Nu mai puțin de șase persoane au „picat” testul Agenției Naționale de Integritate atunci când instituția a verificat dacă a fost respectată legislația. Este vorba atât despre aleși locali sau funcționari publici, cât și despre un medic, acesta din urmă aflându-se în stare de incompatibilitate timp de patru ani: era șef de secție în spital, dar și administrator al unei societăți. Este vorba despre Tudorița Martinaș, șef Secție Cardiologie Medicină Internă din cadrul Spitalului Municipal Caracal, județul Olt, care, potrivit ANI, „în perioada 22 noiembrie 2016 – 15 aprilie 2020 a deținut și exercitat simultan funcția de șef Secție Cardiologie Medicină Internă și pe cea de administrator în cadrul unei societăți comerciale”.

În același timp, ANI a comunicat că alte două persoane s-au aflat în stare de incompaibilitate: „MĂTĂȘĂL VALERICA, șef Birou Juridic în cadrul Casei Județene de Pensii Bacău – în perioada 04 iulie 2013 – 04 iulie 2018 a deținut simultan funcția publică de conducere de Șef Birou în cadrul Biroului Juridic al Casei Județene de Pensii Bacău și pe cea de asistent judiciar la Tribunalul Bacău.

BUDUR ADRIAN, viceprimar al Comunei Dudeștii-Vechi, județul Timiș – în perioada mandatului de ales local 2016-2020 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică (titular întreprindere individuală), entitate prin care a realizat venituri din cultivarea cerealelor și din arendă, în sumă totală de 133.037 lei”.

Alte trei persoane s-au aflat o bună perioadă în stare de conflict de interese administrativ, după ce și-au ajutat soțiile să facă un ban cinstit.

DRAGOMIRESCU FLORINEL, fost Director General în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman – în calitate de Director General, a semnat dispoziția din data de 28 aprilie 2017 privind mutarea definitivă a soției sale, din funcția publică de execuție de inspector la Compartimentul intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatriere, în funcția publică de execuție de inspector la Compartimentul Resurse Umane.

VOICU LICĂ, primar al Comunei Independența, județul Călărași – în calitate de primar a semnat trei contracte de închiriere în data de 17 iulie 2017, încheiate între Primăria Comunei Independența, în calitate de proprietar și o întreprindere individuală reprezentată de soția persoanei evaluate, în calitate de chiriaș, având ca obiect închirierea unor suprafețe de teren reprezentând terenul adiacent spațiilor comerciale deținute.

ALEXA GHIORGHIȚĂ, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Tăcuța, județul Vaslui – în calitate de consilier local a participat și a votat pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 20 februarie 2019 privind închirierea prin atribuire directă a pajiștilor comunale în suprafață de 370 ha aparținând domeniului privat al comunei Tăcuța, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local, întrucât avea posibilitatea să anticipeze că adoptarea acestei hotărâri ar putea prezenta un beneficiu pentru soția sa și fratele său, interes materializat prin încheierea a două contracte prin care soția sa, respectiv fratele său au primit în chirie prin atribuire directă de la Primăria Comunei Tăcuța două terenuri cu destinație pășune în suprafață totală de 17,50 ha, respectiv de 6,21 ha”, se arată într-un comunicat al ANI.