Agenția Națională de Integritate a publicat informații despre mai mulți funcționari publici și aleși care au încurcat instituțiile cu afacerile. Nouă persoane au primit verdict de incompatibilitate sau conflict de interese.

HEGEDUS FERENC, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna – INCOMPATIBILITATE. În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), trei societăți comerciale în cadrul cărora persoana evaluată, soția și copiii acesteia dețin calități/funcții au încheiat contracte comerciale de prestări servicii cu Primăria Municipiului Târgu Secuiesc.

CIOTEA VASILE, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Căbești, județul Bihor – INCOMPATIBILITATE. În perioada exercitării mandatului de consilier local, o societate comercială la care soția persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator a încasat, în baza contractului încheiat cu Primăria Comunei Căbești, suma totală de 42.286,43 lei.

Astfel, întrucât persoana evaluată nu a renunțat la funcția de consilier local și nici nu a reziliat contractul de furnizare produse, a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din același act normativ.

ENACHE VASILE, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Girov, județul Neamț – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea a două hotărâri ale Consiliului Local, în data de 26 ianuarie 2018 și în data de 28 februarie 2019, prin care s-a aprobat atribuirea a 4 ha, respectiv a 7,42 ha de pășune persoanei evaluate, precum și la dezbaterile din cadrul ședințelor, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local, având posibilitatea să anticipeze că va beneficia de pe urma adoptării lor.

ȘTICA CRISTIAN FRANCISC, director financiar contabil în cadrul Spitalului Municipal Orșova, județul Mehedinți – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În perioada martie 2017 – ianuarie 2019, o societate comercială în cadrul căreia mama persoanei evaluate deținea calitatea de asociat și pe cea de administrator, a furnizat produse și a încheiat cu Spitalul Municipal Orșova contracte de lucrări / prestări servicii în valoare de aproximativ 280.111,47 lei.

GHEUCĂ-SOLOVĂSTRU LAURA, șef Secție Clinică Dermato-venerologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Spiridon Iași, județul Iași – INCOMPATIBILITATE. În perioada 22 noiembrie 2016 – 03 iulie 2017 a deținut funcția de șef secție Clinică Dermato-venerologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași simultan cu calitatea de asociat și funcția de administrator în cadrul a 4 societăți comerciale.

MUNTEANU DUMITRU, fost funcționar public în cadrul Primăriei Sectorului 5, București – INCOMPATIBILITATE. În perioada 01 august 2018 – 18 februarie 2019 a deținut simultan calitatea de funcționar public în cadrul Primăriei Sectorului 5, București și pe cea de director în cadrul unei societăți.

HUȚANU GEORGETA DOINA, funcționar public în cadrul Consiliului Județean Botoșani – INCOMPATIBILITATE. În perioada 2008 – 2019, a exercitat simultan funcția publică de consilier la Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Județean Botoșani și calitatea de expert tehnic judiciar în cadrul Biroului Local de Expertize Tehnice și Contabile de pe lângă Tribunalul Botoșani.

STADOLEANU IOAN DANIEL, funcționar public în cadrul Primăriei Municipiului Galați, județul Galați – INCOMPATIBILITATE. Începând cu data de 16 septembrie 2013 exercită simultan funcția publică de director executiv al Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale din cadrul Primăriei Municipiului Galați și calitatea de expert contabil, respectiv expert contabil judiciar.

PASCU VALENTINA, funcționar public în cadrul Primăriei Comunei Sihlea, județul Vrancea – INCOMPATIBILITATE. În perioada 14 noiembrie 2011 – 29 noiembrie 2017 a exercitat simultan funcția de referent în cadrul compartimentului financiar contabil al Primăriei și funcția contractuală de administrator financiar contabil în cadrul Școlii gimnaziale „Principele Șerban Ghica și Principesa Aristița Ghica” Sihlea”, se arată în comunicatul ANI.