O creștere infimă a racordării consumatorilor casnici la rețeaua de energie

În ciuda legislației care să vină în sprijinul acestora, în 2021, doar 3,6% este creșterea celor racordați la rețeaua de gaze, în timp ce la electricitate este de numai 1,4%

Numărul racordărilor consumatorilor casnici la sistemele de distribuție a gazelor naturale și la rețelele de distribuție a energiei electrice nu a crescut, deși legislația în domeniu a fost modificată tocmai pentru a stimula acest proces, se arată într-o analiză a Consiliului Concurenței, publicată astăzi.

„Creșterea numărului de racordări ar conduce expansiunea piețelor de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale către consumatorii casnici și, implicit, la creșterea portofoliului furnizorilor existenți și la apariția de noi furnizori pe piață.

Cu toate acestea, conform informațiilor deținute de autoritatea de concurență, deși numărul de cereri de racordare la rețelele de distribuție depuse de clienții casnici a crescut, nu s-a înregistrat și o majorare a lucrărilor de racordare, deci a locurilor de consum casnic”, a transmis autoritatea de concurență.

Astfel, în cazul energiei electrice, în timp ce numărul cererilor de racordare primite de operatorii de distribuție, în prima jumătate a anului trecut, din partea clienților casnici a crescut cu 31% față de perioada similară din 2020, numărul locurilor de consum a crescut cu doar 1,4%.

În cazul gazelor naturale, numărul cererilor de racordare transmise de clienții casnici a crescut cu circa 170% în semestrul 1 2021 comparativ cu primul semestru al anului 2020, în timp ce numărul locurilor de consum a crescut cu doar 3,6%.

În a doua parte a anului 2020, cadrul legislativ primar privind procesul de racordare la rețelele/sistemele de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale a suferit modificări importante, operatorul de distribuție de energie electrică sau de gaze naturale având obligația de a racorda la rețea toți solicitanții clienți finali casnici, în termen de 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire, cu recuperarea costurilor racordării într-o perioadă de 5 ani.

Aceste modificări au fot urmate de adaptarea de către ANRE a legislației secundare, în primul trimestru al anului 2021.  

În acest context, la solicitarea Parlamentului României, Consiliul Concurenței a demarat o analiză privind activitatea de racordare a clienților casnici la sistemele de distribuție a gazelor naturale și la rețelele de distribuție a energiei electrice, iar în urma acesteia, a rezultat că în situația în care legislația ar permite autorităților publice locale să finanțeze în întregime procesul de dezvoltare a rețelelor/sistemelor de distribuție a energiei, s-ar putea impulsiona activitatea de racordare.

Motiv pentru care Consiliul Concurenței recomandă  adaptarea legislației astfel încât să permită autorităților locale finanțarea în întregime a lucrărilor de dezvolate a rețelelor, iar finațarea să poată fi asigurată din resurse locale sau prin accesare de fonduri naționale și/sau fonduri europene.

Totodată, Consiliul Concurenței „apreciază că realizarea lucrărilor de racordare nu trebuie să aibă la bază doar principiul eficienței economice, ci acesta trebuie coroborat cu alte criterii, cum ar fi o durată clară până la racordare. În acest fel s-ar oferi o certitudine în ceea ce privește durata maximă de timp pentru extinderea rețelelor/sistemelor de distribuție, inclusiv pentru investițiile cu un grad redus de eficiență”, au mai transmis reprezentanții Consiliului Concurenței.

Ministrul Energiei întoarce din drum legislația care prevede gratuitatea racordării la gaze și energie

Articolul precedentReclamaţii din partea Bulgariei: România poluează orașul Ruse prin arderea miriștilor
Articolul următorSecretar de stat pentru Afaceri Externe: ”O invazie a Ucrainei ar duce la o pierdere teribilă de vieți omenești”