Ligia Deca, ministrul Educației, a pregătit un proiect de act normativ pentru a se asigura că anul școlar se poate finaliza chiar și în situația prezentă, când cadrele din învățământul preuniversitar sunt în grevă.

Cum protestele au intrat deja în a doua săptămână, încheierea anului școlar e sub un mare semn de întrebare, așa că Ministerul Educației a anunțat că are în lucru un proiect de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4183/2022, astfel încât „activitățile de final de an școlar” să fie adaptate „la contextul generat de protestul personalului din învățământul preuniversitar”.

Proiectul a fost publicat ieri, iar propunerile și sugestiile pot fi trimise pe adresa de e-mail dgip@edu.gov.ro. Din ce se arată într-un comunicat, modificările propuse sunt legate de faptul că mediile elevilor pot să fie încheiate cu 2 note, nu cu 7 sau 8 note ca până acum, dar și că situația elevilor nu mai trebuie validată de consiliul profesoral.

Reiterăm faptul că Ministerul Educației comunică permanent cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene/ al municipiului București pentru a identifica cele mai bune soluții de adaptare la contextul generat de protestul personalului din învățământul preuniversitar, cu respectarea cadrului legal”, transmite ministerul condus de Ligia Deca.

Din ce se precizează în proiectul de act normativ, modificările vizează 2 articole din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – 107 și 111. Astfel, 107 va fi completat cu un alineat, în vreme ce un altul se va modifica, iar 111 va primi un nou alineat.

Concret, „la articolul 107, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins: În anul școlar 2022-2023, în situații excepționale, neimputabile elevului sau familiei acestuia, inclusiv în situații medicale care conduc la un număr de absențe de cel mult 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un an școlar la o disciplină/ un modul, numărul minim de calificative/ note acordate elevului la o disciplină de studiu este de două.

La articolul 107, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de numărul de calificative/ note prevăzut la alin. (4) sau, după caz, la alin (4^1), ultimul calificativ/ ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele trei săptămâni ale anului şcolar.

La articolul 111, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: În anul școlar 2022-2023, în situații excepționale, prin derogare de la prevederile art. 55, lit.e), art.69, lit.c) și art.127, alin.(1), situația școlară anuală a elevilor, pe clase, poate fi încheiată fără ca aceasta să fie validată, de către consiliul profesoral din unitatea de învățământ, în ședința de încheiere a cursurilor și fără ca acesta să aprobe raportul privind situația școlară anuală prezentată de învățător/ institutor/ profesor pentru învățământul primar/ profesor-diriginte”.


Mai departe, în articolul II al actului normativ propus se arată că „Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul – Direcţia minorităţi, inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin”.

Articolul precedentControale ANPC în trenuri: amenzi, avertismente și oprirea temporară a activității
Articolul următorParlamentar AUR, acuzat că amenință și jignește colegii din alte partide. George Simion analizează