bani

Astăzi, în ședința de Guvern urmează a se discuta asupra posibilității de majorare a indemnizației de creștere a copilului pentru părinții de gemeni, tripleți și multipleți, precum și anumite facilități.

Este vorba despre un proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.52/2011, proiect pus pe masă de Ministerul Muncii și referitor la care premierul Marcel Ciolacu a declarat că „ține mult”.

După cum a precizat Ciolacu înaintea ședinței de Guvern, este vorba despre o majorare cu 50% a indemnizației de creștere a copilului pentru părinții de gemeni, tripleți și multipleți, promisiunea fiind că, prin același act normativ, vor fi acordate și facilități fiscale pentru părinți.

Majorăm nivelul de venituri supuse impozitului în perioada concediului de creștere a copilului. Astfel, plafonul urcă de la 6.500 de lei la 10.500 de lei”, a spus premierul Ciolacu.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, alte schimbări preconizate sunt modificarea prevederilor referitoare la concediul celuilalt părinte (de cel puțin 2 luni și nu o singură lună cum este reglementat în prezent), modificări și clarificări, printre care și clarificarea modalității de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului și/ sau a stimulentului de inserție în perioada cuprinsă între împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu dizabilitate și până la 3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate, iar în această perioadă se produce o situație care poate genera un nou drept, sau a procedurii de acordare a indemnizației lunare, respectiv a stimulentului de inserție în cazul în care personalul din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță își modifică raportul de muncă/ de serviciu – în practică fiind înregistrate situații în care beneficiarii indemnizației sau ai stimulentului de inserție fie nu se mai încadrează în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță fie din sistemul civil se încadrează în sistemul de apărare, ordine publică.

Astfel, normele metodologice se modifică, după cum urmează:

  • la art.1 se clarifică situația persoanelor care se supun regulilor de coordonare a sistemelor de securitate socială, pentru acestea condițiile prevăzute de art. 12 din ordonanța de urgență fiind considerate îndeplinite, prin însăși aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004;
  • la art. 2 se completează reglementările existente cu procedura în cazul cumulului de drepturi pentru copii 0-2 ani și copii 3-7 ani, ordonanța reglementând cumulul de drepturi, însă nu și cum se realizează acesta. Astfel, cumulul se poate realiza fie de către un singur părinte, fie de către ambii părinți;
  • art. 4^1 se reformulează astfel încât să asigure o procedură de lucru mai clară în vederea aplicării perioadei netransferabilă de concediu, pentru celălalt părinte. Pentru claritatea reglementării s-a prevăzut ca părintele care se află în această situație, să poată beneficia de dreptul său de la suspendarea activității, dacă depune o cerre în acest sens în termn de 15 zile de la data suspendării activității;
  • pentru articolele 5 și 6 modificările aduse sunt de natură a clarifica tipul documentelor pe care solicitantul le prezintă în vederea stabilirii dreptului la indemnizație pentru creșterea copilului modificările aduse la articolul 8 au scopul de a clarifica modalitatea de gestionare a situațiilor de suprapunere a drepturilor în cazul nașterii/ adopției/ plasamentului/ încredințării/ tutelei unui nou copil în interiorul perioadei destinate concediului pentru creșterea unui copil;
  • art. 12 și 13 includ modificări care clarifică , în special acordarea stimulentului de inserție în perioada după împlinirea de către copil a vârstei de 2, respective 3 ani modificările și completările propuse pentru art. 18, 20, 21, 22, 30 și 34 au în vedere aplicarea prevederilor ordonanței de urgență cu privire la majorarea perioadei destinată celuilalt părinte, precum și în materia recalculării cuantumului indemnizației pe baza documentelor prezentate de beneficiar , în special pentru cei care au realizat venituri din salarii și assimilate acestora, nou inclusi în acest sens prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.164/2022;
  • articolul 38 a fost modificat și completat în sensul clarificării aspectelor care țin de dinamica locurilor de muncă ale persoanelor și transferul între sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională și sistemul public al beneficiarilor”, se mai arată în nota de fundamentare.
Articolul precedentO nouă avertizare pentru românii care călătoresc în Grecia: Ciclonul „Daniel” a perturbat circulația pe șosele
Articolul următorOrban, despre discuțiile privind candidați comuni PSD/PNL: „O alianță contra naturii”