Sursa: Google maps

Un fost angajat al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Neamț a fost condamnat la închisoare cu executare într-un dosar instrumentat de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Bărbatul a fost acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată (501 acte materiale), fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată (36 de acte materiale), fals intelectual în forma instigării în formă continuată (133 de acte materiale) și uz de fals în formă continuată (331 de acte materiale).

Inculpatul a recunoscut acuzațiile, astfel că a fost încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, care a fost admis de Tribunalul Neamț luna aceasta, pedeapsa aplicată acestuia fiind de 8 ani și jumătate de închisoare:

Condamnă pe inculpatul NF pentru constituirea unui grup infracţional organizat la pedeapsa cu închisoarea pentru o perioadă de 1 an şi 4 luni, (…) condamnă pe acelaşi inculpat pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, la pedeapsa cu închisoarea pe o perioadă de 6 ani, (…) condamnă pe inculpatul sus-menţionat pentru fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, la pedeapsa cu închisoarea de 2 ani, (…) condamnă pe inculpatul Neculăeş Florin pentru fals intelectual în forma instigării în formă continuată, la pedeapsa cu închisoarea pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni, (…) condamnă pe inculpatul sus-menţionat pentru uz de fals în formă continuată, la pedeapsa cu închisoarea de 1 an şi 8 luni.

Constată că infracţiunile comise de inculpat sunt concurente şi aplică inculpatului Neculăeş Florin pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare la care se va adăuga o treime din restul celorlalte pedepse, respectiv un spor de 2 ani şi 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 8 ani şi 6 luni închisoare. Aplică inculpatului pedeapsa complementară cea mai grea, respectiv interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 3 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie cea mai grea, respectiv interzicerea drepturilor dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat care se va executa de la momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

Menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu faţă de inculpatul Neculăeş Florin. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii pe o durată de 24 ore, începând de la data de 25.11.2021, ora 04.20 până la data de 26.11.2021 ora 04.20, a arestării preventive de la data de 26.11.2021 până în 21.04.2022 şi a arestului la domiciliu din data de 22.04.2022 la zi. Menţine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţa nr. 77/D/P/2020 din 14.02.2022 (asupra autovehiculului –) şi prin ordonanţa nr. 77D/P/2020 din data de 12.05.2022 ( cu privire la teren împrejmuit —–şi care la momentul actual este proprietatea în acte a numitei NC, conform actului de partaj coluntar autentificat prin Încheierea nr.1328 din 26.08.2020 a notarului public LA şi, respectiv, teren —-dobândită la data de 05.06.2019 de NF conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat prin Încheierea nr.777/05.06.2019 emisă de notarul public BR şi care la momentul actual figurează în acte proprietatea numitei NC, conform actului de partaj coluntar autentificat prin Încheierea nr.1328 din 26.08.2020 a notarului public LA , teren —-în scopul garantării recuperării prejudiciului cauzat prin infracţiuni.

Aceste măsuri asiguratorii încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Dispune menţinerea măsurii asiguratorii a sechestrului instituit prin ordonanţa din 26.11.2021 cu privire la suma de 20.900 lei depusă în contul—-, consemnată pe numele inculpatului la dispoziţia DIICOT-BT Neamţ, până la concurenţa sumei reprezentând cheltuieli judiciare în cauză, sumă care va fi cunoscută cu exactitate la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri, urmând ca eventuala diferenţă să fie restituită inculpatului în măsura în care nu va face obiectul vreunei alte măsuri asiguratorii. Ia act că inculpatul a fost asistat de avocat ales. Obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în prezenta cauză, în sumă totală de 3500 lei constituind cheltuieli efectuate în cursul procesului penal (din care suma de 500 lei reprezentând cheltuieli efectuate în cursul judecăţii). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”.

Acțiunea în urma căreia au fost probate acuzațiile a demarat în noiembrie 2021, în mai multe județe, când au fost puse în executare 116 mandate de percheziție domiciliară și 49 de mandate de aducere, fiind investigate „infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, obținere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri, spălare de bani, furt calificat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fraudă informatică, punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare, contrabandă și evaziune fiscală”.

În Neamț, se comunica atunci că avuseseră loc 16 percheziții domiciliare, dintre care 3 la sediile unor instituții publice, „într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual”.

Potrivit DIICOT, prejudiciul estimat la acea dată se ridica la aproximativ 6 milioane de lei, pe atunci fiind conduse la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Neamț, în vederea audierii, 12 persoane.

În cauză s-a reținut faptul că, pe teritoriul României, s-a constituit și a activat un grup infracțional organizat, ai cărui membri s-au asociat în scopul comiterii de fraude în dauna bugetului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prin inducerea în eroare a reprezentanților acestora și chiar prin implicarea directă, cu prilejul solicitării decontării de concedii medicale ale unor angajați ai societăților comerciale pe care le-au folosit în acest scop. Angajarea acestor persoane s-a făcut cu titlu fictiv, societățile fiind înființate exclusiv în scopul obținerii acestor sume de bani cu titlu de concedii medicale.

Liderii acestui grup infracțional sunt persoane care prin prisma pozițiilor profesionale deținute, (consilier cls. I — grad superior în cadrul acestui serviciu (coordonator), în perioada 01.01.2006 — 31.10. 2006 și de șef serviciu CAS Neamț în perioada 01.11.2006 — 01.01.2013 sau șef Serviciu Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale din cadrul CAS Neamț) au cunoscut modul de funcționare al decontării concediilor medicale, astfel încât s-au folosit de toate pârghiile cunoscute, în conivență cu persoane din sistemul medical și au folosit persoane din familie sau anturajul apropiat pentru realizarea întregului mecanism care a dus la obținerea frauduloasă a sumelor de bani corespondente decontării concediilor medicale în cauză.

Activitatea infracțională a grupului s-a desfășurat sub mai multe modalități, respectiv un palier pe care a avut loc angajarea cu caracter fictiv a unor persoane la anumite societăți comerciale, pe alt palier obținerea unor documente medicale, beneficiind de sprijinul unor medici specialiști și medici de familie, care atestau în mod nereal faptul că persoanele solicitante de concedii medicale prezintau anumite boli, iar pe palierul final aceleași persoane s-au adresat concomitent mai multor Case Județene de Asigurări de Sănătate de unde au beneficiat simultan, în mod fraudulos, de diverse sume de bani”, detalia DIICOT.

În urma acelei acțiuni nu a fost deschis un singur dosar, ci mai multe. Fostul angajat al CAS Neamț a fost însă singurul inculpat care a recunoscut faptele comise începând cu anul 2015 și până în luna iunie 2020.

În aceeași zi în care procurorii DIICOT trimiteau acordul de recunoaștere în instanță, la Tribunalul Neamț ajungea și un rechizitoriu cu alți 9 inculpați, care făceau parte din aceeași schemă. În cazul acestui dosar, încă se judecă în faza de cameră preliminară, ultima oară instanța dispunând doar menținerea arestului la domiciliu pentru un inculpat.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 9 inculpaţi (unul în stare de arest la domiciliu și ceilalți 8 în stare de libertate, parte din aceștia având calitățile de șef serviciu în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a județului Neamț, medic specialist și medic de familie), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și alterarea integrităţii datelor informatice.

În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 2015 – iunie 2020, pe raza județului Neamț a acționat un grup infracțional organizat care a avut drept scop decontarea unor sume de bani aferente concediilor medicale, prin inducerea în eroare a reprezentanților Caselor Județene de Asigurări de Sănătate. Activitatea infracțională a grupului a fost organizată pe trei paliere, respectiv: pe un prim palier, s-a realizat angajarea fictivă a persoanelor în cadrul societăți comerciale; pe un al doilea palier, au fost obținute documente medicale, cu sprijinul unor medici specialiști și medici de familie, care au atestat în mod nereal faptul că persoanele care solicitau concedii medicale prezintau anumite afecțiuni medicale; pe cel de-al treilea palier, au fost adresate concomitent mai multor Case Judetene de Asigurări de Sănătate cereri pe numele acelorași persoane, acestea beneficiind simultan, în mod fraudulos, de plata unor indemnizații de concediu medical.

Ca urmare a documentării activității infracționale a rezultat că: toți angajatorii implicați în circuitul infracțional au avut salariați domiciliați în județul Neamț; toate certificatele medicale utilizate au fost emise de către medici din judetul Neamț pentru toți angajații societăților comerciale din cele 3 județe; certificatele medicale au fost transmise spre decontare și în judetul Harghita; în cadrul societăților folosite în activitatea grupului, toți salariații au intrat în concediu medical în luna imediat următoare angajării; concediile medicale au fost emise pe un cod de indemnizatie care nu necesită stagiu de cotizare și care au permis plata începând cu luna următoare angajării, în contextul existenței unor costuri relativ mici de impozite și contribuții; veniturile aferente acestor salariați au fost stabilite la nivelul maxim (12 salarii minim brute) cu consecința calculării indemnizațiilor la nivelul maxim; societățile implicate nu au avut alți salariați în afara celor pentru care a fost solicitată plata indemnizațiilor de concediu medical; salariul stabilit pentru angajații care au solicitat acordarea indemnizațiilor era disproporționat raportat la funcția pe care au fost încadrați (sumele fiind, în marea majoritate, peste 15.000-17.000 lei). În această modalitate, grupul infracțional organizat a adus un prejudiciu Fondului National Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS) în cuantum de 5.028.271 lei”, mai detaliază DIICOT.

Articolul precedentUNICEF avertizează: ”În urma inundațiilor, copiii din Pakistan sunt subnutriți, bolnavi și dorm sub cerul liber”
Articolul următorJoe Biden a ajuns la Londra pentru a participa la înmormântarea Reginei Elisabeta