Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, cu majoritate de voturi, o excepţie de neconstituţionalitate şi a constatat că sunt neconstituţionale mai multe articole din Codul de procedură penală (CPP).

Astfel, conform CCR, redactarea motivării ulterior deciziei de condamnare lipseşte persoana repectivă de „garanţiile înfăptuirii actului de justiţie, aduce atingere dreptului de acces la instanţă şi dreptului la un proces echitabil”. 

Trei articole din CPP sunt declarate neconstituționale

Potrivit CCR, sunt declarate neconstituţionale următoarele articole din Codul de procedură penală: art. 400 alin. (1) – „Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conţinutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii”; art. 405 alin. (3) – „(3) Preşedintele completului pronunţă minuta hotărârii”; art. 406 alin. (1) şi (2) – „(1) Hotărârea se redactează în cel mult 30 de zile de la pronunţare. (2) Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat la soluţionarea cauzei, în cel mult 30 de zile de la pronunţare, şi se semnează de toţi membrii completului şi de grefier”, se arată în comunicatul CCR.

Curtea Constituțională și-a argumentat aceste decizii astfel: „Curtea a reținut că redactarea hotărârii judecătorești penale (motivarea în fapt și în drept) ulterior pronunțării minutei (soluției) dispuse în cauză lipsește persoana condamnată de garanţiile înfăptuirii actului de justiţie, aduce atingere dreptului de acces la instanță și dreptului la un proces echitabil. Totodată, Curtea a constatat că punerea în executare a unei hotărâri judecătorești penale definitive, anterior motivării în fapt și în drept a acesteia, este contrară dispozițiilor constituționale și convenționale referitoare la libertatea individuală și siguranța persoanei și celor care consacră demnitatea umană și dreptatea, ca valori supreme ale statului de drept”, potrivit comunicatului intituției.

Dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept

Prin urmare, CCR a stabilit că este necesar ca hotărârea judecătorească să fie redactată, motivată în fapt şi în drept, la data pronunţării. „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”, menționează Curtea Constituțională, într-un comunicat de presă.

CCR a decis: trecerea terenului de 46 de hectare de la Romexpo la Camera de Comerț este constituțională