Senatul a decis săptămâna trecută cine va face parte pentru următorii patru ani din Consiliul Naţional de Integritate al Agenției Naționale de Integritate. CNI s-a și întrunit ieri într-o primă ședință, care a avut loc la sediul Senatului României, în baza Hotărârii Senatului privind convocarea Consiliului Național de Integritate 10 din data de 2 martie. Componența CNI a fost stabilită prin Hotărârea Senatului 9 din 2 martie care a și fost publicată în Monitorul Oficial al României.

CNI este sub control parlamentar exercitat de Senat, activitatea fiind nepermanentă.

Consiliul National de Integritate are următoarele atribuţii:
– propune Senatului numirea şi revocarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei;
– constată suspendarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei;
– aprobă prin hotărâre regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului, ale comisiilor Consiliului, precum şi norme interne de conduită;
– aprobă regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei, precum şi tematica de concurs şi componenţa comisiilor pentru organizarea concursului sau examenului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor, adoptând hotărâri în acest sens;
– analizează informările şi rapoartele pe care le prezintă preşedintele Agenţiei referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin preşedintele acestuia;
– formulează recomandări referitoare la strategia şi activitatea Agenţiei de evaluare a averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;
– analizează raportul anual de audit extern independent prevăzut la art. 33 „(1) Raportul de audit se întocmeşte în primele 3 luni ale anului şi cuprinde, în mod obligatoriu, recomandări privind modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale, organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor de către conducerea Agenţiei, precum şi recomandări privind necesitatea de reducere sau, după caz, de suplimentare a posturilor Agenţiei
. 2) În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit preşedintele Agenţiei procedează la comunicarea acestuia Consiliului Naţional de Integritate.”
– înaintează Senatului, anual şi ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenţiei
”.

Cei 10 membri și-au intrat deja în pâine:

  1. Adrian Ionuţ ROŞOAGĂ – Grupul parlamentar PSD din Senat;
  2. Călin Bogdan GĂUREAN – Grupul parlamentar PNL din Senat;
  3. Luminița TULEAȘCĂ – Grupul parlamentar USR din Senat;
  4. Zsuzsánna PÉTER – Grupul parlamentar UDMR din Senat;
  5. Feodor CHIRILĂ – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor;
  6. Viorel MIRON – Asociaţia Oraşelor din România;
  7. Sergiu ŢÂRA – Asociaţia Comunelor din România;
  8. Cynthia Carmen DEACONESCU – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – înalţi funcţionari publici;
  9. Lilia MARIN – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – funcţionari publici;
  10. Costin MITICĂ – Organizaţiile societăţii civile.

Potrivit regulamentului, CNI și-a ales un președintele, pe Sergiu ȚÂRA, reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România, prin votul secret a cel puţin jumătate plus unu dintre membri.