Sursa: Facebook

Primăria municipiului Timișoara are o problemă cu organigrama, după ce astăzi instanța a dat dreptate angajaților și a dispus suspendarea executării hotărârii prin care a fost aprobată.

Între timp, noua organigramă a intrat în vigoare în urmă cu două săptămâni, luni, 2 august, ba chiar au fost organizate concursuri. Noua organigramă a Primăriei Timișoara a fost aprobată de consiliul local în 15 iunie, la patru zile după ce a fost prezentată de primarul Dominic Fritz.

Astăzi, tribunalul a dat o primă soluție, după ce 33 de angajați ai PMT care și-au pierdut posturile, împreună cu Sindicatul Liber al salariaților din Primăria Timișoara și din serviciile aflate în subordinea CL au mers în instanță, cerând suspendarea executării actului administrativ. Tribunalul Timiș nu a dispus doar suspendarea actului administrativ, ci și examenul organizat ulterior de municipalitate.

Respinge excepția prematurității. Admite în parte cererea de chemare în judecată modificată. Admite cererea de chemare în judecată conexată din dosarul nr. 3432/30/2021. Suspendă executarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 237/15.06.2021. Suspendă executarea actelor subsecvente emise în baza HCL 237/15.06.2021 constând în notificările nr. 19564/12.07.2021, nr. 19569/12.07.2021, nr. 19573/12.07.2021, nr. 19574/12.07.2021, nr. 19576/12.07.2021, examenul de selecție pentru numirea în noile funcții publice a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiul Timișoara și examenul de selecție pentru încadrarea în noile compartimente a angajaților – personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Timișoara, organizate în baza acestei H.C.L.

Suspendă executarea dispoziției Primarului Municipiului Timisoara nr. 830 din 05 iulie 2021. Suspendă executarea dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 900 din 16.07.2021. Suspendarea va produce efecte până la pronunţarea instanţei de fond sau 60 zile în cazul în care persoana vătămată nu introduce acțiunea în anularea actului. Respinge în rest acțiunea.

Obligă pârâtul Consiliul Local al Municipiului Timisoara să plătească reclamantului Sindicatul Liber al Salariatilor din Primăria Timisoara și din Serviciile aflate în Subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara suma de 4.780 lei, cheltuieli de judecată. Obligă pârâtul Consiliul Local al Municipiului Timisșoara să plătească reclamantului Chis Culită suma de 12.000 lei, cheltuieli de judecată. Executorie”, se arată în hotărâre, care poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Potrivit noii organigrame, puse acum pe pauză de instanță, în primăria sunt 644 de posturi: trei demnitari, zece consilieri personali pentru primar și viceprimari și 630 de angajați în aparatul de specialitate al primarului. Aceștia se împart în 67 de funcționari publici de conducere, 479 de funcționari publici de execuție, un personal contractual de conducere și 83 personal contractual de execuție. Din noua organigramă au dispărut 80 de posturi, dintre care zece de șefi și unele neocupate.

Conform noii organigrame, Primăria Timișoara are 11 direcții – Direcția Secretariat General, Direcția Management Intern, Direcția Economică, Direcția Relații Comunitare, Direcția de Evidență a Persoanelor, Direcția Patrimoniu, Direcția Calitatea Vieții, Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială, Direcția Incubator de Proiecte, Direcția Generală de Investiții și Mentenanță și Direcția Tehnică, și cinci servicii – Serviciul Comunicare, Serviciul Managementul Deșeurilor și Salubritate, Serviciul Managementul Deșeurilor și Salubritate, Serviciul Juridic și Serviciul Sport și Baze Sportive, precum și un Compartiment Planificare Strategică și Monitorizare Investiții și Biroul Situații de Urgență.

Articolul precedentMinistrul Mihăilă nu va mai obliga cadrele medicale să se testeze pe propria cheltuială
Articolul următorCum a  „ dispărut” purtătorul de cuvânt al Primăriei Călărași la apariția întrebărilor incomode