Cristian Popescu Piedone (captură video)
Advertisement

Primarul Sectorului 5 al Capitalei a adresat o Scrisoare Deschisă lui Nicușor Dan, precizând că Primarul General încearcă să blocheze dezvoltarea urbanistică a Bucureștiului, prin orice mijloace.

Cristian Popescu Piedone a ţinut să puncteze că această campanie dusă de Nicuşor Dan a început înainte de a ocupa fotoliul de Primar General al Capitalei, prin proiectele începute în cadrul Asociației Salvați Bucureștiul.

Scrisoare deschisă: După câștigarea alegerilor locale, deși din poziția pe care o ocupă acum, Nicuşor Dan ar trebui să își subsumeze interesele personale celor ale instituției pe care o reprezintă, pentru a-și aduce la îndeplinire cu bună-credință mandatul acordat de cetățenii Capitalei

Cu toate acestea, Nicuşor Dan se folosește de funcția publică și conspiră cu adversarii PMB la blocarea în continuare a proiectelor publice, prin sabotarea documentațiilor de urbanism de tip PUZ aprobate anterior, atât în instanța, cât și prin decizii administrative.

Primul act contrar intereselor Sectoarelor Capitalei vizate și implicit cetățenilor a fost că USR – al cărui președinte a fost Nicușor Dan – să promoveze plângerea prealabilă împotriva Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 242/18.06.2020 și ulterior acțiunea în contencios administrativ ce formează obiectul Dosarului nr. 25473/3/2020 ce a fost înregistrat la dată de 29.09.2020 pe rolul Tribunalului București Secția II Contencios Administrativ și Fiscal având că obiect anularea HCGMB nr. 242/18.06.2020 pentru aprobarea PUZ Coordonator Sector 5.

Nicuşor Dan: între legalitate, ilegalitate şi acţiuni “la gri”

În cadrul acestui dosar a fost formulată și o cerere de suspendare a efectelor acestei hotărâri CGMB, soluționată la dată de 19.07.2021 prin respingerea ei că lipsită de interes, deoarece, nerăbdător să mai aștepte soluția instanței, Dl Primar General a promovat emiterea HCGMB nr. 68/26.02.2021 – act administrativ prin care a fost suspendată Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 242/18.06.2020 pentru 1 an calendaristic.

La acest moment (03.03.2022), efectele HCGMB nr. 68/26.02.2021 au expirat. Ulterior, în cadrul dosarului de instanța, a avut în numele și pe seama instituțiilor pârâte în cauza – Consiliului General al Municipiului București și Municipiului București, ambii reprezentați de Primarul General al Municipiului București prin însuși dl Nicușor Dan – atitutine procesuală în defavoarea instituțiilor pârâte, cerând admiterea acțiunilor și respectiv suspendarea hotărârii emise de chiar CGMB, pe care însăși domnia să le afirmă a fi nelegale, deși ar fi trebuit să le apere”, se arată în textul scrisorii.

Nu este pentru prima dată când Primarul General jonglează cu legea

Ultima mișcare a Primarului General în această direcție, la fel imprudentă și riscantă din punct de vedere legal și politic ca și cele anterioare, a fost aceea de a promova prin interpuși (Asociaţia Centrul Pentru Politici Durabile Ecopolis) plângeri prealabile împotriva HCGMB nr. 339/13.08.2020, HCGMB nr. 443/26.07.2018, HCGMB nr. 242/18.06.2020, acte administrative prin care s-au aprobat PUZ-urile Coordonatoare ale Sectorului 2, Sectorului 4 și Sectorului 5, precum și pentru a înregistra Dosarul nr. 37533/3/2021 pe rolul Tribunalul București, Secția a ÎI-a Contencios Administrativ și Fiscal, având că obiect suspendarea executării actelor administrative HCGMB nr. 339/13.08.2020, HCGMB nr. 443/26.07.2018, HCGMB nr. 242/18.06.2020.

Acest dosar s-a finalizat prin pronunțarea Sentinței civile nr. 860/17.02.2022 prin care s-a admis cererea de suspendare a documentațiilor PUZ, deși, la acel moment, executarea HCGMB nr. 242/18.06.2020 era încă suspendată prin efectul HCGMB nr. 68/26.02.2021, deci lipsită de interes, sens în care Tribunalul București se mai pronuntase anterior în Dosarul nr. 25473/3.2020!!!

Într-o altă ordine de idei, Sectorul 5 al Municipiului București sau Primarul Sectorul 5 al Mun. București nici măcar nu au avut calitatea de parte în dosarul nr. 37533/3/2021 pentru că hotărârea judecătorească din acest dosar să le fie opozabilă, acesta judecându-se fără că Sectoaeler sau Primăriile de Sector să fie părți în cauza.

Dl. Nicușor Dan și-a asumat public soluția obținută de Asociaţia Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, în conferința de presă susținută în dată de 18.02.2022 prin care a anunțat suspendarea PUZ-urilor Coordonatoare ale Sectoarelor 2, 4 și 5 prin Sentința nr. 860/17.02.2022 pronunțată în Dosarul nr. 37533/3/2021 înregistrat de Ecopolis pe rolul Tribunalului București împotriva Consiliului General al Municipiului București și împotriva Municipiului București că pe niște victorii personale, pentru care acesta obține astfel capital politic, necesar în scopul susținerii în funcția de primar general și de a fi susținut pentru a candida în viitor pentru alte funcții publice”, se mai precizează în text.

Cristian Popescu Piedone: “Acesta este folosul personal pe care dl Nicușor Dan îl primește pentru acțiunile judiciare la care complotează cu adversari ai instituțiilor pe care trebuie să le reprezinte și să le apere cu bună credință”

Ulterior, deși hotărârea de suspendare nu a fost încă redactată (nici până la dată prezentei) acesta a transmis către Sectoarele 5, 2 și 4, adrese prin care aduce la cunoștință dispozițiile Sentinței Civile nr. 860/17.02.2022 pronunțată în dosarul mai sus menționat, prin care afirmă că le este interzis să mai emită acte administrative în temeiul HCGMB nr. 242/18.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ Coordonator Sector 5, București.

Pronunțarea Sentinței nr. 860/17.02.2022 nu are nicio eficientă juridică asupra Sectorului 5 și Primăriei Sectorului 5 și nici cu privire la investitorii ce vor solicită emiterea de certificate în baza acestei hotărâri, astăzi, când efectele suspendării administratice a HCGMB nr.68/2021 au expirat, și cu atât mai puțin nu vor avea vreun efect juridic asupra procedurilor de autorizare începute deja prin emiterea de certificate de urbanism pentru construire.

Primarul Sectorului 5 precizează că, prin această Scrisoare Deschisă, are credința că Nicușor Dan este în spatele strategiei de a suspendă PUZ-urile Coordonatoare de sector care încă se află în procedura de judecată pe cale separată, în mod intenționat și pe ascuns, în contextul în care asemenea cereri (de suspendare) au fost deja formulate și respinse pe cale principală în dosarele având ca obiect anularea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea de PUZ-uri coordonatoare

Or, în lumina legii, primarul ar trebui să asigure respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local – acțiuni complet străine de activitățile lui Nicușor Dan și a oamenilor care îndeplinesc funcții în cadrul Primăriei Municipiului București și CGMB care îi fac jocurile politice sau care cedează influențelor sau presiunilor acestuia, și care vatămă interesele instituțiilor pe care le servesc, fie prin acțiuni, fie prin omisiuni de a acționa.

În mod concret, Nicușor Dan a întreprins următoarele acțiuni:

  1. A determinat ECOPOLIS să formuleze cerere de suspendare a PUZ-urilor, deși existau litigii în curs cu privire la verificarea legalității HCGMB și în care acest ONG putea să formuleze cerere de intervenție;
  2. În poziția sa de Primar al Capitalei, a determinat Consiliul General al Municipiului București să nu formuleze apărări în cauza și, probabil, îi va determina să nu formuleze cale de atac;
  3. În calitate de reprezentat al Municipiului București a formulat acte de procedura în sensul admiterii cererii de suspendare și chiar a pronunțării anticipate a hotărârii pentru a evita că HCGMB 242/2020 privind aprobarea PUZ Sector 5 să reintre în vigoare ca urmare a expirării la 28.02.2022 a perioadei de suspendare administrativă aprobate prin HCGM 68/2021;
  4. Nu a invocat existența celorlalte decizii judecătorești de respingere a cererilor de suspendare anterioare, formulate pentru aceleași motive, împotriva aceloreasi HCGMB-uri pentru aprobarea PUZ-urilor Sectoarelor 2, 4 și 5;
  5. A încercat prin acest subterfugiu judiciar să ocolească procedurile judiciare legitime în care părțile interesate se opun acestei măsuri nelegale;
  1. După pronunțarea hotărârii de sus, deși hotărârea nu este încă redactată, încearcă în mod nelegal să impună Primăriilor de Sector 2, 4 și 5 stoparea procedurilor de autorizare începute, deși hotărârea judecătorească nu le este opozabilă deoarece nu au calitate de părți în proces.
  2. Folosește această hotărâre în conferințele de presă ca pe o victorie personală împotriva instituțiilor conduse de el, prin care urmărește să dobândească capital politic.

Desfășurarea activității normale, imparțiale a instanțelor de judecată este greu încercată de presiunile exercitate explicit și implicit de Nicușor Dan care, fie se prezintă direct la judecată și, profitând de autoritatea de care se bucură, sfidează interesul public facilitându-și propriile jocuri politice prin adoptarea unor poziții procesuale vătămătoare entităților publice, fie acționează prin persoane interpuse și supuse edictelor sale, astfel cum s-a întâmplat în dosarul nr. 37533/3/2021

Doresc să vă atrag atenția că, în conformitate cu principiile și dispozițiile Codului Administrativ, nu există o relație de subordonare între Primăria Sectorul 5 și Primăria Municipiului București, motiv pentru care Primarul General nu ne poate interzice să ne exercităm atribuțiile prevăzute de lege. În acest sens principiul autonomiei administrative și al descentralizării sunt pe deplin aplicabile. Având în vedere cele anterior menționate, apreciez că Subunitatea Administrativ Teritorială Sector 5, poate emite actele administrative prevăzute de legislația urbanismului în conformitate cu dispozițiile PUZ Coordonator, acesta continuând să producă efecte juridice până la anularea să.

Demersurile Primarului General nu fac decât să blocheze din punct de vedere urbanistic Sectorul pe care îl conduc și produc prejudicii semnificative atât prin scăderea taxelor care se puteau încasa de Primăria Sectorul 5 București în ultimul an, dar și prin diminuarea locurilor de muncă ale cetățenilor. Totodată, fac apel la consilierii din cadrul CGMB să facă toate demersurile legale în vederea formulării în termen a recursului împotriva hotărârii judecătorești apărând actul administrativ emis de același organism administrativ”, conchide primarul Sectorului 5 al Capitalei.

Scrisoarea este semnată de:
PRIMARUL SECTORULUI 5, POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE;
SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 5, MĂNUC FLORIN;
ARHITECTUL ŞEF AL SECTORULUI 5, ARH. ROBERT-MIHAI BAȘCA.

Advertisement
Articolul precedentMinistrul de Externe al Rusiei amenință din nou Occidentul
Articolul următorBogdan Aurescu vrea dreptate pentru victimele din Ucraina
Jurnalist full-time / Pesimist part-time