Primaria Targu Mures Foto Ziarul de Investigatii zin.ro

La ambele licitații, confruntarea finală a fost între Sylevy Cleaning SRL Târgu Mureș și Asocierea dintre Polaris M Holdings SRL Constanța și Urban Grup Environment SRL București. Pe 14 iunie, Asocierea Polaris M Holding & Urban Grup a câștigat licitația pentru Zona 2, după ce Sylevy Cleaning s-a retras.

În aceeași perioadă a avut loc și licitația pentru salubritatea stradală și deszăpezirea din municipiul Tg Mureș, la care au ajuns în finala selecției aceleași firme, Sylevy Cleaning și Asocierea dintre Urban Grup Environment (lider de asociere) și Polaris M Holdings.

La deschiderea plicurilor cu oferte, pe 23 mai 2023, oferta financiară a Urban Grup & Polaris M Holdings, de 45 milioane de lei, era în mod clar cea mai avantajoasă, dar după o nouă evaluare a ofertelor după criteriul „cel mai bun raport calitate – preț”, comisia de evaluare de la Primăria Tg Mureș a desemnat câștigătoare oferta Sylevy Cleaning SRL Tg Mureș de… 48 milioane de lei!  

Pe 27 decembrie, Asocierea Urban Grup Environment & Polaris M Holdings a contestat procedura de licitație la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor și după ce membrii Consiliului vor judeca dosarul 3.610/2023 probabil că vom afla misterele atribuirii acestui contract.

După 6 luni de evaluări, Primăria Târgu Mureș a declarat câștigătoare oferta mai mare financiar

La începutul lunii decembrie, Asocierea Polaris M Holding & Urban Grup realiza colectarea deșeurilor din Tg Mureș și celelalte 18 localități din Zona 2. La licitația pentru contractul în Zona 2 s-au confruntat Asocierea Polaris M Holding & Urban Grup și Sylevy Cleaning SRL Tg Mureș. La negocierea competitivă, Polaris M Holdings și Urban Grup au fost de acord să își reducă profitul, dar Sylevy Cleaning a refuzat să accepte o reducere de profit și s-a retras de la licitație. Așa au câștigat licitația Polaris M Holdings și Urban Grup.

Acel contract se referea la colectarea deșeurilor de la locuințele târg-mureșenilor și firmelor din oraș. În aceeași perioadă a avut loc și licitația pentru salubritatea stradală și deszăpezirea din Municipiul Tg Mureș. Deschiderea ofertelor la licitația pentru atribuirea contractului de la Tg Mureș a avut loc pe 22 mai 2023.

După șase luni, pe 11 decembrie 2023, Asocierea Urban Grup & Polaris M Holding a fost notificată de Primăria Tg Mureș că a fost desemnată câștigătoare a licitației Sylevy Cleaning SRL Tg Mureș, care „îndeplinește toate cerințele”, mai puțin pe aceea referitoare la prețul cel mai scăzut:

„Prin prezenta va comunicăm faptul că, în conformitate cu Raportul procedurii nr. 43/06.12.2023 aprobat de Primar în data de 08.02.2023, oferta depusă de societatea dvs. în cadrul procedurii de licitație deschisă online având ca obiect încheierea contractului de servicii privind Delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire, întreținerea căilor publice (…) și pentru activitățile de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Tg Mureș nu a fost desemnată câștigătoare deoarece aceasta a fost dezavantajoasă în ceea ce privește raportul calitate – preț față de oferta declarată câștigătoare, clasându-se pe locul 2, întrunind un punctaj de 69,92 puncte.

Oferta câștigătoare a fost declarată cea a societății SC Sylevy Cleaning SRL care îndeplinește toate cerințele din documentația de atribuire și a cărei propunere financiară, fără TVA, este de 48.122.292,83 lei, obținând un punctaj de 73,64 de puncte în ceea ce privește factorii de evaluare solicitați în fișa de date”, se spune în adresa 78.593/11.12.2023, semnată de primarul din Tg Mureș, Soós Zoltán.

Comunicarea primarului din Târgu Mureș, Soos Zoltan, la 6 luni de la deschiderea ofertelor

La licitația pentru contractul de 51 milioane lei s-au înscris 7 operatori de salubritate

La începutul lunii aprilie, Primăria Târgu Mureș a lansat licitația pentru atribuirea contractului în valoare de 51.516.366 lei fără TVA, pentru delegarea serviciului public de salubritate stradală și pentru activitățile de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din oraș.

Până la termenul limită, 22 mai 2023, au depus oferte 7 operatori de salubritate: Blue Planet Services SRL, Brai Cata SRL București, Brantner Servicii Ecologice Cluj Napoca, Polaris M Holdings Constanța, Salubritate SA Deva, Sylevy Cleaning SRL Târgu Mureș și Urban Grup Environment București.

Comisia de evaluare de la Primăria Tg Mureș a deschis ofertele a doua zi și a consemnat procedura în Procesul Verbal nr 25/23.05.2023. După o lună, era încheiat și Procesul Verbal nr 42.607/23.06.2023, prin care Comisia de evaluare a Primăriei Tg Mureș consemna rezultatele evaluării referitoare la îndeplinirea cerințelor de calificare.

În urma acestor evaluări au fost declarate admisibile, îndeplinind condițiile de participare la licitație, oferta Asocierii Urban Grup Environment & Polaris M Holdings și ofertele Salubritate SA Deva și Sylevy Cleaning SRL Tg Mureș.

La evaluarea ofertelor tehnice, Asocierea Urban & Polaris pe primul loc, cu 5,5 puncte, Sylevy pe locul doi, cu 2,3 puncte

Dacă primele evaluări au fost în grafic, următoarea etapă, evaluarea propunerilor tehnice în raport cu cerințele minime impuse prin caietul de sarcini a durat PATRU luni, de pe 23 iunie până pe 19 octombrie.

Comisia de la Primăria Tg Mureș a încheiat Procesul Verbal 68.285/19.10.2023, în care se consemna că sunt conforme ofertele depuse de Asocierea Urban Grup & Polaris M Holdings și Sykevy Cleaning SRL, fiind respinsă oferta Salubritate SA Deva: „Ofertantul Salubritate SA nu a răspuns solicitării de clarificări a comisiei de evaluare nr. 65757/09.10.2023 în termenul solicitat, 12.10.2023. Comisia de evaluare declară oferta depusa de Salubritate SA ca inacceptabilă”, se spune în procesul verbal.

Celelalte două oferte au fost ierarhizate în baza punctajelor obținute la factorii de evaluare tehnici, contabilizate prin calcule foarte precise, la a treia zecimală.

Asocierea Urban Grup Environment SRL & Polaris M Holdings s-a plasat pe primul loc, cu 5,151 puncte, iar oferta Sylevy Cleaning SRL a fost pe locul doi, cu 2,2915 puncte, la jumătate față de oferta Urban Grup & Polaris M Holdings.

La evaluarea propunerilor tehnice, Urban Grup – Polaris M Holding pe primul loc, Sylevy Cleaning pe locul 2, cu un punctaj la jumătate


La evaluarea propunerilor financiare, au fost declarate „admisibile” ambele oferte, dar oferta Sylevy Cleaning a fost „cea mai admisibilă”!

A urmat evaluarea propunerilor financiare, care nu este foarte complicată, presupunând doar o corelare a propunerilor financiare cu propunerile tehnice și parametrii calitativi și cantitativi ai prestării de servicii, precum și constatarea încadrării ofertei financiare sub valoarea estimată a contractului.

La această evaluare au fost declarate „admisibile” ambele oferte, atât aceea a Asocierii Urban Grup – Polaris M Holdings, cât și oferta Sylevy Cleaning SRL Tg Mureș.

Comisia din cadrul Primăriei Târgu Mureș a încheiat Procesul Verbal nr.71.469/06.11.2023 prin care se consemnează acceptarea ambelor oferte, dar a fost adăugată și o precizare destul de confuză, conform căreia a fost declarată „admisibilă”, o dată în plus, numai oferta Sylevy Cleaning SRL Tg Mureș:

În urma evaluării propunerilor financiare, nicio ofertă nu a fost declarată inacceptabilă sau neconformă de către comisia de evaluare. În urma evaluării propunerilor financiare, a fost declarată admisibilă oferta prezentata de ofertantul SC Sylevy Cleaning SRL”, se spune în Raportul procedurii, înregistat la Direcția Economică a Primăriei Tg Mureș sub nr 43/06.12.2023.

Această formulare „a fost declarată admisibilă oferta prezentată de ofertantul SC Sylevy Cleaning SRL” fără ca în acest paragraf să fie menționată și oferta concurentă, a Urban Grup & Polaris M Holdings, dă naștere unor semne de întrebare.

Dacă a fost declarată din nou „admisibilă” oferta Sylevy Cleaning SRL Tg Mureș, prin ceea ce pare o concluzie a acestei evaluări, înseamnă că oferta Asocierii Urban Grup & Polaris M Holdings ar putea fi „inadmisibilă”?

Pe baza căror criterii, a căror prevederi legale, Comisia de la Primăria Târgu Mureș a stabilit că deși ambele oferte au fost declarate „admisibile”, oferta Sylevy Cleaning Târgu Mureș este „cea mai admisibilă” dintre cele două oferte?

Mișcare șoc a comisiei Primăriei Tg Mureș! La „calitate-preț” a devenit câștigătoare cea mai scumpă ofertă, a Sylevy Cleaning!?

Clasamentul după reevaluare. Oferta Sylevy, de 48 milioane lei, pe primul loc, oferta Urban Grup – Polaris M Holdings, cu 3 milioane mai ieftină, pe locul 2

În Raportul Procedurii înregistrat sub nr 43/06.12.2023 la Direcția Economică a Primăriei Târgu Mureș regăsim o tentativă de formulare a unor explicații în legătură cu desemnarea ofertei Sylevy Cleaning ca fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar, deși este cu 3 milioane de lei mai scumpă decât oferta Asocierii Urban Grup & Polaris M Holdings.

Dar nu se oferă nicio explicație concretă. Este repetată „bla-bla-bla” de mai multe ori regula că, „criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate preț este aplicat doar ofertelor admisibile și luând în considerare informațiile prezentate de ofertanți în ofertă (propunerea tehnică și propunerea financiară)” și se face o trimitere la două procese verbale încheiate anterior. 

Informații detaliate privind aplicarea criteriului de atribuire se regăsesc în procesul verbal înregistrat la autoritatea contractantă (Primăria Tg Mureș – n red) cu nr 71.469 din 06.11.2023, care conține rezultatul evaluării financiare și este parte a dosarului achiziției. (…)

Informații detaliate privind aplicarea factorilor de evaluare din cadrul criteriului de atribuire care privesc aspecte de natură tehnică se regăsesc în procesul verbal înregistrat la autoritatea contractantă cu nr. 68.285 din 19.10.2023 care conține rezultatul evaluării propunerilor tehnice și este parte a dosarului achiziției”, se spune în raportul nr 43/06.12.2023.

Par explicații menite să provoace mici diversiuni, ca să nu mai înțeleagă nimeni, nimic. Se face trimitere la Procesul Verbal nr 68.285/19.10.2023, în care sunt consemnate rezultatele evaluării ofertelor tehnice ale firmelor aflate în competiția finală pentru atribuirea contractului. Știm punctajele. Asocierea Urban & Polaris s-a clasat pe primul loc, cu 5,51 puncte, Sylevy fiind pe locul doi, cu 2,29 puncte.

În continuare, fără nicio altă explicație este anunțat rezultatul licitației: „În urma aplicării criteriului de atribuire și a algoritmului de calcul asociat, așa cum a fost stabilit în documentația de atribuire și detaliat in procesul verbal nr. 4 (din 6 noiembrie 2023 – n red) privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice și răspunsurilor la solicitările de clarificari, punctajul obținut de fiecare ofertă admisibilă și clasamentul rezultat sunt identificate mai jos:

SC Sylevy Cleaning SRL

valoarea ofertei: 48.122.292,83 lei fără TVA

Punctaj total – 73,64

LOCUL 1

Asocierea Urban Grup Environment (Lider de asociere) și Polaris M. Holdings
valoarea ofertei: 45.015.21 6,89 lei fără TVA

Punctaj total – 69,92

LOCUL 2”.

Practic, prin calculele comisiei de la Primăria Târgu Mureș s-a ajuns să fie considerată câștigătoare oferta Sylevy Cleaning SRL Tg Mureș, care este cu peste 3 milioane de lei mai mare decât oferta Asocierii dintre Urban Grup Environment și Polaris M Holdings!

Calcule, calcule și iar calcule! Dar „algoritmul de calcul” nu e prezentat din cauza… „lipsei de spațiu”

În „Fișa de date” a procedurii de achiziție întâlnim câteva detalii despre calculele efectuate. La capitolul „criterii de atribuire”, la primul factor, „prețul ofertei” se face precizarea că prețul cel mai scăzut are o pondere de 90%, pentru prețul cel mai mic fiind acordat un „punctaj maxim factor” de 90 de puncte.

E prezentat și un algoritm de calcul: „Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: P(n) = (Preț minim ofertat / Preț n) x punctaj maxim alocat”.

N-am înțeles mare lucru, dar am reținut că la acest criteriu oferta Asocierii Urban Grup & Polaris M Holdings a obținut 90 de puncte, care au o pondere de 90% în rezultatul evaluării finale.

La capitolul „norma de poluare”, care are o pondere de 10% și la care pot fi obținute cel mult 10 puncte, nu e oferită nicio explicație. Se spune doar: „Se va consulta fișierul Anexa 5 CS – criterii de atribuire”.

E menționat și aici un „algoritm de calcul”, dar acest „algoritm” se rezumă la aceeași trimitere, la anexa 5, fiind oferită și o explicație ridicolă: „din lipsa de spațiu, descrierea corectă și completă a celor doi factori de evaluare se regăsește în fișierul indicat. Ofertanții vor avea în vedere și descrierea factorului preț, așa cum este detaliată în fișierul anexat”!?

„Explicarea” algoritmului de calcul – „din lipsa de spațiu…”

Calculele din „Anexa 5”, cea mai eficientă metodă de a da un tun banului public, stabilind că este mai avantajoasă cea mai scumpă ofertă

Am reușit să găsim și celebra „Anexă 5 CS – criterii de atribuire”. Este vorba de 9 pagini în care sunt prezentate tarifele T1, T2, T3… până la T10 și T10.1 pentru diverse operațiuni de salubritate stradală, de la măturat 1.000 mp de stradă la golirea coșurilor de gunoi și curățarea canalelor pluviale. Pe componenta de deszăpezire sunt alte tarife, de la T11 și T12… până la T21, T22 și T23.

Aceste tarife sunt calculate cu formule de genul „tariful cel mai mic ofertat” împărțit cu „tariful ofertat”, rezultatul fiind înmulțit cu un număr de 5 puncte sau 20 de puncte, rezultând punctajele S1, S2, S3…. S22, S23, S24, care se cumulează pentru a rezulta punctajul acordat unei oferte.

Aceste calcule sunt cea mai eficientă metodă de a da un tun banului public impunând oferta cea mai mare ca fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Ce instituție care ar vrea să controleze cât de corectă a fost procedura de atribuire a contractului firmei care a depus cea mai mare ofertă, va verifica toate aceste calcule?

Și ce s-ar întâmpla dacă s-ar descoperi că Primăria Târgu Mureș a acordat contractul firmei Sylevy Cleaning cu cea mai mare ofertă, de 48 de milioane, dar s-a greșit la calcule? Probabil că nu s-ar întâmpla nimic. Nu e nimeni vinovat. S-a greșit la calcul!

„News Alert”. Asocierea Urban Grup & Polaris M Holding a contestat rezultatul licitației

Avem și o știre de ultimă oră. Pe 27 decembrie, Asocierea Urban Grup Environment & Polaris M Holdings a depus la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) o contestație cu privire la modul în care Comisia de evaluare de la Primăria Târgu Mureș a atribuit contractul firmei Sylevy Cleaning SRL Tg Mureș.

Contestația a fost înregistrată la CNSC sub nr 70.399/27.12.2023 și face deja obiectul dosarului nr 3.610/2023 care va fi judecat de membrii Consiliului. Probabil că atunci vom afla și misterele atribuirii acestui contract.

De fapt, asistăm la prelungirea monopolului firmelor familiei Ilyés în salubritatea din Mureș

Nu știm ce se va întâmpla cu dosarul la CNSC, dar să ne reamintim câteva detalii prezentate într-un articol din luna mai a „Ziarului de Investigații”. Monopolul salubrității din Mureș a fost deținut ani la rând de firmele familiei Ilyés, din comuna Ceuașu de Câmpie. Este vorba de firmel Sylevy Salubriserv și Sylevy Cleaning.

Până în ianuarie 2023, acționarii Sylevy Salubriserv din Ceuașu de Câmpie, județul Mureș, erau Ilyés Dionisie, director, care deținea 50% din acțiuni, celelelalte 50% din acțiuni fiind deținute de nepotul său, Ilyés Toth Botond Lehel, director executiv și fiul fostului consilier județean UDMR Ilyés Toth Alexandru.

Prin Hotărârea AGA nr 1/01.02.2023, publicată în Monitorul Oficial pe 28 februarie, nepotul, adică Ilyés-Toth Botond Lehel, a cedat cele 50% din acțiuni lui Ilyés Dionisie, care astfel a devenit acționar unic al Sylevy Salubriserv.

După ce a plecat din funcția de director executiv la Sylevy Salubriserv, Ilyés-Toth Botond Lehel a devenit director executiv la cealaltă firmă a familiei Ilyés, Sylevy Cleaning SRL Tg Mureș, înființată în 2020 și la care sunt asociați Ilyés Szilard Levente (25%), Ilyés Toth Beata (25%) și Nițu Ioan Marcel, din Târgu Mureș, cu 50% din părțile sociale. Firma are sediul social la Tg Mureș, dar Ilyés Szilard Levente și Ilyés Toth Beata au domiciliul în Ceuașu de Câmpie.

În ultimii 3 ani, profiturile Sylevy Salubriserv SA au fost de 11.133.000 de lei, iar în cei 3 ani de la înființare Sylevy Cleaning SRL a înregistrat profituri nete de 5.598.505 lei. În total, profiturile din ultimii 3 ani ale Sylevy Salubriserv și Sylevy Cleaning au fost de 16,7 milioane de lei.

Preluarea de căte Sylevy Cleaning SRL a contractului de salubritate stradală și deszăpezire a municipiului Tg Mureș, este o continuare a acestui monopol.

VIATudor BĂLĂNESCU
SURSĂZiarul de Investigații
Articolul precedentPrimele măsuri după incendiul de la Ferma Dacilor: șef al ISU Prahova schimbat din funcție, au fost sesizați procurorii
Articolul următorPreședintele CJ Constanța a scăpat de acuzații în dosarul DNA