Agenția Națională de Integritate a găsit probleme cu iz penal în activitatea a doi directori de școală – unul din Iași și al doilea din București, motiv pentru care au sesizat procurorii, care urmează să stabilească dacă aceștia au greșit atunci când și-au folosit funcția pentru diverse beneficii. Potrivit unui comunicat ANI, este vorba despre Sorin Berbec, director al Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu”, București, în cazul căruia a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4, București, și Sorin Simion – director la Școala Gimnazială Dolhești și fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dolhești, județul Iași, în cazul căruia a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni.

În exercitarea funcției de director al Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu”, SORIN BERBEC a votat pentru menținerea propriei persoane în activitate, ca titular în catedra de educație fizică și sport. Având în vedere cele de mai sus, rezultă indicii privind săvârșirea infracțiunii de „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”, prevăzute de art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal”, detaliază ANI.
Cel de-al doilea director la care face referire ANI este Sorin Simion, care conduce Școala Gimnazială Dolhești, dar care a fost totodată și consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dolhești, județul Iași: „În perioada exercitării mandatului de Consilier Local, a participat la deliberarea și adoptarea unor Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Dolhești privind un proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul căruia soția sa ocupa funcția de cadru didactic și nu a anunţat la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea în adoptarea proiectelor de hotărâre şi nu s-a abţinut de la vot. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 75, lit.a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004, precum și cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001. De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către SORIN SIMION a infracțiunii de „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane‟, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în calitate de Director al Școlii Gimnaziale Dolhești a îndeplinit acte necesare implementării proiectului în cadrul căruia soția sa ocupă funcția de cadru didactic, și prin intermediul căruia aceasta a obținut un folos patrimonial”.

Acestea nu sunt însă singurele persoane asupra cărora ANI a remarcat că au încălcat legea. Azi, Agenția a comunicat totodată că mai mulți aleși și funcționari s-au „scăldat” în incompatibilitate și conflict de interese, e drept fără a încălca și reglementările în materie penală, ci doar Legea nr. 161/2003, Legea nr. 215/2001 sau Legea nr. 393/2004:

BOCĂNEL MARIAN, primar al Comunei Dudești, județul Brăila – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În exercitarea mandatului de primar, a aprobat și semnat în perioada 26 octombrie 2017 – 14 decembrie 2018, 80 de acte administrative care au produs un folos material pentru soția sa, constând în încasarea sumei de 14.851 lei și în creșterea cifrei de afaceri și a profitului societății comerciale la care aceasta deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator.

SCRIPCARU BOGDAN CONSTANTIN, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Poiana Teiului, județul Neamț – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În exercitarea mandatului de consilier local 2016-2020, în urma solicitării formulate de tatăl său, persoana evaluată a inițiat proiectul de Hotărâre a Consiliului Local Poiana Teiului, și a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii, privind acordarea unui ajutor în cuantum de 1.000 lei, în vederea realizării unui eveniment cultural.

IONIȚĂ LUCI, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Cochirleanca, județul Buzău – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În perioada exercitării mandatului de Consilier local (2016-2020), LUCI IONIȚĂ a participat la deliberarea și adoptarea mai multor Hotărâri ale Consiliului Local Cochirleanca, ce vizau societatea comercială la care soția sa deține funcția de administrator, având astfel un interes patrimonial, prin soție, în adoptarea respectivelor hotărâri.

GURGUI ANDREI, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bîrca, județul Dolj – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În perioada 2017 – 2018, în calitate de Consilier Local, a votat în mod favorabil pentru adoptarea unor Hotărâri ale Consiliului Local privind aprobarea sau rectificarea bugetului local al Comunei Bîrca, inclusiv a bugetului Liceului Teoretic „Adrian Păunescu” Bîrca, în cadrul căruia a ocupat în aceeași perioadă funcția de membru al Consiliului de Administrație ca reprezentant al Consiliului Profesoral. Totodată, în calitate de membru al Consiliului de Administrația participat și la adoptarea proiectelor de buget și avizarea execuției bugetare la nivelul unității de învățământ.

ANDREIȚĂ FLORENTIN, consilier local al Comunei Mateești, județul Vâlcea – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În perioada exercitării mandatului de Consilier Local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârilor Consilului Local Mateești privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2018 și 2019 al societății comerciale al cărei unic asociat este comuna Mateești. În aceste două hotărâri, sunt prevăzute sumele cu care aceasta a efectuat mai multe cheltuieli în baza a două contracte comerciale de prestări servicii încheiate cu o societate la care persoana evaluată deține calitatea de unic asociat și funcția de administrator. Totodată, menționăm faptul că în data de 6 octombrie 2020, Agenția Națională de Integritate a constatat și starea de incompatibilitate în cazul lui ANDREIȚĂ FLORENTIN, întrucât în perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), societatea comercială în cadrul căreia deține calitatea de unic asociat și funcția de administrator, a încheiat 11 contracte comerciale de furnizare produse în valoare totală de 7.583,50 lei cu Primăria Mateești și cu o societate comercială al cărei unic asociat este comuna Mateești.
JANOS DESZKE, primar al Comunei Moacșa, județul Covasna – INCOMPATIBILITATE. În mandatul 2016-2020, a exercitat simultan atât funcția de Primar al comunei Moacșa, cât și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriei întreprinderi individuale.

CRISTEA CRISTIAN TRAIAN, viceprimar al Comunei Avram Iancu, județul Alba – INCOMPATIBILITATE. În perioada 23 iunie 2016 – 19 august 2020, a deținut și exercitat simultan atât funcția de Viceprimar al comunei Avram Iancu, cât și funcția de administrator în cadrul unei societăți comerciale.

ADOCHIȚIE IOAN ADRIAN, funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța – INCOMPATIBILITATE. În perioada 11 iunie 2019 – 11 martie 2020, a deținut și exercitat simultan atât funcția publică cu statut special (agent poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța) având și calitatea de polițist rutier în cadrul I.P.J. Constanța, cât și funcția de instructor auto în cadrul unei societăți comerciale.

BECIU ROBERT IONUȚ, agent în cadrul Penitenciarului Iași – INCOMPATIBILITATE. În perioada 28 aprilie 2017 – 31 iulie 2017, a exercitat simultan atât funcția de agent în cadrul Penitenciarului Iași, cât și calitatea de angajat în cadrul unei societăți comerciale, atribuțiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu cele exercitate în funcția publică.

DINCĂ PAULINA, fost polițist local în cadrul Primăriei Municipiului Craiova – Poliția Locală a Municipiului Craiova, județul Dolj – INCOMPATIBILITATE. În perioada 01 aprilie 2011 – 01 iulie 2018, a exercitat simultan cu funcția publică (polițist local în cadrul Serviciului de disciplină în construcții, Activitate comercială și Protecția mediului – Biroul Disciplină în construcții și afișaj stradal) în cadrul Primăriei Municipiului Craiova – Poliția Locală Craiova și funcția de expert tehnic judiciar în cadrul Biroului Local de Expertize Judiciare Tehnice și Contabile Dolj (având ca specializare „Construcții civile, industriale și agricole”).

CARAȘ VIRGIL, funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța – INCOMPATIBILITATE. În perioada 22 septembrie 2017 – 07 decembrie 2018, a exercitat simultan atât funcția publică cu statut special de șef post de poliție comunal cât și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăți comerciale, atribuţiile exercitate ca funcţionar public fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate în sectorul privat.

POPA MARIANA, funcționar public în cadrul Primăriei Comunei Gornet – Cricov, județul Prahova – INCOMPATIBILITATE. Începând cu data de 21 martie 2014, exercită simultan cu funcția publică (inspector – contabil în cadrul Primăriei Comunei Gornet – Cricov) și funcția de cenzor în cadrul Casei de Ajutor Reciproc a Consiliului Județean Prahova, atribuţiile exercitate ca funcţionar public fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate în sectorul privat. De asemenea, în perioada 01 iunie 2016 – 01 martie 2019 a mai deținut simultan cu funcția publică și funcția de administrator financiar (contabil șef) în cadrul unei instituţiii publice, respectiv, Școala Gimnazială „Gornet – Cricov”, județul Prahova.

SZENTMIKLOSI ZOLTAN LAJOS, funcționar public în cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Bihor – INCOMPATIBILITATE. În perioada iulie 2014 – iulie 2020, atribuţiile exercitate ca funcţionar public (consilier în cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Bihor) au fost în legătură directă sau indirectă cuactivitățile desfășurate ca expert tehnic judiciar – specializarea „Agricultură” în cadrul Biroului Local de Expertize Judiciare Tehnice și Contabile Bihor”.