Compania regională de apă RAJA Constanţa trage tare să se conformeze noilor cerinţe europene privind standardele serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare prestate abonaţilor.
Unul dintre cele mai importante proiecte implementate de compania de pe litoral vizează judeţele Constanţa şi Ilfov. Proiectul “Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov” are o valoare de 215.262.375 de lei lei (49.717.619 euro) şi o populație beneficiară de 114.552 locuitori, investițiile vizând trei unităţi administrativ-teritoriale: Constanța, Buftea și Corbeanca.
Programul cuprinde cinci contracte de lucrări și două contracte de servicii, cu finanțare prin Programul Operațional Sectorial de Mediu (2007–2013), Axa prioritară 1. Scopurile programului sunt pentru serviciul de apă, conformarea cu Directiva CE 98/83/CE privind calitatea apei potabile destinată consumului uman; îmbunătățirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate, de la 75% în 2008 la 99,85% după implementarea proiectului, în conformitate cu Directiva 98/83/CEE; asigurarea calității și disponibilității serviciilor de alimentare cu apă conform principiilor bazate pe maximizarea eficienței costurilor, a calității în furnizare și a suportabilității populației şi, nu în ultimul rând, reducerea pierderilor de apă prin reabilitarea rețelelor de distribuție în aria de proiect. În ceea ce priveşte componenta apă uzată, se urmăreşte conformarea cu Directiva CE privind Apele Uzate Urbane 91/271/CE; îmbunătățirea serviciilor de colectare a apei uzate; creșterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate în conformitate cu Directiva 91/271/CEE; şi îmbunătățirea calității efluentului deversat în apele receptoare prin construirea unei noi stații de epurare.
În cadrul acestui proiect vor fi executate lucrări de înlocuire a reţelelor pe lungimi de zeci de mii de metri, zeci de foraje, staţii de pompare şi noi racorduri la peste 10.000 de abonaţi.

Articolul precedentDragoş Bâlteanu reţinut de procurori pentru delapidare
Articolul următorCurtea Supremă confiscă 6 mil de lei din conturile lui Alex. Noapteş.