#Colectiv

Asta ar înseamna că la nivel național existau legi care obligau primăriile să elibereze autorizațiile de funcționare ale unor restaurante, baruri sau cluburi numai în baza prezentării de către patroni a „autorizației PSI”, cum spun judecătorii Curții de Apel sau a „autorizației de siguranță la incendiu”, cum spune Legea 307/2006. Din formularea acuzației se înțelege că aceste prevederi ale legii erau transpuse și în procedura de la Primăria Sectorului 4, iar primarul Piedone a încălcat legea pentru a-i avantaja pe patronii de la „Colectiv”.

În acest context, este importantă o comparare a procedurii de la Primăria Sectorului 4 cu procedurile de la celelalte Primării de Sector din București. Avocații lui Cristian Popescu Piedone au solicitat Primăriei Municipului București și la Primăriile Sectoarelor din Capitală, dar și altor primării din țară, informații referitoare la procedurile de acordare a autorizațiilor de funcționare, atât înainte de data de 30 octombrie 2015, când s-a produs incendiul de la Clubul „Colectiv”, dar și după acea dată, când legislația a fost schimbată.

În răspunsurile Primăriilor de la Sectoarele 1 – 2 – 3 – 5 și 6 din București se spune că înainte de 30 octombrie 2015 la eliberarea „Acordului” sau „Autorizației de funcționare” pentru restaurant, club sau bar nu exista obligația prezentării „Autorizației de siguranță la incendiu”. Este dovada că nici la Primăria Sectorului 4 nu putea exista obligația prezentării „Autorizației PSI” pentru obținerea „Autorizației de funcționare”.

Adresele oficiale ale Primăriilor Sectoarelor din București contrazic argumentele din motivarea judecătorilor de la Curtea de Apel București, care au susținut că era obligatorie prezentarea „Autorizației PSI” și de aceea l-au condamnat pe primarul Popescu Cristian Victor Piedone la 4 ani de închisoare.

Fiecare Consiliul Local de sector din București aprobă propria procedură de eliberare a autorizațiilor de funcționare

Mai întâi, este necesară o clarificare a utilității documentelor despre care discutăm. Pentru activitatea comercială care se desfăşoară la sediul social sau la un punct de lucru al unei firme, adică acolo unde se prestează serviciile, se vând mărfurile şi intră clienţii, legea prevede că administratorul firmei are obligația să obțină de la primărie un „Acord de funcţionare” sau o „Autorizaţie de funcţionare”. Diferenţa dintre cele două documente este că „Autorizaţia de funcţionare” se emite doar pentru o listă scurtă de activităţi comerciale, cele din categoria „HoReCa” , cazare şi alimentaţie publică. Practic, „Autorizația de funcționare” este documentul emis de primărie care îi permite beneficiarului să desfășoare activități de alimentație publică într-un spațiu, cu condiția îndeplinirii anumitor obligații legale.

În București, „Acordurile” și „Autorizațiile de funcționare” sunt emise la nivel de sector. Deși există o Hotărâre de Consiliu General, care stabilește anumite aspecte general valabile, cum ar fi valoarea taxei, procedura de autorizare diferă de la un sector la altul, deoarece Consiliul Local al fiecărui sector a votat câte o hotărâre în acest sens. Atât „Acordurile de funcționare”, cât și „Autorizațiile de Funcționare”, pot fi obținute în baza unui dosar depus la primărie.

Care e diferența între „Avizul” și „Autorizația de siguranță la incendiu”

În ultimii ani am tot auzit vorbindu-se de „autorizația de securitate la incendiu” și de „avizul de securitate la incendiu”. Potrivit Legii 307/2006, referitoare la Apărarea împotriva incendiilor, „avizul” înseamnă că proiectanții clădirilor au prevăzut condițiile de respectare a măsurilor de securitate la incendiu, dar simplul „aviz” nu reprezintă vreo garanție că în acea clădire au și fost realizate lucrările respective și sunt respectate condițiile.

„Autorizația de securitate la incendiu” e eliberată de ISU înainte de punerea în funcțiune a unei clădiri cu utilitate publică și prin ea se certifică faptul că, atât construcția, cât și instalațiile, îndeplinesc condițiile de prevenire a incendiilor.

Înainte de 30 octombrie 2015, în Sectorul 1 nu trebuia prezentată Autorizația PSI pentru obținerea autorizației de funcționare

Înainte de 30 octombrie 2015, la Primăria Sectorului 1 pentru autorizare era depus un dosar cu 14 documente, dar printre acestea nu se afla Autorizația de securitate la incendiu

Să vedem cum au răspuns Primăriile de Sector din București la solicitarea avocaților, de precizare a condițiilor care trebuiau îndeplinite de o firmă pentru a obține de la primărie „Acordul” sau „Autorizația de funcționare” pentru un restaurant, bar, pizzerie sau club.

În răspunsul Primăriei Sectorului 1 la se precizează că înainte de 30 octombrie 2015, deci înainte de incendiul de la „Colectiv”, exista „Regulamentul privind desfășurarea activității de alimentație publică pe raza Sectorului 1”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local (CL) al Sectorului 1 nr 181/18.12.2013. Acest regulament a fost modificat prin Hotărârea CL Sector 1 nr 44/26.02.2015.

În Regulament nu apare nicio condiție referitoare la măsuri de prevenire și siguranță la incendii. Potrivit art 7 din Hotărârea CL Sector 1 nr 181/2013, pentru obținerea autorizației de funcționare un agent economic din sector trebuia să depună la Primăria Sector 1 un dosar cu copiile a 14 documente.

Printre acestea erau documentele de înființare a firmei și de înregistrare a firmei și a punctului de lucru la Registrul Comerțului, actul de proprietate sau contractul de închiriere pentru spațiul în care se desfășoară activitatea, planul cadastral, autorizația de construire a clădirii, acordul vecinilor sau al acordului asociației de proprietari dacă spațiul este la parter de bloc. Este obligatorie și prezentarea unui contract încheiat cu Romprest Service SA pentru preluarea gunoiului, dar nu se spune absolut nimic despre vreun aviz sau Autorizație PSI.

Deci înainte de 30 octombrie 2015, Primăria Sectorului 1 elibera autorizații de funcționare pentru alimentația publică, restaurante, cluburi, baruri, pizzerii, fără să ceară „Aviz” sau „Autorizație de securitate la incendiu”.

Primăria Sectorului 2: „agenții economici nu aveau obligația aveau depunerii Autorizației ISU la solicitarea autorizației de funcționare”

La Primăria Sectorului 2, anterior datei de 30 octombrie 2015 agenții economici care solicitau autorizarea funcționării „nu aveau obligativitatea depunerii Avizului sau Autorizației de securitate la incendiu”

Nici la Sectorul 2, înainte de 30 octombrie 2015, nu era necesară „Autorizația de securitate la incendiu” pentru obținerea autorizației de funcționare a unui restaurant, bar sau club. Conform Hotărârii nr 46/2013 a Consiliului Local al Sectorului 2, administratorii firmelor depuneau la Primăria Sector 2 doar o declarație-tip pe propria răspundere, conform căreia erau îndeplinite condițiile de funcționare, sanitare, protecția muncii și apărarea împotriva incendiilor. 

În conformitate cu Hotărârea CL Sector 2 nr. 46/2013 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentatie publică pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, agenții economici care solicitau emiterea autorizației de funcționare pentru punctul de lucru având ca obiect de activitate ce se încadra în cod CAEN 5610-restaurante si 5630-baruri și alte activități de servire a băuturilor nu aveau obligativitatea depunerii avizului/autorizației de securitate la incendiu la cererea prin care solicitau Autorizația de Functionare indiferent de suprafața spațiului, dar aveau obligativitatea completării declarației-tip pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecția mediului, protecția muncii și apărării împotriva incendiilor”, se spune în adresa Primăriei Sectorului 2.

Completarea declarației-tip pe propria răspundere, inclusiv la rubrica „apărării împotriva incendiilor”, nu însemna obligația de prezentare a unui document de la ISU, nici a unui „Aviz”, nici a unei „Autorizații de securitate la incendiu”.

Primăria Sectorului 3: „la emiterea autorizației de funcționare nu era prevăzută prezentarea autorizației de securitate la incendiu”

La Primăria Sectorului 3, până pe 30 octombrie 2015 la autorizare nu era prevăzută prezentarea sau depunerea Autorizației de securitate la incendiu

O situație identică este descrisă și în adresa primită de la Primăria Sectorului 3, în care se spune că înainte de 30 octombrie 2015 nu era necesar ca un administrator de firmă cu activitate de restaurant, club, bar să prezinte un „Aviz” sau o „Autorizație de siguranță la incendiu”.   

În baza Ordonanței nr 99/2000 referitoare la „comercializarea produselor și serviciilor de piață” și HG 333/2003, care impuneau condițiile pentru activitățile de alimentație publică, Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat Hotărârea nr 103/2004, modificată prin Hotărârea CL Sector 3 nr. 132/2006, prin care a fost aprobat „Regulamentul privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Sectorului 3”. În acest regulament nu era nicio prevedere care să oblige firma să prezinte „Aviz” sau „Autorizație de securitate la incendiu” pentru a putea obține Autorizația de funcționare.

„Din actele normative în vigoare la data de 30 octombrie 2015 pentru emiterea autorizației de funcționare cu activitatea de alimentație publică (bar/restaurant), nu erau prevăzute în mod expres prezentarea/depunerea autorizației de securitate la incendiu”, se spune în adresa Primăriei Sectorului 3.

În Sectorul 5 „anterior datei de 30 octombrie 2015 Autorizația de securitate la incendiu nu era obligatorie”

La Primăria Sectorului 5 „anterior datei de 30 octombrie 2015 Autorizația de securitate la incendiu nu era obligatorie pentru eliberarea Autorizației de funcționare”

Aceeași procedură era și la Primăria Sectorului 5 înainte de producerea incendiului de la „Colectiv”. Autorizația de funcționare era eliberată fără ca solicitantul să prezinte un „Aviz” sau o „Autorizație de securitate la incendiu”.

„Anterior datei de 30 octombrie 2015 Autorizația de securitate la incendiu nu era obligatorie pentru eliberarea Autorizației/AcorduIui de funcționare”, se spune în răspunsul Primăriei Sectorului 5.

În Sectorul 6, aceeași procedură: pentru autorizația de funcționare nu erau necesare, nici Autorizația, nici Avizul

Nici la Primăria Sectorului 6 nu era o altă procedură decât la celelalte primării de sector. S-ar putea spune chiar că procedura era mai permisivă decât la Primăria Sectorul 1, unde trebuia depus un dosar cu 14 documente sau decât la Primăria Sectorului 2, unde trebuia depusă o declarație-tip, pe propria răspundere.

„Până la data de 30 octombrie 2015 Acordul de funcționare pentru desfășurarea de activități economice se elibera, conform Hotărârii CL Sector 6 nr. 139/29.09.2011”, se spune în răspunsul Primăriei Sectorului 6.

În textul Hotărârii nr 139/2011 a Consiliului Local al Sectorului 6 nu există nicio referire la condițiile ce trebuie îndeplinite de un agent economic pentru a obține acordul sau autorizația de funcționare, dar în Anexa 1 al acestei hotărâri avem tipizatul acordului de funcționare și un regulament cu privire la condiții, care se referă în special la probleme de urbanism. Dacă în spațiul respectivului restaurant sau bar vor trebuie realizate amenajări administratorul trebuie să se obțină mai întâi autorizația de construire și după aceea acordul de funcționare. Mai este necesar acordul asociației sau a vecinilor dacă spațiul e la un parter de bloc. Nimic referitor la vreun „Aviz” sau „Autorizație de securitate la incendiu”.

După 30 octombrie 2015, a apărut la toate Primăriile de Sector obligația deținerii Autorizației de securitate la incendiu

După data de 30 octombrie 2015, adică după producerea incendiului de la Clubul „Colectiv” au fost modificate prevederile legii referitoare la securitatea la incendiu. Ulterior, au fost modificate și procedurile și Regulamentele de la toate Primăriile de Sector din Capitală, fiind introdusă obligația ca la solicitarea Autorizației de funcționare să fie prezentată „Autorizația de securitate la incendiu”, eliberată de ISU București Ilfov.

Și aceste modificări sunt menționate în răpunsurile oferite avocaților de către primăriile de sector. La Primăria Sectorului 1, obligația prezentării Autorizației de la ISU pentru obținerea autorizației de funcționare a fost adoptată pe 26 noiembrie 2015, la mai puțin de o lună după tragedia de la „Colectiv”.

Regulamentul mai sus amintit, privind desfășurarea activității de alimentație publică pe raza Sectorului 1 al Municipiului București se modifică și se completează astfel cum este prevăzut în Hotărârea CL Sector 1 nr. 201/26.11.2015, conform căruia printre actele necesare, în vederea emiterii autorizației de funcționare, era solicitată si Autorizația de securitate la incendiu și Planul de intervenție/Adresă emisă de autoritatea competentă din care să rezulte că spațiul nu necesită autorizație de securitate la incendiu”, se spune în adresa Primăriei Sectorului 1.

Și la Primăria Sectorului 2 eliberarea Autorizațiilor de funcționare a fost condiționată de prezentarea „Autorizației de securitate la incendiu” sau a dovezii că a fost depus la ISU București – Ilfov dosarul pentru obținerea autorizației:

Prin OUG nr 17/2016, termenul pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu se proroga până la data de 30.06.2017, Autorizațiile de funcționare fiind eliberate pe baza Autorizației de securitate la incendiu sau a dovezii că au fost depuse documentele la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București —Ilfov, în vederea obținerii Autorizatței de securitate la incendiu”, se spune în răspunsul Primăriei Sectorului 2.

Aceeași modificare a apărut și la procedura de autorizare a funcțiomării unui restaurant, club sau bar din Sectorul 3: „După 30 octombrie 2015 a fost modificată hotărârea de consiliu prin care i s-a solicitat agentului economic autorizația de securitate la incendiu”, se spune în adresa Primăriei Sectorului 3.

La fel și la Primăria Sectorului 5, la care după 30 octombrie 2015 obținerea Autorizației de funcționare a fost condiționată de prezentarea „Autorizației de securitate la incendiu”.

„Autorizația de securitate la incendiu emisă de ISU Dealul Spirii București-llfov, este obligatorie pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute în anexa I și anexa 2, a H.G. 571/26.08.2016. Menționăm că în cazul în care societatea comercială se supune autorizării privind securitatea la incendiu, dar nu prezintă Autorizație sau punct de vedere ISU, aceasta nu obține Autorizație sau Acord de funcționare emisă de către instituția moastră”, se spune în adresa Primăriei Sectorului 5.

Dacă la nicio primărie de sector nu era necesară „Autorizația de securitate la incendiu” de ce a fost condamnat Piedone?

În baza răspunsurilor primite de la cele cinci primării de sector avem o concluzie foarte clară, că înainte de 30 octombrie 2015, adică înainte de producerea incendiului de la Clubul „Colectiv”, la Primăria Sectorului 1, Primăria Sectorului 2, Primăria Sectorului 3, Primăria Sectorului 5 și Primăria Sectorului 6, nu era necesar ca solicitantul unui acord sau a unei autorizații de funcționare să prezinte un „Aviz” sau o „Autorizație de securitate la incendiu”.

La Primăria Sectorului 4 ar fi putut să fie în vigoare alte legi, alte condiții de autorizare, alte proceduri? Evident că nu! Existau aceleași prevederi legale, aceleași condiții de eliberare a acordului sau autorizației de funcționare. Și totuși, condamnarea își produce efectele.

VIADragoș BOGDAN
SURSĂZiarul de Investigații
Articolul precedentPrefectul Capitalei, „în cărți” pentru a prelua șefia AEP
Articolul următorMinistrul Justiției, chemat să dea explicații în Parlament vizavi de declarațiile pe care le face