Sursa: mfe.gov.ro

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță că anul acesta vor fi lansate 18 apeluri, din care 11 în domeniul educație și 7 în domeniul capital uman.

Bugetul total este de 4,34 miliarde de euro, prin Programul Educație și Ocupare, iar peste un miliard este destinat valorificării potențialului tinerilor pe piața muncii.

Potrivit MIPE, în al doilea trimestru al acestui an vor putea fi accesate finanțările destinate domeniilor educației și accesului pe piața muncii, prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027, primele 18 apeluri programate a fi lansate în cursul acestui an având un buget total de 1,15 miliarde de euro.

Totodată, primele 8 apeluri de proiecte finanțate prin Programul Educație și Ocupare vor fi lansate în cel de-al doilea trimestru al acestui an, alte 6 fiind programate pentru perioada iunie – septembrie 2023, în timp ce în ultimul trimestru al anului 2023 vor fi deschise 4 apeluri.

Banii pot fi folosiți pentru a finanța intervenții care vizează activarea potențialului antreprenorial al tinerilor, servicii integrate pentru ocupare, corelarea studiilor terțiare cu cerințele de pe piața muncii, dezvoltarea și implementarea unor programe universitare, stagii pentru studenți, orientare în carieră și formare profesională pentru persoanele cu nivel redus de educație, stagii de practică pentru elevii din învățământul profesional și tehnic.

Mipe s-a gândit și la categoriile de beneficiari eligibili pentru proiectele finanțate prin Programul Educație și Ocupare, fiind previzionate parteneriate atât pe piața muncii, cât și la nivelul sistemului de învățământ: între Serviciul Public de Ocupare și furnizori de servicii de tineret publici sau privați; SPO în parteneriat cu alte structuri relevante publice/private/parteneri sociali/furnizori de servicii pe piața muncii; MMSS /ANOFM /INCSMPS/ ME / ISE; MMSS / comisii județene pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională; ME în parteneriat cu structuri locale / autorități publice locale; CNDIPT în parteneriat cu agenți economici implicați în programele de formare profesională; unități de învățământ (inclusiv instituții de învățământ superior) în parteneriat cu ONG-uri / mediul economic (angajatori), asociații culturale, unități de cult, cluburi sportive, asociații sportive, federații sportive, autorități publice locale.

Separat de investițiile în proiecte de infrastructură sau în serviciile publice esențiale precum sănătatea, Programul Educație și Ocupare ne oferă oportunitatea de a investi în cea mai importantă resursă pe care o avem: oameni.

Știm cu toții care sunt efectele migrației forței de muncă din România ultimilor ani. Suntem totodată conștienți de faptul că deficitul actual de forță de muncă nu poate fi recuperat decât prin investiția în educație și prin corelarea acesteia cu cerințele angajatorilor. Programul Educație și Ocupare ne deschide accesul la educație, formare și calificare, dar și acces pe piața muncii pentru tineri, sprijină persoanele inactive, șomerii de lungă durată și persoanele din categoriile vulnerabile să se integreze pe piața muncii, oferă finanțare pentru învățământul profesional și tehnic, dar și pentru formarea continuă a adulților.

La finalul perioadei, vom avea 280.000 de tineri sprijiniți să intre pe piața muncii. De asemenea, prin PEO vom oferi sprijin persoanelor vulnerabile să își continue educația și să obțină calificare și un loc de muncă. Programul Educație și Ocupare va sprijini, în total, circa un milion de români să dobândească o educație și să devină activi pe piața muncii, fiind pregătiți pentru meseriile pe care avansul tehnologic le aduse”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

Într-un comunicat al MIPE se arată că Programul Educație și Ocupare va finanța zece priorități de investiții: modernizarea instituțiilor pieței muncii; valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii; creșterea accesului pe piața muncii pentru toți; antreprenoriat și economie socială; îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară; prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație; creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic; creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic; consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității și asistență tehnică. Mai multe detalii, AICI.

Articolul precedentPrimul permis de conducere în Suceava, „plătit” cu 100 de euro
Articolul următorDETALIAT (2) – Dosarul tensiunilor dintre România și Ucraina