Senatul a decis săptămâna trecută cine va face parte pentru următorii patru ani din Consiliul Naţional de Integritate al Agenției Naționale de Integritate. CNI s-a și întrunit ieri într-o primă ședință, care a avut loc la sediul Senatului României, în baza Hotărârii Senatului privind convocarea Consiliului Național de Integritate 10 din data de 2 martie. Componența CNI a fost stabilită prin Hotărârea Senatului 9 din 2 martie care a și fost publicată în Monitorul Oficial al României.

CNI este sub control parlamentar exercitat de Senat, activitatea fiind nepermanentă.

Consiliul National de Integritate are următoarele atribuţii:
– propune Senatului numirea şi revocarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei;
– constată suspendarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei;
– aprobă prin hotărâre regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului, ale comisiilor Consiliului, precum şi norme interne de conduită;
– aprobă regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei, precum şi tematica de concurs şi componenţa comisiilor pentru organizarea concursului sau examenului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor, adoptând hotărâri în acest sens;
– analizează informările şi rapoartele pe care le prezintă preşedintele Agenţiei referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin preşedintele acestuia;
– formulează recomandări referitoare la strategia şi activitatea Agenţiei de evaluare a averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;
– analizează raportul anual de audit extern independent prevăzut la art. 33 „(1) Raportul de audit se întocmeşte în primele 3 luni ale anului şi cuprinde, în mod obligatoriu, recomandări privind modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale, organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor de către conducerea Agenţiei, precum şi recomandări privind necesitatea de reducere sau, după caz, de suplimentare a posturilor Agenţiei
. 2) În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit preşedintele Agenţiei procedează la comunicarea acestuia Consiliului Naţional de Integritate.”
– înaintează Senatului, anual şi ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenţiei
”.

Cei 10 membri și-au intrat deja în pâine:

  1. Adrian Ionuţ ROŞOAGĂ – Grupul parlamentar PSD din Senat;
  2. Călin Bogdan GĂUREAN – Grupul parlamentar PNL din Senat;
  3. Luminița TULEAȘCĂ – Grupul parlamentar USR din Senat;
  4. Zsuzsánna PÉTER – Grupul parlamentar UDMR din Senat;
  5. Feodor CHIRILĂ – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor;
  6. Viorel MIRON – Asociaţia Oraşelor din România;
  7. Sergiu ŢÂRA – Asociaţia Comunelor din România;
  8. Cynthia Carmen DEACONESCU – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – înalţi funcţionari publici;
  9. Lilia MARIN – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – funcţionari publici;
  10. Costin MITICĂ – Organizaţiile societăţii civile.

Potrivit regulamentului, CNI și-a ales un președintele, pe Sergiu ȚÂRA, reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România, prin votul secret a cel puţin jumătate plus unu dintre membri.

Articolul precedentMarcel Ciolacu nu vrea în Guvernul Cîțu miniștri care au picat audierile
Articolul următorBugetul Ministerului Sănătății va fi suplimentat. 450.000 mii lei pentru pregătirea unităților sanitare în vederea îngrijirii pacienților infectați cu COVID-19