Trei ani cu executare este sentința definitivă de condamnare a fostului director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea. Condamnată la fond la 5 ani cu executare, Iuliana Lefter a atacat prima sentință, iar săptămâna trecută Curtea de Apel Constanța a admis că pedeapsa trebuie micșorată, însă trebuie să rămână tot cu executare, pentru faptele de care aceasta fusese acuzată oficial în vara anului 2016. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, fostul director al AJOFM Tulcea trebuie să achite și un prejudiciu de peste 3 milioane de lei către Ministerul Fondurilor Europene, sumă de asemenea redusă de CA Constanța de la cuantumul stabilit inițial de instanța de fond la 8.099.885,5 lei.

Admite apelul declarat de inculpata LEFTER IULIANA și de partea responsabilă civilmente Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea, împotriva sentinței penale pronunțată în data de 05.11.2019 în dosarul penal al Tribunalului Tulcea, desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată, iar în urma rejudecării dispune: Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatei LEFTER IULIANA pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, fapta având consecinţe deosebit de grave, de la 5 ani la pedeapsa de 3 ani închisoare. Admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Fondurilor Europene – Organismul Intermediar POSDRU şi obligă inculpata LEFTER IULIANA la plata către aceasta a sumei de 3.231.451,95 lei, precum şi a dobânzilor legale, cu titlu de despăgubiri civile. Respinge restul pretenţiilor civile formulate de partea civilă Ministerul Fondurilor Europene – Organismul Intermediar POSDRU, ca nefondate. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului şi a popririi, dispuse prin hotărârea instanţei de fond, până la concurenţa sumei de 3.231.451,95 lei, precum şi a dobânzilor legale. Înlătură dispoziţiile contrare şi menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei primei instanţe, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. Definitivă”, se arată în hotărârea CA Constanța.
În iunie 2016, procurorii anticorupție detaliau că „la data de 14 februarie 2011, inculpata Lefter Iuliana, în calitate de director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea (AJOFM), a încheiat un acord de parteneriat între instituția publică mai sus menționată și o asociație în care, printre asociați și membri, figurau și rude ale acesteia.

Ulterior, la data de 18 februarie 2011, ascunzând existența conflictului de interese existent între sine și membrii asociației respective, inculpata Lefter Iuliana, în calitate de director executiv al aceleiași instituții publice și de lider de parteneriat, a întocmit o cerere de finanțare din fonduri europene, aprobată două luni mai târziu. În baza acestei cereri, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea și partenerii săi au obținut o finanțare nerambursabilă, în vederea implementării proiectului „Formarea continuă – premiza calității în Serviciul Public de Ocupare”.

Potrivit regulilor aplicabile în materie de finanțări europene, respectiv Ghidului solicitantului – Reguli de eligibilitate, inculpata Lefter Iuliana avea obligația informării Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă despre orice conflict de interese sau chiar posibil conflict de interese, lucru pe care nu l-a făcut.

Concret, ca urmarea a demersului fraudulos, în perioada 19.07.2011 – 2.06.2014, partenerii acordului, prin liderul de parteneriat – AJOFM Tulcea, respectiv prin directorul executiv inculpata Lefter Iuliana, au obținut suma totală de 8.112.016,60 lei, cu care Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Organismul Intermediar – POSDRU s-a constituit parte civilă în cauză”.