Sediul AARD CAR „Muncitorul” din Tecuci, la care vin foștii muncitori să își asigure o ieșire din viață decentă
Sediul AARD CAR „Muncitorul” din Tecuci, la care vin foștii muncitori să își asigure o ieșire din viață decentă

În practică, CAR-urile pentru ajutoare de înmormântare plătesc numai o parte din cuantumul cotizațiilor lunar încasate. Într-o perioadă de 10-15 sau 20 de ani, se pot aduna în contul unui membru al CAR mai multe mii de lei, dar ajutorul de înmormântare pe care îl încasează rudele este în jur de 1.500-2000 de lei, cu mult sub nivelul sumelor încasate. Iar dacă un astfel de CAR are 30.000 de membri, e clar că se vehiculează sume de ordinul milioanelor de euro.

În aceste condiții, evident că un CAR care are ca obiect de activitate acordarea ajutoarelor de înmormântare devine un „centru de profit”, pentru că dacă aceleași sume ar fi depuse lunar într-un cont bancar potențialul „ajutor de înmormântare” acordat ar avea o valoare de câteva ori mai mare.

Judecătoria Galați, chemată să anuleze Statutul AARD-CAR „Muncitorul” din Tecuci, care ignoră prevederile Legii 540/2002

Miercuri, 17 martie, este stabilit un nou termen în judecarea dosarului nr 9.672/233/2020, aflat pe rolul Judecătoriei Galați. Acțiunea a fost deschisă pe 27 mai 2020 de gălățeanul Gheorghe Mardare, care a solicitat instanței să constate nulitatea absolută a Statutului Asociației pentru Ajutor Reciproc pentru Decese (AARD) CAR „Muncitorul” din Tecuci, care nu include și prevederile articolelor 9 și 10 din Legea 540/2002, privind Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor. Iată care sunt aceste prevederi:

Articolul 9: Înscrierea în casele de ajutor reciproc ale pensionarilor este condiţionată de plata unei taxe de înscriere în suma fixa sau în cota procentuală din valoarea pensiei sau a ajutorului social, stabilită prin statutul fiecărei case.

Articolul 10 (1) Membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor au obligaţia de a plăti cotizaţii lunare, precum şi contribuţii lunare, al căror cuantum procentual sau în sume fixe se stabileşte de consiliul director al casei respective, în limitele şi în condiţiile stabilite prin statut. … 

(2) La încetarea calităţii de membru al casei de ajutor reciproc a pensionarilor, indiferent de motive, sumele depuse cu titlu de cotizaţii lunare se restituie titularului sau urmaşilor săi, după caz. … 

(3) Contribuţia pentru fondul de ajutor de deces se restituie urmaşilor membrului care a decedat”.

Se cere și restituirea diferenței dintre valoarea ajutorului de înmormântare și cuantumul cotizațiilor plătite

Gheorghe Mardare solicită și ca instanța să oblige  AARD CAR „Muncitorul” din Tecuci să îi restituie suma rezultată ca diferență între cotizațiile depuse lunar la CAR „Muncitorul” de către mama sa, Bălășica Mardare și ajutorul de înmormântare încasat ca urmare a decesului mamei sale. Bălășica Mardare a fost membru al AARD CAR „Muncitorul”, cu carnet nr 10.741 și a achitat cotizații lunare în perioada 04.09.1996-16.05.2018.

Potrivit lui Gheorghe Mardare, suma pe care cere acum să îi fie restituită rezultă din calculul diferenței dintre cuantumul cotizațiilor plătite de mama sa timp de 22 de ani și ajutorul de înmormântare încasat, de aproximativ 1.600 de lei. Acest calcul rezultă din „fișa de cont analitică” de la „Muncitorul” Tecuci, care a fost depusă la dosar.

Cei de la „Muncitorul” susțin că au două secții: una e AARD-ul, altceva CAR-ul! Dar există o singură entitate juridică!

În întâmpinarea depusă la dosar, AARD CAR „Muncitorul” solicită respingerea acțiunii, susținând că în cazul lor nu pot fi aplicate prevederile Legii CAR-urilor, întrucât ei sunt constituiți în baza Ordonanței referitoare la asociații și fundații, deci ar fi un ONG.

AARD CAR Muncitorul Tecuci este organizată și funcționează în baza Ordonanței Guvernului 26/2000, înscrisă în registrul de evidență asociații și fundații al Judecătoriei Tecuci, poziția 6/2016, având ca membri persoane cu vârste cuprinse între 18 ani și până la cea mai înaintată vârstă

se spune în întâmpinare

Dacă ar fi vorba de un ONG, se pune întrebarea ce caută în titulatură „C.A.R.”-ul, care înseamnă exact „Casă de Ajutor Reciproc”, o entitate a cărei organizare și funcționare este reglementată prin Legea 540/2002, privind Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor. Nici cealaltă parte a titulaturii, „Asociația pentru Ajutor Reciproc pentru Decese” nu este prea departe de obligațiile de organizare și funcționare în baza Legii 540, pentru că dincolo de eticheta „asociație”, cuvintele care explică obiectul de activitate, respectiv „Ajutor Reciproc pentru Decese”, ne duce cu gândul tot la un CAR.

În întâmpinarea depusă la dosarul 9.672/233/2020, aflat pe rolul Judecătoriei Galați, se mai sugerează că AARD CAR „Muncitorul” ar fi formată din două secțiuni diferite, că una ar fi „AARD”-ul, care se ocupă cu acordarea ajutoarelor de înmormântare și cu totul altceva „CAR”-ul, care acordă împrumuturi.

Deducem asta din pasajul în care se spune că mama lui Gheorghe Mardare nu era membră a CAR, ci a AARD. „Numitul Mardare Gheorghe a solicitat unității noastre lămuriri cu privire la situația financiară a mamei sale, Mardare Bălășica din perioada 1996-2018, cât a fost membră a AARD Muncitorul Tecuci”. În întâmpinarea semnată de Ioan Cojocaru, președintele AARD CAR „Muncitorul” se mai precizează și că suma revendicată de reclamant este „fără bază legală, insinuând că reprezintă <<cotizație depusă de mama sa la CAR>>, nefiind membră la această secțiune”.

Gheorghe Mardare respinge această explicație a președintelui „Muncitorului” Tecuci, pentru că două activități economice diferite nu ar putea fi realizate decât prin două entități economice diferite: „ei susțin că funcționează cu două secțiuni. Existența a două secțiuni ar însemna să existe două entități juridice diferite, cu două coduri de identificare fiscală diferite, cu două conturi bancare diferite. Dar la AARD CAR <<Muncitorul>> nu există așa ceva. Există un singur cod de identificare fiscală și un singur cont bancar. AARD CAR <<Muncitorul>> este o singură entitate juridică”.

El mai aduce în susținerea afirmațiilor sale și alt argument important, faptul că toate documentele pe care le avea mama sa, indiferent dacă ne referim la carnetul de membru sau chitanțe, exista un singur antet „AARD CAR”, nu unul „AARD” fără „CAR”: „AARD CAR Muncitorul Tecuci  invocă faptul că Mardare Bălășica nu este membră CAR pentru pensionari, dar toate documentele transmise au acest antet AARD CAR Muncitorul și apar semnăturile celor care administrează acest CAR pentru pensionari”.

Este posibil ca un „carnet de membru” să țină loc de contract în cazurile unor operațiuni financiare de mii de lei?

Criterii de eligibiltate la încasarea ajutoarelor de înmormântare

O altă parte a dezbaterii juridice este axată pe modul de organizare și funcționare a AARD CAR „Muncitorul”, care se desfășoară doar în baza deciziilor Comitetului Director care hotărăște inclusiv valoarea sumelor restituite ca ajutor de înmormântare. Cu toate că în fiecare caz sunt vehiculate sume destul de mari, de mii de lei, nu există, ca în cazurile împrumuturilor bancare de aceleași valori, un contract care să prevadă drepturile și obligațiile fiecăreia dintre părți.

„Supunem atenției instanței faptul că singurul document oficial folosit în raport cu membrii este <<Carnetul de Membru>>, care are scris pe prima pagină   <<Societatea de Ajutor Reciproc pentru Decese Muncitorul>>, fără să aibă un <<J>> de la Oficiul Registrului Comerțului și <<CUI>> de la ANAF, utilizând în raport cu membrii cotizanți un document fără identitate, FALS! Mai mult, între AARD CAR Muncitorul Tecuci și membri nu există niciun contract cu drepturi și obligații reciproce clare, fapt care trebuie să atragă atenția instanței”, susține Mardare în documentul depus la Judecătoria Galați pe data de 23 septembrie 2020.

Și din ajutoare de înmormântare se fac milioane de euro

Noul dric, un ireproșabil Mercedes Vito

Un punct important vizează sumele vehiculate de astfel de CAR-uri. Potrivit lui Gheorghe Mardare, care a dat în judecată AARD-CAR-ul din Tecuci, sunt încasate anual milioane de euro:

„Ei, în întâmpinare, îmi spun că au 30.000 de membri. Dacă înmulțești o sută de euro, cât plătea mama, cu 30.000 de membri îți apare o sumă de uriașă încasată într-un singur an. În timp, se adună sume imense, de milioane de euro. Deci încasezi o sumă uriașă și livrezi înapoi, cum a fost în cazul mamei mele, 1.600 de lei, care la momentul respectiv însemna 300 de euro. Deci dai înapoi numai 300 de euro, care înmulțit cu 30.000 de membri înseamnă 9 milioane de euro. Adică un procent foarte mic din valoarea încasată”.

„Muncitorul” din Tecuci afișează deja semnele de prosperitate, extinzându-și afacerile. „Începând cu 01.01.2021 CAR Muncitorul Tecuci, acordă împrumuturi atractive”, anunță site-ul „ONG”-ului, pe care sunt postate și imagini cu noul dric al firmei, o autospecială Mercedes Vito, inscripționat cu noile servicii oferite de „ONG”: „servicii funerare non-stop”.

Un astfel de CAR poate realiza anual un profit de aproape un milion de euro

Ca să ne dăm seama cum stau lucrurile, vom face și noi un calcul pornind de la premisa că o cotizație anuală percepută de un CAR pentru acordarea ajutoarelor de înmormântare este de 250 de lei. În urmă cu câțiva ani, cotizațiile anuale practicate de CAR-urile pentru ajutoare de înmormântare din zonă erau de 180-200 de lei, dar valoarea cotizației era majorată anual, așa că valoarea de 250 de lei este una rezonabilă.

Un CAR cu 30.000 de membri ar încasa anual 7,5 milioane de lei, adică 1,5 milioane euro. În general, seniorii se înscriu la astfel de CAR-uri în jurul vârstei de 50-60 de ani, așa că vom lua de referință o perioadă de cotizare de 20 de ani. În 20 de ani, CAR-ul respectiv încasează din cotizații o sumă totală de 120 de milioane de lei, adică 30,6 milioane euro. Numărul ajutoarelor de înmormântare acordate anual este relativ constant, așa că vom împărți numărul celor 30.000 de membri la perioada de cotizare de 20 de ani și rezultatul va fi CAR-ul plătește anual aproximativ 1.500 de ajutoare. La valoarea unui ajutor, de 300 de euro, înseamnă că anual sunt achitate ajutoare de înmormântare în valoare totală de 450.000 euro. Rezultă un profit anual de 1.000.000 de euro.

Este o afacere pe termen lung, în care contează și trecerea timpului. Făcând calculul pentru perioada de referință de 20 de ani, la o valoare a cotizației de 50 euro/an, înseamnă că în 20 de ani se încasează 30 de milioane de euro, dar se plătesc ajutoare în valoare totală de 9 milioane euro. Deci pe termen lung, de 20 de ani, rămân 21 de milioane de euro.

Ceva nu merge. Până acum au fost cinci termene de amânare a pronunțării sentinței

În dosarul 9.672/233/2020, de pe rolul Judecătoriei Galați, termenul de miercuri, 17 martie, ar putea fi cel decisiv. Până acum au fost cinci amânări ale pronunțării instanței. Numărul mare de amânări îi dau reclamantului Gheorghe Mardare motive de suspiciune că ceva nu merge, deși cererea sa, de obligare a AARD-CAR-ului din Tecuci la modificarea statutului în conformitate cu prevederile Legii 540 nu este deloc complicată.

În timpul judecării cauzei s-a întâmplat și un lucru mai puțin obișnuit. În întâmpinarea depusă la dosar, președintele AARD CAR Tecuci, Ioan Cojocaru, s-a plâns de faptul că într-o notificare Gheorghe Mardare ar fi folosit „o serie de acuze, precum <<abuz în funcție, înșelăciune, delapidare și gestiune frauduloasă>>” și a cerut instanței „obligarea reclamantului la plata unei despăgubiri în sumă de 10.000 lei pentru acuzațiile grave aduse salariaților și unității”. Deși o astfel de cerere, care nu are legătură cu obiectul cauzei, ar fi trebuit să facă obiectul altei acțiuni, a AARD CAR „Muncitorul” împotriva lui Mardare, pe 03.02.2021 instanța a dispus disjungerea cauzei, această cerere urmând să fie judecată în dosarul 2143/233/2021, în care e fixat un prim termen pe 29 martie.

„Noutatea” este că se fac afaceri și cu „ajutoarele de înmormântare” vândute pensionarilor la „prețuri de lux”

Indiferent ce va decide instanța de la Judecătoria Galați, prin acest caz este adus în atenția opiniei publice un nou gen de afaceri. Descoperim încă un domeniu cu funcționare haotică din cauza faptului că unele CAR-uri pentru acordarea ajutoarelor pentru înmormântare au fost înființate în baza legii asociațiilor și fundațiilor, Ordonanța 26/2000, iar după apariția Legii 540/2002 nu și-au adaptat statutul la noile prevederi legale.

Pe de o parte, avem „ONG”-uri care vehiculează milioane de euro și realizează profituri colosale, iar de cealaltă parte avem zeci de mii sau sute de mii de seniori, majoritatea săraci, care după zeci de ani de muncă s-au ales cu o pensie care în medie este de 1.500 de lei, dar fac economii și „rup” din acești bani pentru a-și asigura o ieșire din viață decentă.

VIATicu CIOBOTARU
SURSĂZiarul de Investigații
Articolul precedentMoțiunea simplă împotriva ministrului Năsui a picat
Articolul următorConstanța, din nou în scenariul roșu, de miercuri