi prelungit prin acte adiționale.

De fapt, Clotilde Armand a angajat cabinetul de avocatură mai mult pentru viitoarele războaie cu Romprest

La două săptămâni după ce a depus jurământul, Clotilde Armand a hotărât să angajeze firma de avocatură a Georgianei Trandafir pentru rezolvarea litigiului cu Romprest SA. Prin adresa nr A61/14.11.2020, Clotilde Armand transmitea Societății Civile de Avocați Trandafir și Asociații intenția de a încheia un contract de asistență juridică în litigiul cu Romprest, pentru „servicii juridice de reprezentare în fața instanțelor judecătorești în vederea apărării intereselor Sectorului 1, ale primarului Sectorului 1 și Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul oricăror demersuri realizate de către Sectorul 1 al Municipiului București sau împotriva sa”.

Citește și Municipalitatea din Brașov a a angajat Cabinetul de avocatură Georgiana Raluca Trandafir, urmând să plătească, pentru consultanţa primită un tarif de 470 de lei pe oră fără TVA, dar fără a depăşi valoarea maximă totală de 117.500 de lei

În contractul încheiat de Primăria Sector 1 cu Cabinetul de Avocatură Georgiana Trandafir, obiectul contractului este „5 în 1”, pentru că sunt prevăzute cinci tipuri de litigii în care Primăria Sectorului 1 recurge la ajutorul Cabinetului de Avocatură Georgiana Trandafir. În primul rând, sunt prevăzute serviciile de asistență juridică și reprezentare „în litigiile deja aflate pe rolul instanțelor judecătorești”. Adică în procesele aflate în derulare.

Mai e prevăzută asistența juridică în litigii, despre care nu există niciun indiciu că s-ar putea să apară în relațiile dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest, dar serviciile firmei de avocatură au fost angajate de Clotilde Armand și pentru astfel de situații ipotetice. Este vorba de asistență „în cadrul unor noi acțiuni promovate de Sectorul 1 al Municipiului București sau Compania Romprest SA”, dar și dacă este cazul, asistență juridică în cadrul oricăror demersuri realizate de Sectorul 1 al Municipiului București sau Compania Romprest în legătură cu contractul nr J077-S/30.06.2008”. Formularea „dacă este cazul” este sugestivă pentru faptul că e un contract încheiat și pentru situații incerte.

Primăria Sectorului 1 a încheiat contractul cu firma de avocatură și pentru „asistență juridică pre-litigioasă” în raporturile juridice dintre Primăria Sector 1 și Romprest în derularea contractului J077-S/30.06.2008 dar și „consultanță juridică pre-litigioasă” pentru „asistența juridică pre-litigioasă” la reorganizarea serviciului de salubritate în Sectorul 1, pe care o puteau rezolva angajații Direcției Juridice împreună cu funcționarii care se ocupă de serviciile publice.

Ce șanse sunt ca un litigiu dintre o primărie din România și o firmă de salubritate să ajungă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene?!

Și alte clauze din capitolul „obiectul contractului” se referă la situații ipotetice pentru care primarul Clodilde Armand vrea să aibă asigurată asistența juridică și care sunt descrise în modul următor:dacă este cazul, asistență juridică și reprezentare în fața Curții Constituționale a României (CCR), precum și în fața instanțelor Uniunii Europene”!

Să spunem că se poate întâmpla ca într-un proces să fie necesară o hotărâre a CCR în cazul în care avocatul părții adverse invocă lipsa de constituționalitate a unei prevederi legale în baza căreia a fost încheiat un contract, dar e ridicol să ne închipuim că un litigiu dintre o primărie din România și o firmă de salubritate ar putea ajunge pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene!

Prețul contractului de asistență juridică: 582 de lei/oră. Juriștii Primăriei lucrează de 8 ori mai ieftin!

Georgiana Raluca Trandafir – Foto Facebook

Valoarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică este calculată și facturată în funcție de timpul alocat de cabinetul de avocatură pentru documentare, redactarea unor documente, pregătirea dosarului, etc. „Avocatul va emite o factură fiscală, însoțită de o fișă de timp în care se vor descrie activitățile prestate și numărul de ore efectiv alocate pentru fiecare activitate, împreună cu documentele redactate/studiate, aferente activităților incluse în fișa de timp. Facturile vor fi plătite de Client (Primăria Sector 1 – n red) în termen de 15 zile de la data înregistrării lor la Primăria Sectorului 1 București”, prevede una din clauzele contractului. Sunt precizate și câteva norme de timp. Spre exemplu, avocatul va aloca minimum o oră pentru redactarea unei pagini a unui document, va aloca trei ore pentru documentarea juridică a fiecărei probleme de drept, două ore pentru prezentarea la o instanță din București, etc.

Prin clauza referitoare la „prețul contractului” a fost stabilit un onorariu de 470 lei, fără TVA, pentru fiecare oră alocată pentru pregătirea documentelor și reprezentarea în instanțe: „Pentru serviciile prestate în beneficiul Clientului, Avocatul are dreptul la un onorariu orar de 470 lei, la care se adaugă TVA, pentru fiecare oră alocată furnizării serviciilor juridice către client”, se spune în clauza menționată.

Calculată cu TVA, valoarea onorariului orar urcă 582 de lei. Nu comentăm dacă e mult sau puțin, pentru că e vorba de un tarif practicat în domeniul serviciilor juridice, o piață liberă bazată pe legea cererii și ofertei. Dar ne vom permite o comparație cu costurile pe care le-ar fi suportat Primăria Sectorului 1 dacă primarul Clotilde Armand ar fi recurs la serviciile propriilor juriști, de la Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din primărie.

Dacă raportăm valoarea totală a salariilor de bază a celor 22 de angajați ai Direcției Juridice la timpul efectiv lucrat, rezultă că „onorariul” fiecăruia dintre juriștii primăriei este de 77 de lei/oră. Nu este o valoare care să permită o comparație, pentru că, spre deosebire de Cabinetul de Avocatură, juriștii Primăriei Sectorului 1 nu lucrează „cu ora”, încasându-și salariile pentru a-și dedica tot timpul de lucru primăriei, dar este o estimare care demonstrează că primarul Sectorului 1 Clotilde Armand plătește de 8 ori mai mult unui cabinet de avocatură pentru că n-are încredere în proprii juriști.

Legea nu permite angajarea cabinetelor de avocatură de către instituțiile publice care au juriști

Angajarea unor cabinete de avocatură de către instituții publice care au angajați juriști este interzisă de prevederile Ordonanței de Urgență nr 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare.

 „Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare”, se spune în articolul 1 al Ordonanței 26/2012.

Este permisă totuși angajarea unor cabinete de avocatură în situații excepționale: „în situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice, nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea:a) ordonatorilor principali de credite pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale; … b) consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice locale”, se spune la articolul 2 al Ordonanței 26.

Fostul primar din Sighetul Marmației s-a ales cu un an de închisoare

În special primarii nu au dat importanță prevederilor Ordonanței 26 și în ultimii ani s-au înmulțit cazurile în care unii edili au ajuns în atenția Parchetului după ce au angajat firme de avocatură care să „presteze” în locul propriilor juriști. Printre cei vizați s-au aflat fostul primar al Brașovului, George Scripcaru, președintele CJ Tulcea, Horia Teodorescu și foștii primari ai capitalei, Sorin Oprescu și Gabriela Firea.

Au fost și condamnări la închisoare. Fostul primar din Sighetul Marmației, Ovidiu Nemeș, a fost condamnat la un an de închisoare, cu suspendare. Potrivit DNA, Ovidiu Nemeș, „cu încălcarea atribuţiilor de serviciu şi a dispoziţiilor art. I din OUG nr. 26/2012”, a încheiat un contract de asistență juridică cu un cabinet de avocatură și a dispus plata către acesta a sumei de 24.800 lei, care reprezenta contravaloarea unor servicii acordate în favoarea primăriei, respectiv redactarea unei plângeri penale împotriva unei societăți comerciale”.

Gafă agravantă. Clotilde Armand a stabilit cine va reprezenta primăria înainte ca, CL să aprobe angajarea unei firme de avocatură

Clotilde Armand – Foto Ziarul de Investigații

Primarul Sectorului 1 a îndeplinit prima condiție prevăzută de Ordonanța 26/2012, obținând aprobarea Consiliului Local pentru angajarea unei firme de avocatură care să reprezinte primăria în litigiile cu Romprest. Dar a comis o gafă, pentru că la ședința „de îndată” de pe data de 15 decembrie 2020, la care consilierii urmau să fie de acord sau nu cu angajarea unei firme de avocatură, Clotilde Armand a invitat-o și pe avocata Georgiana Trandafir, cu care urma să încheie contractul două săptămâni mai târziu, pe 29 decembrie.

Consilierii locali ai Sectorului 1 au fost surprinși să constate că decizia era luată de Clotilde Armand înainte ca ei să își dea acordul. Iată cum au decurs discuțiile din ședința consiliului local:

Consilier Daniela Popa: „Să înțeleg că doamna avocat este deja contractată, că asta nu am înțeles… E contractată? Poate intra în documente?”

Clotilde Armand: „Nu. Doamna Georgiana Trandafir, pe care o vedeți în fața dumneavoastră și care are o experiență deosebită cu un contract similar, semnat în 2008 la Constanța și a reușit performanța de a recupera 470 milioane de lei, doamna Georgiana Trandafir nu este contractată. Am nevoie de acordul dumneavoastră pentru a contracta o firmă de avocatură”.

Consilier Daniela Popa: „Așa să fie! Eu doar v-am atras atenția că dacă doamna nu are contract, nu are nici mandat să se uite pe documente”.

Georgiana Raluca Trandafir – Foto Facebook

Avocata Georgiana Trandafir a explicat că a discutat cu Clotilde Armand despre existența vreunui conflict de interese care să o împiedice să se ocupe de litigiile cu Romprest și dacă se poate face ceva prin prisma experienței din procesul cu Polaris Holding de la Constanța. Ea a mai precizat că a studiat litigiile dintre Primăria Sector 1 și Romprest prin documentele publice pe care le-a avut la dispoziție și prezența sa la ședință e justificată de prezentarea în fața consiliului pentru solicitarea unui mandat.

Consilier Daniela Popa: „Doamna avocat, eu tocmai asta v-am întrebat… Înainte, trebuia să fiți mandatată de Consiliul Local. Eu nu contest că sunt documente publice… Noi vrem să știm pe ce criterii, cum s-au ales aceste firme de avocatură. E normal, noi trebuie să știm toate astea… Dumneavoastră ați venit aici, noi trebuie să vă împuternicim pe dumneavoastră… Dar de unde știm noi că dumneavoastră sunteți cea mai bună?

(…)

Ne trezim în timpul ședinței cu un avocat, nu contest, tot respectul pentru dumneavoastră, dar înțelegeți-ne și pe noi… Cum să votăm? Ați venit dinainte, știți toată situația, dar n-aveați mandatul de la Consiliul Local. Sunt niște pași… Înainte, trebuia să mandatăm pe doamna primar ca să contacteze firme de consultanță juridică și după aceea veneați…”

Hotărârea nr 295/15.12.2020 a Consiliului Local Sector 1 pentru „achiziționarea de servicii juridice de consultanță și/sau asistență de reprezentare în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu compania Romprest SA” a fost aprobată cu 18 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și 7 „abțineri”.

Clotilde Armand riscă un dosar penal

Mult mai importantă decât aprobarea Consiliului Local e cealaltă condiție din ordonanța 26/2012 pentru achiziția serviciilor de asistență juridică, adică să existe „situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat”.

Dar în condițiile în care cele mai multe dintre clauzele referitoare la obiectul contractului, „consultanța juridică pre-litigioasă” pentru reorganizarea serviciului de salubritate în Sectorul 1, „asistența juridică pre-litigioasă” în raporturile juridice dintre Primăria Sector 1 și Romprest, dar și reprezentarea Primăriei Sectorului 1 la Curtea Constituțională și instanțele Uniunii Europene, sunt situații ipotetice, care s-a putea întâmpla peste 2-3 ani sau niciodată, nu este îndeplinită condiția de „situații temeinic justificate”.

În aceste condiții, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, riscă să se aleagă cu un dosar penal.

VIATudor BĂLĂNESCU
SURSĂZiarul de Investigații
Articolul precedentPloiești: gunoi în plus, salarii în minus și o grevă din martie, continuată în aprilie
Articolul următorCimitirul din Oradea interzice coroanele din plastic: ”Nu se degradează nici în zeci de ani”