Doi primari din țară au ieșit cam „șifonați” după controlul Agenției Naționale de Integritate, verificările creionând acțiuni desfășurate ilegal de aceștia. Potrivit unui comunicat ANI, este vorba despre un primar din județul Bacău și unul din Gorj, instituția luând decizia de a sesiza procurorii.

JICU PETRE DAMIAN, primar al Comunei Prăjești, județul Bacău – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET. În exercitarea funcției de primar a încheiat acte juridice și a participat la emiterea de acte administrative care au produs, respectiv ar putea produce foloase materiale pentru un afin de gradul II, încălcând astfel dispozițiile art. 228, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu dispozițiile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003. De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, Județul Bacău, cu privire la posibila încălcare de către JICU PETRE DAMIAN a dispozițiilor art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (în formele în vigoare până la data de 28.07.2017, respectiv începând cu data de 28.07.2017), întrucât în exercitarea atribuţiilor de primar a îndeplinit acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru un afin de gradul II (în temeiul acestor contracte și acte adminstrative, societatea în cadrul căreia afinul avea calitatea de unic asociat și administrator a încasat suma de 114.710,28 lei). Având în vedere cele de mai sus, rezultă indicii privind săvârșirea infracțiunii de „conflict de interese penal”, respectiv „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”, prevăzute de art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (în formele în vigoare până la data de 28.07.2017, respectiv începând cu data de 28.07.2017).

BERLESCU IULIAN, primar al Comunei Berlești, județul Gorj – SESIZARE PARCHET. Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești, Județul Gorj, cu privire la posibila încălcare de către BERLESCU IULIAN, Primar al Comunei Berlești, Județul Gorj, a dispozițiilor art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Astfel, în calitate de primar a emis o dispoziție în data de 10 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind sporul pentru condiții vătămătoare și acordarea sporului în cuantum de 15% din salariul de bază angajaților primăriei, în baza căreia și-a creat un avantaj de natură patrimonială, la care nu era îndreptățit, conform prevederilor legale. Având în vedere cele de mai sus, rezultă indicii privind săvârşirea infracţiunii de „folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane”, prevăzută de art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal”, se arată în comunicarea oficială.

Totodată, în cazul a alte opt persoane a fost dat verdict de incompatibilitate sau conflict de interese administrativ. Este vorba despre aleși locali, dar și despre angajați ai Ministerului Sănătății sau Antifraudă, un medic sau un director general:

MOLDOVAN CRISTIAN FLORIN, fost inspector antifraudă în cadrul Direcției Regională Antifraudă 5 Deva – INCOMPATIBILITATE. În perioada 08 aprilie 2016 – 08 aprilie 2019 a deținut simultan funcția de inspector antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 5 Deva și o funcție contractuală în cadrul unei societăți comerciale pe acțiuni cu capital integral de stat, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

PÂRVU SIMONA, fost funcționar public (șef serviciu) în cadrul Ministerului Sănătății și actual Director general la Institutul Național de Sănătate Publică – INCOMPATIBILITATE. A deținut și exercitat simultan funcția publică de conducere (șef serviciu) la Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și calitatea de angajat cu contract individual de muncă la Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman (coordonator național formare – cod COR 112029 manager, în cadrul Proiectului „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern” Cod My SMIS 106519), încasând un venit net în sumă de 20.110 lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

GAVRA OVIDIU CORNEL, director general al unei societăți comerciale înființate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, județul Bihor – INCOMPATIBILITATE. În perioada deținerii funcției de director la S.C. Compania de Apă S.A., încadrat cu contract individual de muncă, o societate în cadrul căreia fiul persoanei evaluate a deținut calitatea de asociat și funcția de administrator, a încheiat cu Primăria Municipiului Oradea un contract de furnizare în data de 20 aprilie 2017, în valoare de 257.897,1 lei, fără T.V.A. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2), coroborate cu art. 93, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

LAZĂR OCTAVIAN FULGER, șef de secție în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara – INCOMPATIBILITATE. În perioada exercitării funcției de șef de secție, a exercitat atât funcția de manager, precum și activități aferente acestei poziții (în intervalul 28 noiembrie 2016 – 22 iunie 2018), cât și funcția de administrator (în intervalul 22 noiembrie 2016 – 05 octombrie 2017) al unei societăți, încălcând astfel dispozițiile Legii nr. 95/2006. De asemenea, menționăm faptul că în data de 02 iunie 2020, Agenția Națională de Integritate a constatat și existența conflictului de interese în materie administrativă în cazul lui LAZĂR OCTAVIAN FULGER, întrucât în perioada exercitării funcției de Șef de secție a deținut, respectiv deține părți sociale la două societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, care au stabilit relații cu caracter patrimonial cu Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara.

SANDU MIHĂIȚĂ, primar al Comunei Frăsinet, județul Călărași – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În perioada deținerii mandatului de primar a semnat, în data de 04 februarie 2019, Dispoziția și Contractul individual de muncă privind încadrarea soției acestuia într-o funcție contractuală de execuție în cadrul Primăriei și a avizat Fișa postului prin care au fost stabilite atribuțiile de serviciu ale soției sale. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

BRATU ADRIAN, consilier local al Comunei Nicolae Bălcescu, județul Călărași – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În exercitarea mandatului de consilier local a participat și votat în data de 11 aprilie 2019 la adoptarea a două Hotărâri ale Consiliului Local, având un interes personal patrimonial în situațiile dezbătute. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05.07.2019) și cu dispozițiile art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019).

NEGOIȚĂ ȘTEFAN, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Independența, județul Călărași – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În exercitarea mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 13 iunie 2017 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din aparatul de specialitate al primarului, prin care s-a aprobat crearea unui post de consilier personal cu contract individual de muncă, pe durata mandatului primarului, post care începând cu data de 17 iulie 2017 este ocupat de persoana evaluată. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75 și art. 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019) și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05.07.2019).

MOGA SONIA-CARMEN, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Oarja, județul Argeș – INCOMPATIBILITATE. În perioada 25 iunie 2016 – 08 februarie 2019 a deținut și exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003”.

Articolul precedentEste Teodor Meleșcanu cel mai valoros politician din România? Nu, poate cel mai oportunist!
Articolul următorPSD acuză PNL de „fake-news-uri grosolane”