Serviciul de impozite și taxe a suspendat executarea datornicilor

Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța a luat măsuri extreme în combaterea răspândirii coronavirusului. “Se suspendă și nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra veniturilor și disponibilităților bănești se aplică de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități efectuate de către Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local. Precizăm că măsurile respectă prevederile art. VII, alin (3) și (4) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal- bugetare și încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență”, a precizat conducerea SPIT.

Măsuri extreme

Termenele- limită, prelungite

De asemenea SPIT Constanța a anunțat că termenul pentru plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloace de transport se amână de la data de 31 martie 2020, inclusiv, la data de 30 iunie 2020, inclusiv, dată până la care, dacă se achită integral obligațiile fiscale datorate bugetului local, persoanele fizice beneficiază de 10% bonificație, respectiv 5% în cazul persoanelor juridice. Toate rapoartele de evaluare pentru stabilirea valorii impozabile a clădirilor vor putea fi depuse până la data de 30 iunie 2020, inclusiv. “Pentru toate celelalte obligații fiscale datorate bugetului local, scadente începând cu data de 21 martie 2020 nu se datorează majorări de întârziere pe o perioadă de 30 de zile de la încetarea stării de urgență și nu sunt considerate obligații fiscale restante”, a mai comunicat instituția. Aceasta a mai precizat că măsurile respectă prevederile art. V, alin. (1) și (2), respectiv ale art. VII, alin (1) (2), (3) și (4) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal- bugetare.