Anunţ de presă
23 Martie 2020

S.C. MESTA MARMURĂ ȘI TRAVERTIN S.R.L., în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Dezvoltarea capacității de producție în vederea realizării de noi produse în firma MESTA MARMURA ȘI TRAVERTIN S.R.L.”, cod MySMIS 110778, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2.A. „Sprijinirea creării și extinderea capacitătilor avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Valoarea totală a proiectului este de 5.312.545,43 lei, din care 2.394.388,78 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 422.539,20 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 2.495.617,45 lei este contribuția beneficiarului. Obiectivul general al proiectului este creșterea productivitătii firmei MESTA MARMURĂ ȘI TRAVERTIN S.R.L. prin achiziția de echipamente și utilaje moderne, care să conducă la diversificarea produselor deja existențe și intrarea pe piață produselor ceramice.
Durata de implementare a proiectului este de 41 luni: respectiv de la data 29.11.2016 până la data de 31.03.2020. Rezultatele obținute în perioada de implementare a proiectului: s-au achiziționat 8 echipamente de producție produse din ceramică, s-a obținut 1 certificat ISO 9001 și 1 certificare a procesului de producție, am participat la un târg internațional, s-a realizat o platformă de comerț electronic. Valoarea adaugată a proiectului constă astfel în impactul pe care firma îl va avea asupra sectorului de producție produse din ceramică, care nu este suficient dezvoltat și necesită investiții importante pentru a fi la nivelul standardelor europene. Informaţii suplimentare se pot obţine la: sediul social al firmei, Municipiul Constanța, Str. Aurel Vlaicu nr. 125, județul Constanța, sau la numărul de telefon 0737474747.