Agenția Națională de Integritate a comunicat astăzi că a finalizat cercetările în cazul a mai mulți aleși locali: 19 dintre aceștia sunt sau au fost în stare de incompatibilitate, conflict de interese de natură administrativă și avere nejustificată. În acest ultim caz, este vorba despre un consilier local din comuna Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova. Potrivit ANI, Valentin Dragomir nu poate justifica  96.737,49 lei (aproximativ 21.786,59 euro), diferență „între averea dobândită și veniturile realizate în perioada 2012 – 2016. Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Ploiești, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate în perioada exercitării funcției de către persoana evaluată”.

În stare de incompatibilitate au fost găsiți :

1. DUMITRAȘCU DIONISIE, Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Neamț. În perioada deţinerii mandatelor de consilier județean (2012 – 2016 și 2016 – 2020), au fost încheiate contracte și note de comandă de prestări de servicii între Consiliul Județean Neamț și o societate comercială în cadrul căreia Consiliul este acționar majoritar, iar persoana evaluată deține funcție de conducere.

 2. DRĂGHINCESCU SIMONA, Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Brăila. Începând cu data de 10 iunie 2017, aceasta exercită simultan funcția de consilier județean și pe cea de director general adjunct la Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila”, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brăila.

3. COTENESCU MARIA, Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Argeș și fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al municipiului Câmpulung, Județul Argeș. În perioada exercitării mandatului de consilier județean (2016 – 2020), o societate comercială la care persoana evaluată deține calitatea de asociat și funcția de administrator a încheiat două contracte de furnizare în valoare totală de 105.070 lei cu Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea aflat sub autoritatea Consiliului Județean Argeș. 

4. SĂLĂTIOAN VASILE, Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Cluj. În perioada exercitării mandatelor de consilier județean (2012 – 2016 și 2016 – 2020), o societate comercială la care persoana evaluată deține funcția de șef birou/serviciu financiar – contabil a încheiat 6 contracte comerciale de prestări servicii/executare lucrări/furnizare produse cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj.

5. MOTOTOLEA MARIN, Primar al comunei Valea Dragului, Județul Giurgiu – INCOMPATIBILITATE ȘI SESIZARE PARCHET: În perioada iulie 2014 – septembrie 2017, simultan cu exercitarea funcției de primar a desfășurat activități remunerate în cadrul unei societăți comerciale, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003. De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârșirea unor infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005.

6. BURLACU IOAN FLORIN, Primar al comunei Pir, Județul Satu Mare. Începând cu data de 19 iunie 2012 exercită simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

 7. CENUȘĂ GHEORGHE, fost Primar al comunei Dumbrăveni, Județul Constanța. În perioada 21 iunie 2012 – 22 iunie 2016 a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de persoană fizică autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

8. UNTĂRESCU ION, Viceprimar al orașului Găești, Județul Dâmbovița. În perioada 11 mai 2015 – 15 octombrie 2018 a deținut funcția de viceprimar simultan cu exercitarea  următoarelor funcții / calități:

– funcția de adjunct Șef Șantier la o societate comercială (11 mai – 08 iunie 2015);

– reprezentant al Consiliului Local Găești în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic „Dr. C. Angelescu” Găești (11 mai 2015 – 12 septembrie 2016);

– reprezentant al Consiliului Local Găești în Consiliul de administrație al Școlii „Radu cel Mare” Găești (25 septembrie 2015 – 12 septembrie 2016);

– calitatea de persoană fizică autorizată, având ca obiect principal de activitate activități de consultanță (începând cu data de 04.07.2013).

 9. CSUTAK GASPAR, Viceprimar al comunei Ciceu, Județul Harghita. Începând cu data de 23 iunie 2016 exercită funcția de viceprimar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Kajoni Janos” Ciceu, județul Harghita, participând la deliberări, conform Procesului-verbal din data de 23 martie 2017.

10. FRĂȚILĂ SEVERIUS FLORIN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local Câmpina, Județul Prahova. În perioada exercitării mandatelor de consilier local (2012 – 2016 și 2016 – 2020), o societate comercială la care persoana evaluată deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator a încheiat 41 de contracte de prestări servicii în valoare totală de 9.678,40 lei cu Spitalul de Psihiatrie Voila, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local.

11. HAȘEGAN NICOLAE, Consilier Local în cadrul Consiliului Local Șelimbăr, Județul Sibiu. În perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016) a încheiat un contract de lucrări de reparații în data de 06 aprilie 2016 în valoare de 28.800 lei cu o întreprindere individuală, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deținea calitatea de titular, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

12. ALION DUMITRU, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Pianu, Județul Alba. În perioada 12 septembrie 2016 – 18 decembrie 2017 a deținut simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al Primăriei comunei Pianu, județul Alba, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

13. RADU MIHAI, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Cepari, Județul Argeș. În perioada 26 iunie 2012 – 23 iunie 2016 a exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul Compartimentului Întreținere din aparatul de specialitate al primarului Comunei Cepari, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

În ceea ce privește conflictul de interese administrativ, este vorba despre:

1. ROȘCA VIOREL MITEA, Primar al comunei Brebu, Județul Caraș-Severin. În calitate de primar (mandatul 2012 – 2016 și 2016 – 2020) a semnat 2 dispoziții, în urma cărora soția acestuia a obținut un avantaj patrimonial, persoana evaluată încălcând astfel dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

2. GHERĂESCU FELICIAN MIHAI, Viceprimar cu atribuții de Primar în cadrul Primăriei comunei Oțeleni, Județul Iași și Consilier Local. În calitate de consilier local (mandatul 2016 – 2020), a votat adoptarea Hotărârii Consiliului Local din 23 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului comunei Oțeleni, potrivit căreia persoana evaluată a fost aleasă în funcția de viceprimar, încălcând astfel dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu dispozițiile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

 3. SENACI DANIEL TRAIAN, Viceprimar al comunei Cărand, Județul Arad. În calitate de consilier local a inițiat proiectul de hotărâre privind închirierea pajiștilor comunale în suprafață de 574,44 ha și a votat în mod favorabil pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Local Cărand din 10 aprilie 2017, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Astfel, persoana evaluată avea posibilitatea să anticipeze că adoptarea acestei hotărâri ar putea prezenta un beneficiu pentru socrul său, interes care s-a materializat întrucât, urmare a hotărârii respective, s-au încheiat două contracte în baza cărora socrul persoanei evaluate a primit în chirie de la Primăria Cărand pajiște în suprafață totală de 35,14 ha.

4. SCUTARIU SORIN, fost Viceprimar și fost Consilier Local al comunei Mitoc, Județul Botoșani. În calitate de consilier local a participat la dezbaterea și votul pentru aprobarea Proiectului de hotărâre din data de 08 septembrie 2016 și la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 26 octombrie 2016 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului său de consilier local, ca urmare a rămânerii definitive a raportului de evaluare prin care ANI a constatat la data de 16 decembrie 2013 conflictul de interese de natură administrativă în cazul lui acestuia (https://goo.gl/C6gkDd).

5. CORNEA AVRAM, Consilier local în cadrul Consiliului Local Silivașu de Cîmpie, Județul Bistrița-Năsăud. În calitate de consilier local (mandatele 2012 – 2016 și 2016 – 2020), a participat și votat adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local din data de 08 mai 2016 privind prelungirea prin act adițional a Contractelor de închiriere pășuni, încheiate cu deținătorii de animale de pe raza comunei, în baza căreia a beneficiat de prelungirea prin act adițional a contractului din data de 10 iunie 2015. De asemenea, a participat și votat adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 28 februarie 2017 privind aprobarea închirierii pășunilor, a Regulamentului de pășunat, a caietului de sarcini referitor la închirierea suprafețelor de pășune care constituie domeniul public al comunei, în baza căreia s-a încheiat un contract de închiriere în data de 12 mai 2017, beneficiind de o suprafață de pășune de 7,40 ha.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MARIN IULIAN, CENUȘĂ GHEORGHE și SCUTARIU SORIN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare”, precizează ANI.

Articolul precedentCe spune preotul Chris Terhes despre prezența sa pe listele PSD pentru europarlamentare
Articolul următorDacian Cioloș: „Cea mai bună listă pe care România a propus-o vreodată în Parlamentul European, de când este în Uniunea Europeană”