Bugetul Primariei Capitalei pentru anul 2019: peste 370 de milioane de euro pentru infrastructura, modernizarea transportului in comun si reabilitarea arterelor, 85 de milioane de euro pentru domeniul sanatatii, 38 de milioane de euro pentru consolidari, 128 de milioane de euro pentru asistenta sociala, destinati atat proiectelor in derulare, cat si stimulentelor financiare pentru tineri si categoriille sociale vulnerabile.

INFRASTRUCTURA – Peste 373 de milioane de euro pentru infrastructura rutiera, modernizarea mijloacelor de transport in comun, fluidizarea traficului si subventii STB

Din aceste fonduri Primaria Capitalei, prin directiile de specialitate, va finaliza proiectele aflate in derulare, va initia proiecte noi menite sa fluidizeze traficul de Capitala, va achizitiona mijloace de transport in comun moderne si nepoluante, va reabilita strazile, podurile si pasajele. 

Astfel, pe langa cele 400 de autobuze noi (contractate anul trecut) se vor mai achizitiona, intr-o prima etapa, 100 de tramvaie, 100 de troleibuze, 30 de autobuze hibrid si 100 de autobuze electrice. 

De asemenea, se vor moderniza statiile de tramvai, troleibuz si autobuz, prin achizitionarea de mobilier urban si se vor moderniza 10 km de linii de tramvai. 

Pentru subventia STB, prin proiectul de buget, vor fi alocati, intr-o prima etapa, 170 de milioane de euro.

Penetratii, Strapungeri, Supralargiri, Pasaje

Lucrari in continuare:

·       Penetratie Splaiul Independentei – Ciurel – Autostrada Bucuresti – Pitesti – Nodul Virtutii va fi finalizat pana la sfarsitul anului 2019. Buget alocat – aproximativ 11 milioane euro.

·       Supralargire Fabrica de Glucoza: au fost finalizate lucrarile de demolari, au inceput lucrarile la zidurile de sprijin si au fost incepute lucrarile de relocare a utilitatilor. Buget alocat – 8,5 milioane euro.

·       Strapungere Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu: lucrarea este finalizata in proportie de 90%. Mai sunt de executat lucrari neprevazute in contract: iluminat public, iluminat arhitectural, semaforizare intersectii si  separatoare de sensuri, dupa semnarea actului aditional. Buget alocat  – aproximativ 3 milioane euro.

·       Modernizare Piata Eroii Revolutiei si Pasaj Pietonal: dupa obtinerea autorizatiei de construire urmeaza sa se dea ordinul de incepere a lucrarilor. Buget alocat  – aprox. 1 milion euro.

·       Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai-Bd Aerogarii – Finalizarea buclei de intoarcere pentru linia de tramvai 5: Buget alocat  – aprox. 1 milion euro.

·       Demararea lucrarilor pentru finalizarea nodului intermodal de la Cora Pantelimon: Buget alocat  – aproximativ 8 milioane euro.

Lucrari noi:

·       Penetraţie Prelungirea Ghencea Domneşti şi Supralărgire Bd Ghencea şi Str. Braşov şi Terminal tramvai 41: s-au finalizat studiul de fezabilitate si proiectul tehnic. Urmeaza consemnarea banilor pentru finalizarea procedurii de expropiere, dupa care se poate demara procedura de achizitie pentru executia lucrarilor si a serviciilor de consultanta, după aprobare bugetului.Buget alocat aproximativ 20 de milioane de euro.

·       Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu – intersecţia Vitan Bârzeşti Etapa a II-a: s-a finalizat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici. Dupa finalizarea proiectului tehnic si obtinerea autorizatiei de construire, se vor demara procedurile de achizitie pentru executia lucrarilor. Dupa aprobarea bugetului urmeaza consemnarea banilor pentru finalizarea procedurii de expropriere. Buget alocat – aprox. 2 milioane euro.

·       Pasaj Dna Ghica: s-a finalizat studiul de fezabilitate si s-au aprobat indicatorii tehnico-economici. Dupa aprobarea bugetului se poate demara procedura de achizitie pentru executia proiectului tehnic și a lucrarilor.

·       Nod Avionului – Închidere Inel Median: s-a finalizat studiul de fezabilitate si s-au aprobat indicatorii tehnico-economici. Dupa aprobarea bugetului se poate demara procedura de achizitie pentru executia proiectului tehnic și a lucrarilor.

Alte cheltuieli de investitii – studii documentatii

Se vor aloca sume pentru realizarea studiilor de fezabilitate necesare pentru demararea urmatoarelor proiecte:

·       Pasaj denivelat sos. Petricani-sos. Bucureşti Nord (Voluntari)

·       Arteră de legătură între Sos. Pipera, Dimitrie Pompei şi Fabrica de Glucoză

·       Străpungere Valea Cascadelor-Prelungirea Ghencea

·       Expertiză tehnică DALI pentru Rabilitare sistem rutier şi linie de tramvai Bdul Chişinău

·       De asemenea, se vor moderniza depourile Bucureştii Noi, Bujoreni și Berceni si se vor demara procedurile pentru achizitia studiilor de solutii si taxa de conectare in vederea realizarii statiilor de incarcare lenta a autobuzelor electrice. 

In ceea ce priveste lucrarile de reabilitare si modernizare a arterelor din Capitala, a podurilor si pasajelor, dar si modernizarea sistemului de semaforizare si siguranta traficului s-au alocat peste 22 de milioane de euro.

Exemple:

– modernizare instalatii semaforizare si integrare in sistem BTMS: aproximativ 2,9 milioane euro;

– intretinere instalatii semaforizare (service, revizii si reparatii) – aprox. 2,5 milioane euro.

– lucrari de semnalizare rutiera pentru sistematizarea si cresterea sigurantei circulatiei (marcaje rutiere, indicatoare, panouri semnalizare si limitatoare de viteza etc.) – aprox. 1,2 milioane euro.

– reabilitare sistem rutier – aprox 15 milioane euro

– finalizarea lucrarilor de consolidare si reabilitare poduri Mihai Bravu si Straulesti si demararea lucrarilor de modernizare pentru podul Grand – aprox. 650.000 de euro;

De asemenea, se vor demara licitatiile pentru reabilitarea podurilor Fundeni, Ciurel, Opera, pasajului Unirii, podului Timpuri Noi (pentru care s-au finalizat studiile de fezabilitate, au fost aprobati indicatorii tehnico-economici). 

Totodata, se vor demara licitatii si pentru 9 pasarele pietonale, pentru care s-au finalizat studiile de fezabilitate, au fost aprobati indicatorii tehnico-economici. 

Servicii Publice

Printre lucrarile de investitii in serviciile publice amintim continuarea lucrarilor la cartierul Henri Coanda „Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente Ansamblului de locuințe „Henri Coanda” lot 1 și 2 – lucrări în continuare” – 10,6 milioane de euro;

Lucrări de investiții ale Radet, reabilitarea sistemului de termoficare a municipiului București (șapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,62 km), modernizare centrala termica Amzei – aproximativ 21 de milioane de euro.

De asemenea, pentru asigurarea serviciului de iluminat public din Municipiul București vor fi alocate 19 milioane de euro iar pentru programul unitar de acţiune de combatere a vectorilor şobolani şi ţânţari – 4,4 milioane de euro.

Subliniem faptul ca subventia RADET (diferența de preț la energia termică furnizată populației) – este de 170 de milioane de euro.

CONSOLIDARI

Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic a solicitat pentru anul 2019 un buget de aproximativ 38 de milioane de euro pentru continuarea programului de consolidare demarat in anii trecuti, care include in prezent 195 de cladiri din cele 349 de cladiri incadrate in clasa I de Risc Seismic.

Din iulie 2017 și până în prezent au fost întreprinse acțiuni în ceea ce privește peste jumătate dintre imobilele aflate în acest moment pe lista clădirilor cu risc seismic, la categoria RS I, dupa cum urmeaza:

• In 100 de imobile – au fost executate lucrările de punere în siguranță, iar o parte dintre imobile au intrat deja în procesul de consolidare și restaurare (10 clădiri + alte 4 urmează să intre în lucru). Toate sunt în zone protejate, iar majoritatea sunt monumente istorice.

• 46 de imobile (100.000 de metri pătrați) – sunt în acest moment în stadiul de revizuire a proiectelor tehnice, reproiectare, realizare a expertizelor tehnice sau a DALI. (Contractele au fost atribuite către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București și Trustul de Clădiri Metropolitane București).

• Alte 11 imobile – au trecut de la Direcția Generala de Investiții la Administratia Cladirilor cu Risc Seismic. (Contractele au fost obținute de societăți private, însă lucrările au fost blocate ani la rând de revendicări financiare și de amânări. În acest moment contractele au fost reziliate, iar lucrările vor fi predate către Compania Municipală Consolidări București).

• 38 de imobile – proprietarii persoane fizice au fost autorizați de către PMB pentru a realiza lucrările de consolidare cu forțe proprii.

In total, 195 de clădiri încadrate în categoria RS I sunt în proces de consolidare, peste jumătate dintre cele 349 de clădiri încadrate la RS1.

De asemenea, bugetul este necesar pentru demararea lucrărilor de reabilitare a fațadelor, potrivit regulamentului aprobat in anul 2018. Sume importante sunt necesare si pentru continuarea achiziției de pe piața liberă a cel putin 100 de apartamente de necesitate. In prezent, toate cele 128 de apartamente situate in Blocurile Gemene din Piata Natiunilor Unite sunt ocupate.

Totodata bugetul va asigura și finalizarea lucrărilor in cazul imobilelor unde procesul de consolidare este intr-un stadiu avansat de execuție.

85 de milioane de euro pentru sanatate

Concret, anul acesta domeniul sanatatii va beneficia de peste 85 de milioane de euro, destinati atat investitiilor in continuare, cat si proiectelor noi pentru toate cele 19 spitale aflate in administrarea Primariei Capitalei. Fonduri consistente vor fi alocate pentru continuarea proiectelor de modernizare si dotare a cabinetelor din reteaua de medicina scolara precum si pentru continuarea proiectelor si programelor derulate de Administratia Spitalelor.

Astfel se vor realiza investitii pentru toate spitalele aflate in subordine, dintre care exemplificam: 

·       Construire Ambulatoriu Spital de Boli Infectioase si Tropicale „Dr. Victor Babes”;

·       Reabilitare Bloc Operator Chirurgie pentru  Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”;

·       Reconstructia, reamenajarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie „Foisor” (finalizarea proiectului, prin executia lucrarilor la Corpul A si a parcarii subterane a Spitalului);

·       „Extinderea – Modernizarea si Echiparea Spitalului Clinic de Copii „Doctor Victor Gomoiu” (dotarea sectiilor nou infiintate);

·       Modernizare-supraetajare si reamenajare Corp C2-Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia – finalizare proiect;

·       Achizitie imobile pentru Reteaua Metropolitana de centre pentru sanatatea femeii „Sfanta Agatha”

De asemenea, vor fi demarate procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate a Spitalului Metropolitan cu funcţii complementare, Centru de Excelenţă, Campus Universitar. In acest sens, intr-o prima etapa, in bugetul pentru anul 2019, a fost prevazuta suma de 2,5 milioane euro.

Proiecte – Programe (demarate in 2018)

·       Proiect FIV „O sansa pentru cuplurile infertile”, care prevede acordarea de sprijin financiar cu o valoare totală de până la 13.800 lei/cuplu infertil din București. In doar sase luni, proiectul demarat in iunie 2018 a inregistrat 1.000 de beneficiari si va fi preluat de mai multe primarii din tara.

·       Proiect „Consultatíi stomatologice si aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul Bucuresti”, care prevede acordarea unui sprijin financiar pentru elevii din Municipiul București cu vârsta între 7-16 ani privind aplicarea de aparate ortodontice mobile. Pana in prezent sunt 500 elevi beneficiari.

·       Proiect „Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”, care prevede acordarea unui sprijin financiar privind decontarea unei proceduri medicale de test genetic pentru femei, diagnosticate cu cancer mamar in stadii incipiente. Pana in prezent s-au inregistrat aproximativ 500 de dosare  care au fost validate si pentru care se vor emite vouchere.

·       Proiect „Newborn – Oncofertilitate”, care prevede acordarea de sprijin financiar pentru persoanele diagnosticate cu cancer, in vederea prezervării potențialului fertil prin prelevarea și crioconservarea materialului genetic. Pana in prezent s-au inregistrat aproximativ 200 de dosare, care au fost inregistrate si validate.

·       Proiect „SMILE”, care prevede acordarea de sprijin financiar, pentru copii din Municipiul București, privind aplicarea de aparate ortodontice fixe – reprezentand aprox. 10.000 elevi.

·       Proiect „SĂNĂTATE PRIN SPORT”, care prevede furnizarea de servicii medicale pentru sportivi legitimați din Municipiul București cu vârsta între 5-18 ani – reprezentand aprox. 28.000 elevi.

Totodata, anul acesta vor fi livrate si achitate restul de 96 de ambulante, din cele 106 achizitionate de Primaria Capitalei (in valoare de 10 milioane de euro) si vor fi puse la dispozitia Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov.

ASISTENTA SOCIALA

Un buget total de aproximativ 128 milioane euro

Din acest buget, aproximativ 96 milioane euro sunt destinati celor sase stimulente financiare destinate atat tinerilor, cat si categoriilor sociale vulnerabile, care insumeaza peste 80.000 de beneficiari, restul sumei fiind destinate atat programelor in derulare, cat si proiectelor noi.

Pana in prezent, (in anul 2017, 2018 si primele luni ale anului curent s-au acordat stimulente financiare in valoare de 109 milioane euro)

Reamintim ca anul acesta se va acorda:

– stimulentul financiar pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap (in cuantum de 500 lei/luna);

– stimulent financiar pentru copiii incadrati in grad de handicap (in cuantum de 1.000 lei/luna)

– stimulentul financiar pentru nou-nascuti (in cuantum de 2.500 lei net/nou-nascut)

– un ajutor social comunitar pentru familia monoparentala 

(pentru familia monoparentala, al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei inclusiv, dupa cum urmeaza: 300 lei pentru familia cu un copil, 600 lei pentru familia cu 2 copii, 900 lei pentru familia cu 3 copii și 1200 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii;

– pentru familia monoparentala, al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza peste 201 lei si pana la 530 lei inclusiv, dupa cum urmeaza: 200 lei pentru familia cu un copil, 400 lei pentru familia cu 2 copii, 600 lei pentru familia cu 3 copiiși 800 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii)

– programul voucher Materna (in cuantum de 2.000 lei – medicamente si investigatii medicale)

– un sprijin financiar pentru prevenirea abandonului scolar in municipiul Bucuresti (in cuantum de 450 lei)

Totodata, DGASMB va demara in acest an doua proiecte noi:

1. „Banca de Alimente” – un complex format dintr-o bancă de alimente, o cantină socială cu 200 de locuri, un centru de tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, dar şi un centru de urgenţă pentru mame şi copii.  Suma alocata – 5,2 milioane euro.

2. Centru de Îngrijire și Educație Timpurie pentru copii 0 – 3 ani, centru situat în strada Soldat Răducanu nr.3, sector 1. Centrele Antante își lărgesc activitatea, astfel că DGASMB își propune înființarea unui nou centru, cu o capacitate estimativă de 30 de locuri – suma alocata – 524.000 de euro

Totodata, DGASMB continuă dezvoltarea serviciilor deja existente și anume:

·       Serviciul cantine sociale: cantina Sf. Constantin, cantina Grivița, cantina Bucur, cantina Ferentari, Complexul de Servicii Sociale Ominis

·       Conform estimărilor se vor oferi servicii sociale pentru aproximativ 1.700 de beneficiari.

·       Centre de Îngrijire și Educație Timpurie pentru copii 0 – 3 ani – cele 11 creșe Antante la care sunt inscrisi peste 300 de copii.

·       „Centrul rezidenţial de îngrijire şi asistenţă pentru persoane dependente” – Berceni – care are o capacitate de 240 de locuri.

·       „Centrul rezidenţial de îngrijire şi asistenţă pentru persoane dependente- Darvari”

·       Centrul rezidențial „Sf. Teodora” – oferă servicii socio-medicale persoanelor încadrate în grade de dependență, cu o capacitate de 120 de locuri.

·       Complexul integrat de Servicii Sociale pentru Adulți „Sf. Ioan” – găzduieşte cel mai mare Adăpost de Urgenţă de pe raza Municipiului Bucureşti preia persoane care au domiciliul în Bucureşti cât şi în alte judeţe și este compus din Adăpostul de Noapte și Centrul de zi.

·       Centrul are o capacitate aproximativ 500 de locuri.

·       Serviciul Spălătorii Sociale: spălătoria din strada Armeniș, nr.2, sector 3, spălătoria din strada Turnu Măgurele nr 17 A, sector 4, spălătoria din Drumul Taberei nr. 24, sector 6

·       Centrul destinat agresorilor familiali – O nouă şansă – ofera servicii de consiliere psihologică și consiliere în domeniul adicțiilor

INVESTITII – 60 milioane euro

Directia Generala Investitii are in derulare o serie de proiecte importante demarate in anii anteriori, precum si proiecte la care au fost finalizate proiectele tehnice, urmand ca in cursul anului 2019, sa fie atribuite si demarate contractele de executie.

 Printre acestea mentionam:

1.   Proiecte in derulare

·       Modernizare Patinoar Flamaropol – bugetul alocat pentru continuarea lucrarilor este de aproximativ 6 milioane de euro.

·       Modernizare si reabilitare imobil Regina Elisabeta nr. 29-31 –  lucrarile sunt in desfasurare, necesarul pe anul 2019 fiind de 4,2 milioane euro;

·       Restaurare si punere in valoare Palatul Voievodal Curtea Veche; necesarul este de 3 milioane euro;

·       Achizitie 177 apartamente pentru cadre medicale; necesar – 20 de milioane de euro;

·       Realizarea pistelor de biciclete in zona centrala a Municipiului Bucuresti;

·       Sunt in executie un numar de 6 Sali de sport (in sectorul 3);

·       Alte 5 sali de sport  (sectorul 6) au proiectele tehnice in faza de finalizare; dupa finalizarea acestora se va putea demara procedura de atribuire a lucrarilor de executie. Suma totala necesara pentru realizarea celor 11 sali de sport este de aproximativ 10 milioane de euro.

2. Proiecte noi

·       17 policlinici – realizare expertize tehnice si documentatii de avizare a lucrarilor de interventie;

·       4 gradinite in sectorul 2 – stadiu de proiectare si executie;

·       5 after-school in sectorul 5 – proiectare si executie;

·       realizare SF si PUZ in vederea demararii proiectarii si executiei lucrarilor  la viitoarea Sala Multifunctionala din incinta complexului Sportiv Lia Manoliu;

·       Reabilitare si modernizare teatre (Centrul Cultural Lumina, Teatru Mic, Teatru F. Mic, Teatrul Bulandra);

MEDIU 

Directia de Mediu are in vedere mai multe obiective pentru anul 2019, dintre care mentionam

·       „Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere”, prin decontarea eco-voucherelor 9.6 milioane euro;

·       Finalizarea statiei de epurare Glina etapa a II a – 60 milioane euro

Articolul precedentAleși locali, cercetați pentru afacerile dintre firmele de familie și primăriile de unde încasau salarii
Articolul următorConsiliul Concurenței: Investigație privind trucarea unor licitații organizate de Complexul Energetic Oltenia