Asociaţia Română a Apei trage semnalul de alarmă în domeniul serviciilor comunitare finanțate din bani europeni. La ultima întâlnire a reprezentanților ARA, desfășurată în perioada 26 – 28 august 2019 la Constanta, factorii de decizie au solicitat modificarea rapidă a legislație pentru accesarea mult mai facilă a banilor comunitari.  În cadrul discuțiilor, au fost dezbătute și analizate problemele de natură legislativă, instituțională sau financiară cu care se confruntă operatorii regionali în implementarea Programului Operațional Infrastructură Mare POIM 2014-2020. Ministrul Fondurilor Europene – Roxana Mînzatu a declarat că: “Este imperios necesar a se conjuga toate eforturile pentru accelerarea absorbției fondurilor europene, atât de necesare în realizarea investițiilor vitale cetățenilor, investiții care să asigure cetățenilor accesul la serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare. Este de neînțeles cum, unele din unitățile administrativ teritoriale, beneficiarii finali și proprietarii acestor investiții blochează implementarea realizării POIM 2014-2020”.  Reprezentanții operatorilor regionali au declarat că fără măsuri concrete din partea autorităților centrale, fără implicarea activă a autorităților locale, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 nu va avea șanse de reușită, iar efectele negative le vor suporta tot cetățenii. În urma discuțiilor, s-a concluzionat că, pentru consolidarea sectorului de apă și apă uzată din România, este imperios necesar apariția unui act normativ care să legifereze “Direcțiile strategice de dezvoltare a serviciilor de apă și de canlizare”, iar sectorul de apă și canalizare să fie declarat sector de importanță strategică pentru România. “Sunt convins că prin implicarea tuturor factorilor de decizie, dar și prin multă muncă din partea operatorilor, România poate să absoarbă mai multe fonduri europene pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată”, a declarat Președintele Asociației Române a Apei – Felix Stroe.