bani

Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care prevede o serie de reduceri de cheltuieli cu bunuri și servicii în instituțiile publice.

Măsurile astfel propuse dezbaterii publice ar trebui să ducă la o reducere cu 5,33 miliarde de lei a cheltuielilor de la buget, în actul normativ arătându-se, printre altele, că Guvernul trebuie să conducă „politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice”.

În documentul propus de Ministerul Finanțelor se explică și că țara noastră este în deficit excesiv nu de ieri de azi, ci din aprilie 2020, iar „în iunie 2021, Consiliul a emis o recomandare României pentru a pune capăt situației de deficit excesiv până cel târziu în 2024”.

Țintele stabilite de Comisia Europeană sunt 4,4% din PIB pentru 2023 și 2,9% din PIB pentru 2024, ținte care ar trebui atinse prin măsurile propuse. Acestea fiind spuse, câteva exemple din ordonanță, conform proiectului, țin de obligația conducătorii autorităților și instituțiilor publice să dispună „măsurile necesare în vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul ”Bunuri și servicii”, exclusiv sumele nerepartizate”.

Totodată, autoritățile și instituțiile publice au interzis la achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme, mobilier și aparatură birotică.

În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice din:
a) instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; (…)

În cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, respectiv prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei”.

O altă măsură de reducere a cheltuielilor a fost gândită în ceea ce privește acordarea indemnizației pentru titlul de doctor. Și, dacă în acest moment indemnizația este de 50% din nivelul salariului de bază minim brut, ordonanța prevede ca această sumă să fie acordată lunar „numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar”.

Articolul precedentExclusiv zin.ro – Stanciu-Viziteu, un mandat de primar plin de scandaluri, eșecuri și promisiuni neonorate
Articolul următorPolițist din cadrul Gărzii de Coastă Constanța, judecat pentru că a dat jurnaliștilor informații dintr-o anchetă