16.08.2019

  1. Informaţii generale privind solicitantul (denumirea solicitantului, adresa, datele de contact, mijloacele de comunicare etc.);
    SC FISH TOUR DELTA S.R.L., Mun. Tulcea, str.Livezilor, nr.5, judet Tulcea, E-mail: fishtourdelta@gmail.com
  2. Denumirea/obiectul şi locul de prestare a serviciilor: Achizitie ,,Servicii de management de proiect si achizitii publice”, locul de prestare a serviciilor in Municipiul Tulcea, str. Livezilor nr.5, judetul Tulcea si/sau sediul ofertantului castigator
  3. Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata contractului : 24 de luni de la semnarea acestuia
  4. Valoarea estimată (se menţionează dacă se poate ajusta preţul contractului): 352,860.00 fara TVA, pretul nu se poate ajusta
  5. Data, locul şi ora-limită de depunere a ofertelor: 29.08.2019 ora 10, Municipiul Tulcea, str. Livezilor, nr.5, judet Tulcea
  6. Eventuale formalităţi care trebuie îndeplinite de operatorii economici în legătură cu participarea la procedură: specificatiile tehnice se pot solicita la email fishtourdelta@gmail.com