Din primăvară și până luna trecută, Agenția Națională de Integritate a emis prin intermediul sistemului PREVENT nouă avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese în proceduri de achiziție publică în valoare totală 433,6 milioane lei, adică aproximativ 91,6 milioane euro. Informația vine chiar de la ANI, care a confirmat că între aprilie – iunie anul acesta sistemul PREVENT a analizat, în vederea prevenirii conflictului de interese, nu mai puțin de 4.487 de proceduri de achiziție publică.

Dintre aceste proceduri, aproximativ 15,5% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conțin 20.984 de contracte subsecvente (loturi). În analiza PREVENT au fost luate în considerare date și informații cu privire la 1.332 de autorități contractante, 6.456 de operatori economici și 120.944 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ofertanților”, a comunicat ANI.

Totodată, a precizat ANI, în perioada 20 iunie 2017 – 30 iunie 2019, au fost emise prin intermediul sistemului PREVENT 99 de avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese în proceduri de achiziție publică în valoare totală de 1,13 miliarde lei, adică în jur de 240,32 milioane euro.

Potențialele conflicte de interese semnalate de sistem se referă la proceduri de achiziție publică derulate de autorități contractante reprezentând consilii județene, primării, instituții publice de la nivel central și local, precum și companii/societăți comerciale la care statul este acționar majoritar. Dintre acestea, în 97% din cazuri, conducătorii autorităților contractante au înlăturat cauzele care generau conflictele de interese, iar în două cazuri, ANI a declanșat din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, întrucât aceste cauze nu au fost eliminate. Într-un singur caz pentru care s-a emis avertisment de integritate, Agenția Națională de Integritate va proceda la aplicarea art. 9 din Legea nr. 184/2016, în situațiile în care nu vor fi înlăturate cauzele conflictelor de interese.

În perioada de referință, sistemul PREVENT a analizat, cu scopul de a detecta potențiale conflicte de interese, 30.458 proceduri de achiziție publică. Totodată, în 52 de situații, ANI a notificat Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) pentru posibile nereguli în procedurile de achiziție publică, rezultate în urma activității de analiză a PREVENT. Dintre cele 30.458 de proceduri analizate, aproximativ 12% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, o treime dintre aceste proceduri conțin un număr total de 142.998 contracte subsecvente (loturi).

Până în prezent, persoanele interesate au solicitat peste 590 de clarificări cu privire la cadrul legal incident. Majoritatea solicitărilor se referă la completarea câmpurilor din cuprinsul Formularului de Integritate, obligativitatea completării Formularului de Integritate, lipsa ofertanților etc”, a mai comunicat Agenția Națională de Integritate. Mai multe detalii, aici.