Consiliul Concurenței a venit astăzi cu o concluzie în urma unor consultări privind piața lucrărilor de modernizare, întreținere și reparații de drumuri și străzi, referitor la modul în care ar trebui efectuate de acum înainte procedurile de achiziție/ atribuire a lucrărilor.

Potrivit unui comunicat al instituției, autoritățile publice locale ar trebui să aibă în vedere împărțirea pe loturi a contractelor de achiziţie publică/ acordurile–cadru pentru astfel de lucrări, „astfel încât să permită participarea la procedură a unui număr cât mai mare de operatori economici”.

O altă recomandare a Consiliului Concurenței vizează și alte modificări privind cerințele, respectiv stabilirea unui număr maxim „de loturi ce poate fi atribuit unui singur ofertant, pentru a împiedica atribuirea tuturor loturilor către un singur operator economic”.

Explicația acestor recomandări ar fi aceea că, mai ales în ceea ce privește procedurile de achiziţie publică privind atribuirea unor contracte complexe, există riscul de reducere a concurenței. Astfel, pe de o parte, operatorii mici nu se încadrează în cerințele impuse și nu pot participa la astfel de proceduri, iar pe de altă parte continuarea practicilor actuale le creează avantaje celor care și în prezent au lucrări de acest tip în derulare.

Consiliul Concurenței consideră că, prin împărțirea pe loturi a contractelor, IMM-urile ar fi încurajate să se implice în contracte de achiziție publică, în mod normal, acestea depășindu-le capacitățile tehnice. În acest fel, se va stimula concurența, lotizarea ducând la potențiale îmbunătățiri ale ofertelor și la o plajă de ofertanți mai diversificată pentru autoritatea contractantă.

Ca urmare, pentru a promova concurenţa între operatorii economici şi a asigura respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, proporționalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor publice, autorităţile contractante pot decide să atribuie un contract sub formă de loturi separate şi pot stabili dimensiunea şi obiectul unor astfel de loturi”, se arată în sursa citată.

Nu ar fi pentru prima dată când instituția are recomandări în acest sector către autoritățile locale, Consiliul Concurenței subliniind că durata contractelor pentru executarea lucrărilor ar trebui limitată la maxim cinci ani. Exista și un motiv, se mai precizează în comunicat, da fiind că instituția a descoperit contracte a căror durată este foarte mare, zeci de ani sau chiar nespecificată – în Iași. Astfel, 10 ani este întinderea unui contract de lucrări drumuri în municipiul Târgu Jiu, 12 ani – municipiul Zalău, 20 ani – municipiul Piatra Neamț, și 30 ani – municipiul Constanța.

Autoritatea de concurență a constatat că, la nivelul unităților administrativ teritoriale (UAT-uri), nu există o uniformitate în aplicarea cadrului legal în privința modalității de atribuire a lucrărilor de modernizare, reparații și întreținere drumuri și străzi. (…) analiza a mai relevat faptul că o mare parte a operatorilor care execută lucrări de modernizare, reparații și întreținere drumuri și străzi dețin capacități proprii de producție a materialelor necesare realizării lucrărilor (ex.: agregate minerale, mixturi asfaltice, betoane de ciment).

Deși operatorii specializați se pot deplasa oriunde în țară pentru a executa lucrări de modernizare, reparații și întreținere drumuri și străzi, analiza a arătat că aceștia preferă contracte în localitățile – regiunile de reședință unde au, de cele mai multe ori, surse proprii de materii prime, utilaje și unde cunosc particularitățile legate de forța de muncă”, se mai detaliază în material.

Articolul precedentRafila a anunțat că nu pot fi luate măsuri de relaxare în acest moment
Articolul următorGeorge Simion a anunțat că AUR va organiza un congres extraordinar anul acesta