Prin Programul Operațional Infrastructură Mare, RAJA SA are în implementare două proiecte:

1. Proiectul Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020

2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020

RAJA: 92 de localități din 7 județe vor beneficia de investiții

Scopul Proiectelor este de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectiv specific (OS3.2) – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din cadrul Programului Operațional Infrastuctură Mare prin derularea unor investiții specifice în domeniul apei potabile și a apei uzate pentru 92 de localități din 7 județe – Constanța, Ialomița, Călărași, Dâmbovița, Brașov, Ilfov și Bacău.

Rezultatul urmărit prin promovarea investițiilor din domeniul apei și apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din Directivele Europene privind epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), respectiv:

-ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. și

-serviciul public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, extins la localități cu peste 50 locuitori.

1. În cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020 au fost prevăzute investiții în valoare totală de 275.608.601,21 lei.

Proiectul a fost structurat în 3 contracte de lucrări și 3 contracte de servicii. La data prezentei, toate contractele au fost atribuite.

2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020a fost semnat în data de 31.08.2018 având o valoare de 2.662.688.783,50 lei. În data de 17.11.2021 a fost semnat Actul adițional nr.6 care modifică valoarea inițială a Proiectului la 3.005.594.469,69 lei.

Proiectul a fost structurat în 50 de contracte de lucrări și 4 contracte de servicii. Ulterior, pe parcursul implementării Proiectului au fost incluse încă două contracte: un contract de servicii de cercetare arheologică și un contract de achiziții echipamente.

VIACristina ANTAL
SURSĂZiarul de Investigații
Articolul precedentAlina Gorghiu vrea în fruntea PNL Argeș
Articolul următorPoșta Română va vinde produse alimentare și nealimentare
Jurnalist full-time / Pesimist part-time