Sancțiuni ale Gărzii Naționale de Mediu pentru două firme din Călărași

600.000 de lei pentru nerespectarea mediului, dar și pentru neîndeplinirea măsurilor impuse de GNM

Două societăţi din Călăraşi au sancţionate de Garda Naţională de Mediu (GNM) cu amenzi în valoare totală de 600.000 lei. Potrivit unui comunicat transmis de GNM, în perioadele 08.09-28.10.2020 și 08.12-16.12.2020, Comisariatul General al institiției a desfășurat acţiuni de inspecție și control la doi operatori economici de pe raza judeţului Călăraşi, care au ca obiect de activitate tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, respectiv recuperarea materialelor reciclabile sortate.

La cele două firme, UTILTRAILER S.A. și CASSANO  METAL S.R.L, au fost demarate controale, în două etape. În prima dintre etape,  în perioada septembrie-octombrie, „controalele au avut ca scop verificarea modului de gestionare a deșeurilor colectate și tratate pe amplasament, a trasabilității deșeurilor valorificate/eliminate de către fiecare operator, dar şi alte constatări cu privire la neconformități din domeniul protecției mediului, iar cele efectuate în cea de-a doua etapă (decembrie) au vizat verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite anterior de comisarii GNM, pentru cei doi operatori”, se arată în comunicatul menționat.

 Astfel, în timpul verificărilor din perioada 08.09-28.10.2020, comisarii GNM au constatat o serie de nereguli şi încălcări ale autorizaţiilor de mediu deținute de cele două societăţi.

Neregulile de la cei doi operatori sunt următaorele:

S.C UTILTRAILER S.A

1. Depozitarea/stocarea temporară, pe amplasament, a diverselor categorii de deşeuri, unele ce nu erau prevăzute în autorizaţia de mediu.

2. Depozitarea/stocarea temporară a deșeurilor direct pe sol şi pe o platformă pe care autorizaţia de mediu nu prevede pentru această operaţiune.

3. Vidanjarea apelor uzate tehnologice (levigat) de către o firmă care nu este autorizată să preia levigatul.

4. În timpul verificărilor pe amplasament, s-a constatat că înălţimea depozitului de deşeuri este cu mult depăşită față de prevederile din autorizația de mediu, fiind estimată la aproximativ 10 m (autorizaţia de mediu prevedea 2m).

5. Materialul final, compost” conţinea cioburi de sticlă, deşeuri de plastic mărunţit şi metale grele, prin urmare, procesul tehnologic pentru obţinerea acestuia, în urma tratării deşeurilor municipale amestecate, nu este eficient din punct de vedere calitativ.

S.C CASSANO  METAL S.R.L

1. Operatorul a recepționat și a tratat, pe amplasament, cantități mari de deșeuri cu codificări nepermise prin autorizația de mediu

2. Raportările făcute către APM Călărași referitoare la stocurile de deșeuri de pe amplasament (Raportul Anual de Mediu), nu corespund cu datele pe care operatorul le-a pus la dispoziție echipei de control

3. Din analiza tuturor documentelor puse la dispoziție de operator, SC CASSANO METAL SRL deține cel puțin două baze de date conținând informații contradictorii cu privire la cantitățile de deșeuri recepționate pe amplasament”, potrivit comunicatului GNM.

 Pentru remedierea neconformităţilor constatate, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au fost stabilite peste 30 măsuri cu termene foarte clare de execuţie, majoritatea având data scadentă până cel mult la 30 noiembrie 2020.

 Printre aceste măsuri, exista și „interdicția de a mai recepționa deșeuri, până la stabilirea cu exactitate a stocurilor de deșeuri existente pe amplasamentul operatorului, printr-o expertiză tehnică”, potrivit deciziei GNM.

 Urmare a neconformităților constatate în timpul controlului, S.C. UTILTRAILER S.A. a fost amendată cu 100.000 lei pentru nerespectarea prevederilor Autorizaţiei de mediu şi 50.000 lei, respectiv pentru desfăşurarea activităţii de colectare a deşeurilor nepericuloase fără a deţine autorizaţie de mediu pentru acest lucru. Complementar, s-a dispus şi suspendarea activităţii de colectare deşeuri nepericuloase până la obţinerea autorizaţiei de mediu.

 În ceea ce priveşte S.C. CASSANO METAL S.R.L., pentru neconformitățile constatate, societatea a primit 2 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 150.000 lei.

Propunere pentru suspendarea Autorizației de Mediu

 Pe lângă sancțiunile primite, pentru cele două societăţi au fost transmise către Agenția pentru Protecția Mediului Călărași, adrese de propunere pentru emiterea notificării prealabile în vederea suspendării Autorizației de Mediu.

  În cea de-a doua etapă a verificărilor, începută în 08.12.2020, în cae au fost evaluate îndeplinirea măsuriloe impuse în prima etapă, comisarii GNM din cadrul Comisariatului General au constatat că nici una din cele două societăţi nu a realizat toate măsurile de remediere stabilite de comisarii GNM.

 Astfel, pentru depăşirea capacităţilor de depozitare față de cele prevăzute în autorizaţiile de mediu, s-a menţinut măsura interzicerii acceptării şi depozitarii altor cantităţi de deşeuri până la conformarea cu prevederile autorizaţiei de mediu. Pentru toate cerințele neîndeplinite de către cele două societăți, acestea au fost restabilite.

În plus, pentru neducerea la îndeplinire a măsurilor trasate iniţial, şi nerespectarea prevederilor autorizaţie de mediu cei doi operatori economici au mai primit 3 amenzi contravenţionale (două aplicate firmei Utiltrailer și una firmei Cassano) în valoare totală de 300.000 lei.

Totodată, după expirarea noilor termene de remediere a cerințelor impuse de GNM, comisarii instituției vor reveni în control la cele două societăți pentru a verifica stadiul realizării măsurilor dispuse în timpul inspecțiilor anterioare.

Ziarul de Investigații

Articolul precedentÎn loc de răspunsuri, amenințări din partea Economat
Articolul următorConstanța începe vaccinarea pe data de 27 decembrie