25 Noiembrie 2019

S.C. EXPERT AQUA ZONE S.R.L., în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Achiziţia de utilaje pentru eficientizarea procesului de construcție piscine la S.C. EXPERT AQUA ZONE S.R.L.”, cod MySMIS 109888.
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Proiectul a fost implementat în Municipiul Constanța, pe o perioadă de 35 de luni (respectiv între 30.01.2017 și 30.11.2019).
Valoare totală a proiectului este de 989.193,85 lei, din care 553.014,05 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 97.590,71 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 338.589,09 lei este contribuţia beneficiarului.
Obiectivul general al proiectului este creșterea productivității firmei EXPERT AQUA ZONE S.R.L. prin achiziția de echipamente și utilaje moderne.
Pe perioada de implementare a proiectului s-au achiziționat 13 utilaje și echipamente tehnologice performante necesare în procesul de proiectare și construcție piscine, precum și 7 licențe și softuri și s-au creat 5 locuri de muncă.
Valoarea adăugată a proiectului constă astfel în impactul pe care firma îl va avea asupra sectorului de construcție piscine. Sectorul de construcție piscine din România nu este suficient dezvoltat și necesită investiții importante pentru a fi la nivelul standardelor europene.
Note: Relații suplimentare pot fi obținute de la sediul social al firmei, Municipiul Constanța, Str. Interioară nr. 3, biroul 63, judeţul Constanţa, sau la numărul de telefon 0723359359.