Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache a decis că e cazul să lămurească controversa legată de PUZ-ul Sectorului 1, cea mult discutată și răsdiscutată, atât de simpatizanți, cât și de opozanți. De-a lungul timpului, fel de fel de teorii au inundat spațiul public, vehiculându-se ideea că prin PUZ-ul agreat de primărie s-ar urmări, de fapt, defrișări masive ale Pădurii Băneasa, în scopul favorizării anumitor dezvoltatori imobiliari.

Defrișări în Pădurea Băneasa?

Intervievat de către cei de la DCNews, primarul Sectorului 1, Dan Tudorache a declarat că nici nu se pune problema de așa ceva. „Exclus! Exact prin PUZ coordonator al Sectorului 1 NU se mai permit defrișări în Pădurea Băneasa. De fapt, în urma obținerii avizului de la Garda Forestieră, toate terenurile care apar în amenajamentele silvice au fost propuse, prin PUZ, să treacă în extravilan, astfel, conform legii pădurilor, pe ele nu se va mai putea construi. Dacă ne raportăm la PUG Municipiul București, aprobat în 2000, prin PUZ Sector 1, scade intravilanul și crește suprafața de pădure, deci de spațiu verde real!”, a declarat Tudorache pentru publicația mai devreme menționată.

De asemenea, acesta a ținut să sublinieze că Pădurea Băneasa nu se va reîncadra în zona construibilă.

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache: „NU SE VOR MAI PUTEA CONSTRUI BLOCURI ÎNTRE CASE!”

O altă întrebare aflată pe buzele tuturor se referă la contruirea blocurilor cu multe etaje în zonele de case. Primarul Sectorului 1 a declarat: „Chiar prin PUZ am reușit să creăm un mecanism de protejare a cvartalelor de case. Zonele de case, numite generic ca zone de L, vor permite construirea de locuințe INDIVIDUALE. Această măsură a fost luată pentru protejarea arealelor deja constituite cu o anumită tipologie de construcții, dar și pentru respectarea acestui principiu pentru zonele noi. Din experiența acumulată până acum, am constatat nemulțumirile cetățenilor legate de aceste “blocuri între case”, consecințe ale disfunctionalităților evidente generate de un regulament învechit, coroborat cu tendința ultimilor ani, de dezvoltare necontrolată, dar și cu vidul legislativ pentru acest segment. Pentru că NE PASĂ, am găsit o soluție în vederea rezolvării acestei probleme. După aprobarea PUZ-ului, NU SE VOR MAI PUTEA CONSTRUI BLOCURI ÎNTRE CASE!”, a mai spus acesta.

Referitor la controversa legată de construirea de noi blocuri pe spațiile verzi, Tudorache a menționat: „ Prin PUZ Sector 1 am gândit un regulament aparte pentru aceste cvartale, care au făcut obiectul sistematizării verticale, prin decretele de construire a acestora. Pentru prima dată după 1989, am gândit un astfel de instrument.

Ansamblurile de locuințe colective realizate prin efectul operațiunilor de sistematizare pe baza planurilor urbanistice (detalii de sistematizare), aprobate anterior anului 1990, reprezintă ansambluri constituite din punct de vedere urbanistic, conținând, pe lângă clădirile de locuit de tip condominiu, amenajările și dotările necesare asigurării unui mediu de viață corespunzător locuitorilor, cum ar fi: spații verzi, locuri de joacă, alei pietonale și auto, parcări, platforme gospodărești etc. În acest context, amenajările spațiului public aferent ansamblurilor de locuințe colective au caracter de utilitate publică.

Spațiile verzi din aceste ansambluri reprezintă “spații verzi aferente locuințelor de tip condominiu” în sensul art. 4, litera j) al Legii 24/ 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților și se supun regimului juridic stabilit prin art. 71 al OUG 195/ 2005 privind protecția mediului.

Prin urmare, parcelele afectate de detaliile de sistematizare și retrocedate foștilor proprietari expropriați urmează a fi transferate în domeniul public sau privat al municipiului București, după caz, prin oricare din modalitățile prevăzute de lege.”, a adăugat Dan Tudorache.

Ziarul de Investigații