Uniunea Salvați România, luată la bani mărunți de Autoritatea Electorală Permanentă. Ce nereguli au fost descoperite în actele contabile

Autoritatea Electorală Permanentă a efectuat un control la Uniunea Salvați România în ceea ce privește respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de formațiunea politică. Controlul s-a desfășurat din august și până în decembrie, perioada verificată fiind 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018.

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că a înregistrat venituri în valoare totală de 14.658.372,27 lei: 916.925,17 lei venituri din cotizații, 662.100,87 lei venituri din donații, 280,90 lei venituri din alte surse (dobânzi bancare), 13.061.604,73 lei venituri din subvențiile de stat prin Autoritatea Permanentă și 17.460,60 lei venituri totale din redirecționarea 2% la nivel național. Cheltuielile au fost în valoare totală de 6.174.562,61 lei”, se arată în actul publicat în Monitorul Oficial.

Concluzia e că au fost încălcate prevederile articolelor 3 (alineatele 2, 4 și 8), 5 (alineatul 4) și 16 (alineatul 1) din Legea 334/2006. Concret, USR a contractat împrumuturi în bani fără a încheia acte autentice notariale, însoțite de documente de predare-primire, a încălcat prevederea potrivit cărei împrumuturile în bani și restituirea acestora se pot face numai prin virament bancar și nu și-a organizat contabilitate proprie.

Totodată, s-a descoperit că USR a uitat de obligația de a publica în Monitorul Oficial cuantumul total al veniturilor din cotizații obținute în anul fiscal precedent, precum și lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizații a căror valoare însumată depășește 10 salarii minime brute pe țară. Ultimul articol despre care AEP spune că nu s-a respectat, 16, face referire la donațiile care au ca obiect imobile cu destinația de sedii ale partidelor politice.