Două persoane vor fi cercetate la parchet pentru infracțiuni constatate cu ocazia verificărilor întreprinse de Agenția Națională de Integritate. Este vorba despre un angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și un director din comuna Cudalbi, județul Galați. În același timp, un viceprimar și un consilier local au fost găsiți incompatibili, în timp ce alți doi consilieri locali au primit verdict de conflict de interese.

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 4 aleși locali, al unui funcționar public de conducere și a unei persoane cu funcție de conducere din cadrul sistemului de învățământ de stat, după cum urmează:

Adrian Furtună, funcționar public cu funcție de conducere în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui: În perioada 11 decembrie 2006 – 31 decembrie 2018 a exercitat simultan funcția publică de conducere (șef al Serviciului Financiar-Contabilitate) din cadrul Consiliului Județean Vaslui – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și pe cea de contabil la o societate comercială, activitate aflată în legătură directă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public.

De asemenea, întrucât în declarațiile de avere depuse în calitate de funcționar public (anii 2014-2017) nu a menționat veniturile încasate în baza contractului individual de muncă încheiat cu societatea comercială în perioada 04 septembrie 2003 – 31 decembrie 2018, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, Județul Vaslui, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea infracţiunii de „fals în declarații”.

Lilian Ceoromila, director al Liceului Tehnologic nr. 1 comuna Cudalbi, județul Galați: În calitate de director al Liceului Tehnologic nr. 1, comuna Cudalbi, județul Galați, a emis și semnat: decizia de numire a sa ca expert în cadrul Proiectului finanțat din fonduri structurale „Dezvoltare integrată în Cudalbi, județul Galați” (în data de 01 octombrie 2017); contractul individual de muncă privind numirea sa pe funcția de coordonator (expert) în cadrul Proiectului „Dezvoltare integrată în Cudalbi, județul Galați” (contract semnat în data de 02 octombrie 2017 de către persoana evaluată, atât în calitate de angajator, cât și în calitate de salariat); hotărârea Consiliului de Administrație al liceului (în cadrul căruia persoana evaluată a deținut funcția de președinte) din data de 02 august 2017 privind desemnarea persoanei evaluate pentru semnarea documentelor aferente contractului de finanțare.

În urma activității desfășurate în cadrul proiectului, persoana evaluată a obținut, în perioada ianuarie – mai 2018, venituri salariale în valoare de 23.520 lei. Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea infracţiunii „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”. Întrucât nu au fost identificate elemente privind existența unui caz de conflict de interese de natură administrativă, persoanei evaluate nu i s-a solicitat exprimarea unui punct de vedere.

Bogdan Horia Lăzău, viceprimar al orașului Ciacova, județul Timiș – INCOMPATIBILITATE. În perioada 01 iulie 2016 – 31 iulie 2018 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, coroborat cu dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din același act normativ.

Marius Cristian Popa, consilier local în cadrul Consiliului Local Săcele, județul Brașov – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), a luat parte la deliberarea și adoptarea a trei hotărâri ale Consiliului Local prin care au fost aprobate cuantumurile procentelor din profiturile nete înregistrate în anii 2016, 2017 și 2018 de Regia Publică a Pădurilor Săcele R.A., în vederea repartizării către salariați, având un interes patrimonial personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local (ca angajat al regiei autonome).

Dan Mircea Crișan, consilier local în cadrul Consiliului Local Adămuș, județul Mureș – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În data de 31 august 2016 a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind aprobarea depunerii unui proiect de finanțare, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Comunitară și Ajutor Reciproc „Adămuș”, asociație în cadrul căreia persoana evaluată a deținut funcția de asistent manager în perioada 03 octombrie – 30 noiembrie 2016.

Marian Brăileanu, fost consilier local în cadrul Consiliului Local Dumbrava,
județul Prahova – INCOMPATIBILITATE. În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), o societate comercială în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deține calitatea de asociat/ administrator, a desfășurat activități comerciale prin achiziții directe, a încheiat și derulat un contract de servicii cu Primăria comunei Dumbrava, Județul Prahova și a emis o factură fiscală în valoare de 10.162,60 lei.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. LĂZĂU BOGDAN-HORIA și POPA MARIUS-CRISTIAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare”, a precizat ANI.