Dragă DNA, după ce termini la Unifarm, poate treci și pe la SAPE

Sunt foarte convins că am băgat pe multă lume în ceață cu acest SAPE. Este o societate a statului român aflată în subordinea Ministerului Economiei. Numele complet este Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie și este finanțată de la bugetul statului, adică din bani publici.

În contextul pandemiei de coronavirus, SAPE a fost folosită de către Guvern nu doar pentru participații în energie ci și pentru achiziții de materiale sanitare care erau atât de necesare dar care lipseau în pandemie.

Din păcate, sursele noastre ne spun că, la fel ca la Unifarm, totul a fost făcut numai pentru a se umple buzunarele unora. Așa se face că SAPE a cumpărat o cantitate extrem de mare de măști chirurgicale (100.000.000 bucăți pentru suma de 31 milioane de dolari) de la o societate de stat din Vietnam, măști care, susține sursa noastră, nu pot fi folosite pentru că nu sunt conforme.

Mai mult, pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale apare anunțul: „În atenția tuturor importatorilor si distribuitorilor de dispozitive medicale ANMDMR atentioneaza toti importatorii si distribuitorii de dispozitive medicale sa nu introduca pe piata din Romania dispozitive medicale de tipul Face Masks, Surgical Gowns, Non-woven Coveralls, Surgical Drapes – clasa I steril, fabricate de producatorul Honki Meilink Healthcare Co., Ltd, Vietnam, dispozitive care fac obiectul Certificatului de conformitate CE falsificat nr. DD 60098446 0001, care ar fi emis de Organismul Notificat TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germania (0197) la data 2015-03-03, valabil pana la data de 2020-10-24.
Pentru a preveni introducerea in lantul legal de distributie, mai ales in contextul pandemiei COVID-19, a unor dispozitive medicale neconforme, care nu respecta cerintele de reglementare aplicabile, va rugam sa manifestati prudenta maxima, sa consultati permanent site-ul ANMDMR pentru astfel de informari si sa va asigurati ca produsele pe care le achizitionati provin de la distribuitori avizati de institutia noastra, in conformitate cu dispozitiile art. 926 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”
ceea ce ne-a făcut să ne adresăm SAPE cu o cerere de informații publice.

Relatii SAPE SA

Regie proastă la CJ Hunedoara pentru a ascunde incompetența dezvăluită de Curtea de Conturi

La prima cerere SAPE face pe prostul și răspunde doar parțial la cele solicitate punctual de către noi, apoi mai și insinuează că ”Atât sub aspectul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cât și a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA (SAPE SA) nu se încadrează în categoria autorităților publice contractante” insinuând că nu ar fi autoritate contractantă și nu ar avea obligația furnizării informațiilor de interes public. Ce se face că uită SAPE este, însă, că aici nu vorbim de legea achizițiilor ci de o lege specială, Legea transparenței în administrația publică (Legea 544/2001), lege care prevede clar ca lumina zilei: „prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorități publice centrale sau locale și la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acționar unic ori majoritar, precum și orice operator sau operator regional, astfel cum aceștia sunt definiți în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi partidele politice, federațiile sportive și organizațiile neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază de finanțare din bani publici” (art 2(a)).

De unde rezultă clar că SAPE trebuie să respecte Legea 544/2001. De altfel, ulterior, în cadrul răspunsului și ei recunosc parțial acest aspect și chiar invocă „Ținând cont de aspectele menționate supra, vă învederăm și faptul că potrivit art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public” pentru a ne comunica faptul că nu ne pot da contractul achiziției cu pricina.

Doar că art. 12 nu interzice comunicarea documentelor ci doar anonimizarea lor și, eventual, îndepărtarea din contract acele pasaje legate de concurență sau părțile care sunt protejate de legea dreptului de autor, nu contractul în totalitatea sa!

Mai mult, noi am cerut și fotocopii sau originalul după fix ce arătam mai sus, certificatele de conformitate („De asemenea, vă rog să-mi puneți la dispoziție toate certificatele de conformitate pentru fiecare produs achiziționat de SAPE SA, sau acolo unde SAPE SA este asociat.”) adică tocmai documentele false declarate de ANM și care fac inutilă achiziția de măști de protecție din Vietnam, pe care SAPE încearcă să o ascundă cu vitejie.

Rămân însă, dragă SAPE, urme și urme care miros urât, miros care poate oricând să ajungă până la DNA, așa cum s-a petrecut și cu Unifarm…

Ziarul de Investigații