Sursa: pixabay.com

Mai mulți aleși locali au picat „testul” Agenției Naționale de Integritate, care astăzi a comunicat că nu mai puțin de 13 persoane s-au aflat fie în conflict de interese de natură administrativă fie în incompatibilitate iar în unele cazuri au fost a sesizate organele de urmărire penală.

Un caz interesant făcut public de ANI este cel al unor consilieri locali din județul Neamț, care și-au votat anumite beneficii, constând în scutiri de taxe.

Astfel, în comunicatul ANI se detaliază că trei consilieri locali din comuna Podoleni, Neamț, s-au aflat în conflict de interese administrativ. Pe principiul „cine-mparte parte-și face”, aleșii locali ar fi ridicat mâna la votul care implica scutirea de la plata unor anumite taxe pentru agenții economici, printre care erau incluse și afacerile pe care le administrau.

Oficial, este vorba despre Dumitru Daniel Mihai, care „în perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat, în data de 06 ianuarie 2022, atât la avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre, cât și la adoptarea Hotărârii C.L. prin care s-a aprobat exceptarea de la plata unei taxe a agenților economici prevăzuți în lista anexă a hotărârii, listă în care se regăseau atât întreprinderea individuală al cărei titular este persoana evaluată, cât și societatea al cărei asociat unic și administrator este tatăl său.

Totodată, în data de 10 mai 2022, a participat și la adoptarea Hotărârii C.L. privind închirierea unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Podoleni, în baza căreia Primăria Podoleni a încheiat la data de 16 mai 2022, prin atribuire directă, un contract de închiriere pentru suprafețele de teren aflate în domeniul privat al comunei, cu asociația al cărei asociat unic și administrator este tatăl persoanei evaluate”.

Totodată, arată ANI, în aceeași perioadă și alesul local Mihai Mândrilaș a „uitat” să se abțină de la vot, participând „atât la avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre, cât și la adoptarea Hotărârii C.L. prin care s-a aprobat exceptarea de la plata unei taxe a agenților economici prevăzuți în lista anexă a hotărârii, listă în care se regăsește și întreprinderea individuală al cărei titular este persoana evaluată”.

Al treilea consilier este Adrian Nicolae Grasu, care „deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L., a participat în anul 2022, la emiterea și adoptarea unor acte administrative de natură să producă un folos material pentru soția acestuia, în calitate de titular al unei întreprinderi individuale, respectiv exceptarea întreprinderii individuale de la plata unei taxe a agenților economici”.

Și despre alte persoane ANI detaliază că s-au aflat în stare de conflict administrativ:

Valentin Necula, consilier local în cadrul C.L. al Cocora, județul Ialomița – „în perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L, a participat la deliberarea și adoptarea a două Hotărâri în baza cărora persoana evaluată a încheiat cu Comuna Cocora contracte de închiriere a unor terenuri aflate în domeniul privat al comunei

Ștefan Bostan, consilier local în cadrul C.L. Corbeni, județul Argeș – „în perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L, a participat în data de 26 aprilie 2022 la deliberarea și adoptarea Hotărârii privind aprobarea închirierii unor terenuri disponibile aflate în proprietatea comunei de către o asociație în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de membru”.

Marian Agiu, fost consilier local în cadrul C.L. Nicolae Bălcescu, județul Călărași – „în perioada exercitării mandatului de consilier local (23 octombrie 2020 – 26 octombrie 2021), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat în data de 24 noiembrie 2020 la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. privind prelungirea prin act adițional a contractelor de închiriere a unui teren, proprietate privată a Comunei N. Bălcescu și modificarea taxei anuale de închiriere. În temeiul acesteia, Comuna Nicolae Bălcescu (în calitate de locator) a încheiat cu persoana evaluată (în calitate de locatar) un Act adițional la Contractul de închiriere încheiat în luna mai 2018, potrivit căruia se modifică durata și prețul contractului, în sensul prelungirii duratei cu 1 an și diminuarea prețului închirierii la 500 lei/ha/an”.

Sile Adrian Merlea, fost consilier local în cadrul C.L. Perieți, județul Ialomița – „în perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat în data de 20 aprilie 2021, la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Comunei Perieți, Hotărâre prin care s-au alocat, printre altele, și sume de bani școlii gimnaziale în cadrul căreia persoana evaluată deținea funcția de director”.

O situație mai aparte este a unui consilier din comuna Cocora, județul Ialomița, în cazul căruia nu doar că s-a constatat conflictul de interese, ci a fost sesizat totodată și parchetul.

Astfel, Stanciu Marian David este acuzat că „în perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L, a participat în data de 21 ianuarie 2021, la deliberarea și adoptarea Hotărârii privind inițierea procedurii de închiriere a terenurilor aflate în proprietatea privată a comunei, iar ulterior, în baza acestei hotărâri, soția și fratele persoanei evaluate (în calitate de locatari) au încheiat cu Comuna Cocora (în calitate de locator) contracte de închiriere a unor terenuri aflate în domeniul privat al comunei.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșirea de către DAVID STANCIU MARIAN a infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru soția și fratele său, respectiv, încheierea de către aceștia a unor contracte de închiriere terenuri cu Comuna Cocora și obținerea de către soția persoanei evaluate de subvenții acordate de către A.P.I.A., prin încheierea contractului de închiriere mai sus menționat”.

Procurorii au fost sesizați și în cazul lui Mihail Ștefănescu, consilier local în cadrul C.L. Nicolae Bălcescu, județul Călărași, deoarece ar exista indicii „referitoare la posibila săvârșire a infracțiuni de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, a participat la deliberarea și adoptarea unor Hotărâri ale C.L. în baza cărora atât persoana evaluată, soția acestuia cât și societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat și funcția de administrator, au încheiat contracte de închiriere a unor suprafețe de teren cu Primăria Comunei Nicolae Bălcescu”.

În același timp, dosar penal are și Daniel Paliță, consilier local în cadrul C.L. Dănești, județul Gorj, în cazul căruia au fost sesizați procurorii anticorupție, „cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșirea a infracțiunii asimilată faptelor de corupție prevăzută de art. 12, lit. b) din Legea 78/2000, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a aprobat la data de 21 aprilie 2021 Hotărârea C.L. privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dănești pentru anul 2021. În baza acestei Hotărâri, a fost alocată suma de 40.000 lei unei entități finanțate de la bugetul local, pentru reabilitarea unui monument, reabilitare efectuată de societatea comercială la care administrator și asociat era persoana evaluată”.

Pe de altă parte, despre alți aleși locali, ANI arată că s-au aflat în stare de incompatibilitate:

Ionel Achim, consilier local în cadrul C.L. Radomirești, județul Olt – „în perioada deținerii mandatului de consilier local (2020 – prezent), societatea la care acesta deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator unic, a încheiat cu Primăria comunei Radomirești, două contracte comerciale de furnizare de produse prin achiziție directă, în temeiul cărora societatea a încasat suma totală de 49.580 lei”.

Dumitru Dădălău, consilier local în cadrul C.L. Bumbești – Jiu, județul Gorj – „s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 octombrie 2020 – 31 ianuarie 2022, întrucât a exercitat simultan funcția de consilier local și funcția de director general al unei societăți pe acțiuni – filială a unei Companii Naționale”.

Jan Dan, consilier local în cadrul C.L. Padina, județul Buzău – „în perioada deținerii mandatelor de consilier local 2016 – 2020 și 2020 – prezent, societatea la care persoana evaluată deține calitatea de asociat și funcția de director, iar soția acestuia deține calitatea de asociat și funcția de administrator a încheiat cu Primăria comunei Padina, prin achiziție directă, 30 de contracte comerciale de furnizare de produse, în temeiul cărora societatea a încasat suma totală de aprox. 189.662 lei”.

Articolul precedentMihai Tudose, despre Robert Sighiartău: „E în criză de imagine, bate câmpii, plimbă galoşul prin curte”
Articolul următorExclusiv zin.ro/Foto -183.765.454 de lei dă Primăria Sectorului 1 pe levigat și pe viermi în colectarea separată a deșeurilor