Clotilde Armand Foto-Ziarul de Investigatii

Astăzi, 7 noiembrie, Clotilde Armand,a intrat în vizorul Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Actualul primar al Sectorului 1 din București este acuzat de ANI de conflict de interese și incompatibilitate.

Mai mult, inspectorii de integritate au sesizat Parchetul General – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către Armand Clotilde Marie Brigitte a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal întrucât, în exercitarea atribuțiilor de primar, respectiv în perioada februarie – august 2022, a semnat un număr de 5 dispoziții care au condus la crearea unor venituri suplimentare pentru sine.

Totuși, demersul care a dus la declanșarea verificărilor datează de acum cinci luni. În acel moment, fostul primar al Sectorului 1 a formulat către președintele ANI, Florin Ionel Moise, o sesizare ”cu privire la o posibilă stare de incompatibilitate și/ sau conflict de interese a Primarului subdiviziunii administrativ- teritoriale a Sectorului 1 al Municipiului București”

În sesizarea înaintată de Tudorache se precizat, între altele, următoarele aspecte:

La nivelul subdiviziunii administrativ- teritoriale a Sectorului 1 al Municipiului București sunt implementate 4 proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, după cum reiese din informațiile publice postate pe site-ul http://www.poca.ro, la secțiunea monitorizare-program, subsecțiunea lista-operațiunilor-selectate-și-finanțate, după cum urmează:

1. Mecanisme si instrumente implementate la nivelul S1MB pentru fundamentarea deciziilor si planificarii strategice pe termen lung cu data finalizării 01.01.2023.

2. Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București cu data finalizării 10.12.2022.

3. Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție cu data finalizării 09.06.2023.

4. Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București cu data finalizării 18.07.2023. ”

Care sunt solicitările fostului edil al Sectorului 1 din Capitală

Față de toate cele prezentate, se conturează îndoiala rezonabilă cu privire la respectarea regimului incompatibilităţilor și conflictelor de interese de către Primarul Sectorului 1, iar pe această cale, vă adresez rugămintea să demarați activitatea de evaluare efectuată de inspectorii de integritate, conform prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative”.

Daniel Tudorache a precizat că, în condițiile în care mandatul de deputat și de cetățean al Sectorului 1 nu îi permit să solicite actele administrative cu caracter individual emise de către Primarul Sectorului 1, inspectorii de integritate pot solicita conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente fără a fi limitative:

– Actul/actele administrativ/administrative (dispoziția/dispozițiile) emise de către Primarul Sectorului 1 privind desemnarea Primarului Sectorului 1 să îndeplinească o anumită funcție în echipa/ echipele de proiect finanţate din fonduri europene nerambursabile, respectiv Manager proiect, Responsabil achiziții, Responsabil financiar, Asistent proiect, Responsabil de promovare și publicitate etc.

– Actul/actele administrativ/administrative (dispoziția/dispozițiile) emise de către Primarul Sectorului 1 potrivit căruia/cărora Primarul Sectorului 1 a beneficiat la lichidarea drepturilor salariale aferente lunii aprilie 2022 de majorarea în cuantum brut a indemnizației lunare cu 20 % acordată în temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 coroborate cu prevederile art. 4 din Anexa la H.G. nr. 325/2018.

– Actul/actele administrativ/administrative (dispoziția/dispozițiile) emise de către Primarul Sectorului 1 potrivit căruia/cărora Primarul Sectorului 1 a beneficiat la lichidarea drepturilor salariale aferente lunii aprilie 2022 de majorarea în cuantum brut a indemnizației lunare cu 25 % acordată în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 153/2017 coroborate cu prevederile art. 6 din Anexa la H.G. nr. 325/2018.

– foaia/foile colective de prezență pe luna aprilie 2022 aferentă/aferente proiectului/ proiectelor în care Primarul Sectorului 1 este desemnat să îndeplinească o anumită funcție corespunzătoare majorării indemnizației lunare cu 20 %.

– ștatul/ștatele de plată pe luna aprilie 2022 aferent/aferente proiectului/ proiectelor în care Primarul Sectorului 1 este desemnat să îndeplinească o anumită funcție corespunzătoare majorării indemnizației lunare cu 20 %.

– ștatul/ștatele de plată pe luna aprilie 2022 aferent/aferente majorării indemnizației lunare cu 25% a indemnizației lunare.

Prezenta sesizare trebuie analizată cu celeritate, pe de o parte, pentru a evita posibilele prejudicii ale bugetului de venituri și cheltuieli al Sectorului 1 al Municipiului București iar, pe de altă parte, pentru ca proiectul finanţat din fonduri europene nerambursabile “Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție” care este în implementare să se deruleze în condiții de legalitate”, a transmis Daniel Tudorache.

Articolul precedentAlexandru Rafila, despre o posibilă candidatură la prezidențiale: „Niciodată nu poţi să excluzi o astfel de oportunitate, care este o mare onoare”
Articolul următorAu fost depuse 108 dosare în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete
Jurnalist full-time / Pesimist part-time